Меню
Світова література

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас

Интегрированный курс

5 класс
6 класс

Виразне читання

Теорія
Практика

Шкільний конферанс

Основи школи юного конферансьє

Школа юного диктора

Основи школи юного диктора

Вивчення лірики

Олександр Твардовський - Лірика
Роберт Льюїс Стівенсон - Лірика
Олександр Пушкін - Лірика
Франческо Петрарка - Лірика
Адам Міцкевич - Лірика
Шандор Петефі - Лірика
Пейзажна лірика Алкмана, Гете, Лермонтова
Публій Овідій Назон - Лірика
Михайло Лермонтов - Лірика
Іван Крилов - Лірика

Методичний практикум

Схема самоаналізу уроку
Поетичне відлуння
Типи аналізу твору
Технологічна модель уроку
Кабінет літератури
Глосарій

Робота з портретом

Портреты А.П. Чехова
Портреты Л.Н. Толстого
Портреты Ф.М. Достоевского
Портреты Н.В. Гоголя
Портреты Ф.И. Тютчева
Портреты А.С. Пушкина
Портреты И.А. Крылова
Портреты Эзопа
Портреты М.Ю. Лермонтова
Работа с портретом писателя на уроках литературы. Предисловие

Презентації

Гаррієт Бічер-Стоу. "Хатина дядька Тома". Презентація
Композиція твору. Презентація
Життя і творчість Шолом–Алейхема. Презентація
Пауль Маар - презентація
Ярослав Гашек
Рюноске Акутаґава. "Павутинка" - презентація
Анна Гавальда - презентація

Популярні статті
  Розповісти друзям
  » » » » Календарно-тематичне планування. 8 клас. І семестр.


  Календарно-тематичне планування. 8 клас. І семестр.

  Рейтинг:

  Календарно-тематичне планування. 8 клас. І семестр.  п/п
  Дата Тема
  уроку
  Тип
  уроку
  Державні вимоги до рівня
  навчальних досягнень учнів
  Теорія
  літератури
  Міжпредметні зв’язки Культурологічний аспект Д/з
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
       І семестр
      ВСТУП (2 год.)
  1.   Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма) їх характерні ознаки урок-віртуальна екскурсія Учень:
  розрізняє поняття «культура» і «література»;
  розуміє поняття «літературний процес.    
  1. рід літератури, епос, лірика, драма; початкові поняття про літературний напрям, літературну течію М. Рильський  «Епоху, де б душею відпочить» Ж.Б. Шарден «Атрибути мистецтв»;
  Мультимедійна презентація «Художня література серед інших видів мистецтва.
  Засвоїти літературознавчі терміни. Опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на запитання.
  2.   Літературний процес.Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їх розвитку в різних країнах. комбінований урок Учень:
  розуміє поняття «літературний процес», його ключові ознаки і закономірності;
  називає основні епохи (періоди) літературного процесу в різних країнах.  
    2. назви літературних епох: «Античність», «Середньовіччя», «Відродження», «Бароко», «Класицизм»; повторити: міф, фольклор схеми-таблиці «Світоглядно-естетич-ні моделі культурно-історичних епох» Джим Варен «Мудрець», «Інтелект»; Музей книги і друкарства України в Києві; Львівський музей давньої української книги. Дати відповіді на запитання підручника, опрацювавши попередньо статтю.
  Виконати групові та індивідуальні завдання.
        Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури (7 год.)
  3.   Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.     урок вивчення нового матеріалу Учень:
  називає найвідоміші священні книги людства;
  розуміє їх значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва.
  3. міфи, фольклор «Велесова книга» мультимедійна презентація «Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури» Ознайомитись із матеріалами підручника про Веди, продумати відповіді на запитання підручника.
  Виразне читання гімнів Вед, уміщених у підручнику.
  Індивідуальні завдання для творчої групи.
  4.   Веди (огляд).
  Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності ІІ - І тис. до н.е. Спільність міфів Вед для індійців та аріїв, слов’ян дохристиянської пори.  
  урок вивчення нового матеріалу Учень:
  розповідає про походження і будову Вед;
  називає, переказує основні міфи Вед;
  виявляє гуманістичні цінності, втілені у Ведах.
  4. поглиблення понять про міф, міфологічний образ переклади текстів Вед Лесею Українкою, П. Ріттером. аудіозапис ведичної етнічної музики -melody24.net ;
  док. фільм «Сансара», США, 2011; давньоіндійські рельєфи із зображенням Вішну (Кам’яна Могила поблизу Мелітополя)
  Виразне читання тексту «Космогонія»;
  Висловити міркування над смисловим навантаженням «Космогонії.
  Виконати індивідуальні проекти.
  5.   Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед. урок
  засвоєння нових знань
  Учень:
  аналізує і переказує  один із космогонічних міфів Вед;
  характеризує міфологічні образи, символи.
  5. космогонічні міфи Вед «Велесова книга» схема-таблиця «Модель творення світу в міфології стародавніх народів»; медитативна індійська музика Опрацювати матеріал статті підручника; підготувати повідомлення про Біблію як пам’ятку світової літератури.
  6.   Біблія як основа двох релігій – юдейської та християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Старий  Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей).         урок
  засвоєння нових знань
  Учень:
  розповідає про походження і будову Біблії;
  переказує окремі міфологічні сюжети (передбачені програмою), розкриває їх морально-філософський зміст.    
  6. поглиблення понять про міф, міфологічний образ 10 добрих заповідей японського буддизму; Т.Шевченко збірка «Давидові псалми»; І. Огієнко містерія «Каїн і Авель», І. Франко
  поема «Смерть Каїна», Дж. Байрон «Каїн»
  Ієронім Босх «Створення світу»; полотна Яна Брейгеля молодшого Підготувати усні відповіді на запитання про Біблію
  на основі оповіді із Біблії про «Створення світу»; скласти алгоритм Божественного творіння світу,
  аналіз 10 заповідей (Старий Заповіт).
  7.   Новий Заповіт (Євангеліє). 2 розділи (за вибором учителя). Ключові ідеї та образи Нового Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. урок
  засвоєння нових знань
  Учень:
  виявляє гуманістичні цінності, втілені у священній книзі людства Біблії;
  пояснює окремі вислови із Біблії.  
  7. притча, алегорія В. Жуковський «Братовбивця», О. Забужко «Казка про калинову сопілку» Дж.Тіссо «Благовіщення»; Якоб Йорданс «Поклоніння волхвів», «Шлях на Голгофу»; Г. Доре «Нагірна проповідь»   Написати твір-роздум «Добро і мир у душі людини».
  8.   Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя. Схожість і відмінність між Біблією і Кораном як пам’ятками культури. урок
  засвоєння нових знань
  Учень:
  розповідає про походження Корану;
  характеризує міфологічні образи, символи, що зустрічаються в Корані;
  порівнює священні книги людства як пам’ятки культури – Біблію і Коран, виявляє схожість і відмінності між ними.      
  8. аят, сура збірка Й.В. Гете «Західно-східний диван»; роман М. Селімо-вича «Дервіш і смерть» мініатюра з середньовічного рукопису «Мохаммед і Ангел Джабраїл»; Р. Ернест «Школа Корану», «Читання Корану»; ілюстрація Сьєрі Небі «Мухаммед із закритим обличчям»; документальний фільм «Історія Корану» http://www.fassen.net/video/j2MpxiNWAbo/ Завдання для динамічних груп: порівняти Біблію і Коран, знайти спільне, що їх зближує.
  9   УРЗМ (усно)
  Укладання збірки «Крилаті вислови та афоризми зі священних книг людства».
  або «Укладання паспорта священної книги» (Утілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін). Звернення українських письменників до образів, сюжетів, мотивів Біблії, Корану. Визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордом.
  урок-віртуальна подорож Учень:
  називає 1 - 2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг;
  аналізує специфіку втілення в художніх текстах компонентів священних книг (сюжетів, образів, мотивів);
  називає визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном, виявляє в них особливості культури, втілення ідей, сюжетів і образів священних книг.  
  9. крилатий вислів нагірна проповідь Ісуса «Любіть ворогів своїх», «Не будуйте на піску» музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків у Києві; зал будівлі №17; колекція творів мистецтва, створених в країнах Сходу (буддизм, іслам); «Мистецтво Сходу» (оглядова екскурсія).             Підготуватись до написання різнорівневої контрольної роботи за вивченим матеріалом.
  10   КР №1. Різнорівневі тестові завдання.
  або бліц-диктант
  урок
  контролю знань
  Учень:
  виявляє рівень знань, умінь і навичок у засвоєнні теми «Священні книги людства як пам’ятки культури».      
  10. поглиблення понять про міф, міфологічний образ   музика композитора Дж. Моросса, мюзикл «Золоте яблуко»; опера Г. Доніцетті «Гнів Ахілла» Індивідуальні дослідницькі завдання: жанри античної літератури, мова античної літератури, тематика творів античної літератури, значення античної літератури.
  Ознайомитись із статтею підручника про античність.
      АНТИЧНІСТЬ (11 год.)
  11   Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного тощо). Вплив античності на  розвиток світової літератури й культури. урок-віртуальна подорож до літературних скарбів Давньої Греції Учень:
  знає загальні особливості розвитку античної літератури;
  називає видатних представників античної літератури, їхній внесок в історію світової літератури;
  розкриває концепцію людини і світу в античній літературі, показує її втілення у прочитаних творах.
  11. антична література; міф; міфологія, міфологічний цикл поема Р. Браунінга «Розвиток»; В. Шекспір «Троїл та Кресида» мультимедійна презентація «Античність – колиска культурного розвитку Західної Європи» Прочитати статтю підручника, дати відповіді на запитання вікторини; записати 2 - 3 афоризми міфологічного походження; індивідуальний проект «Життєві дороги Гомера».              
  12   Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу. Міфи троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь (2 - 3 за вибором учителя). Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.). урок
  вивчення нового матеріалу
  Учень:
  знає загальні особливості  розвитку античної літератури;
  називає видатних представників античної літератури, їхній внесок в історію світової культури;
  розкриває концепцію людини і світу в античній літературі;
  показує її втілення у прочитаних творах.
  12. антитеза,
  алегорія
  О. Мандельштам «Безсоння. І Гомер. І пружність парусів…», Е. Фрід «У Середземному морі…» Рафаель Фреска «Парнас», П. Рубенс «Фетіда бере доспіхи для Ахілла у Вулкана», «Ахілл убиває Гектора»;
  х/ф «Троя», США, 2004, реж. В. Петерсен; проект «Енциклопедія» на ютубі: серія 56 «Генріх Шліман», серія 111 «Гомер»; острів «Корфу» – архітектурно- парковий ансамбль «Ахілейон»  
  Виконати групові завдання до прочитаного твору.
  Давати стислу характеристику образів Ахілла і Гектора.
  13   Гомер «Іліада». Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. урок узагальнюю-чого вивчення твору Учень:
  пояснює, чому Гомер вважається легендарним основоположником європейської літератури;
  розкриває, в чому полягає гуманістичний пафос «Іліади».
  13. героїчний епос, елегія, ода; віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр); трагедія М. Рильський «Олександрія» репродукції «Апофеоз Гомера» Жана Огюста, «Гомер зі своїм поводирем» Адольфа Бурго Виконати індивідуальні творчі завдання до вивчення творчості Гомера.
  Усний виступ: «Сміливо ставаймо до бою й списів не щадімо…» (Гомер).
  14   «Двобій Ахілла і Гектора (пісня 24, вірші 140 -410). Образи Ахілла і Гектора. Ахіл і Гектор (порівняльна характеристика образів). урок художнього сприйняття твору Учень:
  характеризує образи Ахілла, Гектора;
  розкриває художній конфлікт твору.
  14. повторення понять про тропи: епітети, порівняння літературні паралелі: М. Гумільов «Сучасність» ілюстрації Жака – Луї Давіда «Андромаха біля тіла Гектора»; О.Л. Вітберга «Оплакування Гектора» Відповіді на запитання: Що таке «гомерівське питання»? Як було доведено, що події, описані в «Іліаді», не були міфічними?
  15   «Пріам у Ахілла (пісня 24,вірші 470 -670). Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.     урок поглибленого аналізу художнього твору Учень:
  розкриває гуманістичний зміст «Іліади»;
  характеризує образ Пріама.
  15. гуманізм М. Негода «Гомер» О. Марков «Пріам у Ахілла», О. Іванов «Пріам випрошує у Ахілла тіло Гектора» Прочитати статтю підручника про давньогрецьку лірику. Укласти власне запитання до прочитаної статті. Захист індивідуального проекту «Поетичні одкровення Тіртея і Сапфо».
  16   Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.
  Тіртей (VІІ ст. до н.е.) «Добре вмирати тому…» Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Сапфо (VІІ - VІ ст. до н.е.) «До Афродіти» («Барнвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.    
  урок-зустріч у літературній вітальні давньогрецьких поетів Учень:
  знає загальні особливості розвитку лірики в античності;
  аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції.
  16. жанри давньогрецької лірики: елегія (флейта) – Тіртей; меліка (ліра) «сапфічна строфа» – Сапфо Г. Волков «Господиня острова Лесбос», А. Кримський «Із Сапфо», переклади творів Тіртея Г. Кочуром, античний бюст Тіртея; відеоресурси; проект «Енциклопедія» на ютубі. Серія 177 «Сафо»   Б. Леопольд
  «Сапфо з лірою», Р. Лафонд «Сапфо співає для Гомера»  
  Виразне читання віршів Тіртея і Сапфо.
  Укласти побажання від Тіртея і Сапфо нащадкам.
  Виконати індивідуальні проекти
  17   Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми. Есхіл (бл.525 - бл.456 рр. до н.е.). «Прометей закутий».   урок засвоєння нових знань Учень:
  характеризує творчість Есхіла як частину «золотої доби» давньогрецької літератури;
  виразно читає, коментує і аналізує окремі уривки із трагедії.
  17. драма, трагедія, комедія; Музи, Муси, Аоніди П.Б. Шеллі «Прометей звільнений»; Т.Шевченко «Кавказ»; М. Рильський «Прометей», Л. Стафф «Прометей» Картини: Е. Рассел «Прометей»; П. Рубенс «Прометей закутий»; Г.Фюгер «Прометей несе вогонь людям»; К. Блох «Геракл звільняє Прометея»; х/ф «Прометей закутий», Греція, 1975, реж. К. Ферріс Знати основні віхи життя і творчості Есхіла. Декламувати уривки із трагедії «Прометей закутий». Виконати індивідуальні проекти: «Доба Октавіана Августа», «Створення поеми «Енеїда».
  18   «Золота доба» давньоримської літератури. Публій Вергілій Марон (70 - 19 рр. до н.е.). «Енеїда» (огляд, 1 - 2 уривки за вибором учителя) урок художнього сприйняття твору Учень:
  усвідомлює значення творчості Вергілія як видатного римського поета;
  пояснює, що «Енеїда» є літературною обробкою римської легенди про троянця Енея – легендарного засновника Риму;
  характеризує Енея («Енеїда» Вергілія).
  18. Котляревський «Енеїда»; М. Зеров «Вергілій»; М. Рильський «Анхізів син, вклонившися богині…» Мозаїка з Тревіри «Портрет Вергілія»; А. Кауффман «Вергілій читає «Енеїду» Августу і Октавії»; відеоресурси: проект «Енциклопедія» на ютубі. Серія 123 «Вергілій» Прочитати уривок «Щит Енея». Дібрати цитати до характеристики образу Енея. Повідомлення «Вергілій і давньоримська література»; «Вергілій і світова культура».
  19   Образ Енея та його значення в композиції «Енеїди» Вергілія. урок поглибленої роботи над текстом Учень:
  виразно читає уривки із поеми;
  аналізує образ Енея.      
  19. ідеальний епічний герой, «людина Долі» Еней – Ахілл (спільне і відмінне) Живопис: Б. Помпео «Втеча з Трої»; Д. Тьєполо «Венера являється Енею біля берегів Карфагена»; Л. Джордано «Битва Енея з Турном»; М. Лисенко «Енеїда» (опера) Прочитати статтю підручника і виконати завдання, що запропоновані до статті. Навчитись виразно читати вірш Горація «До Мельпомени», відповідно до зробленої партитури.
  20   Квінт Горацій Флакк (65 -8 рр. до н.е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку. урок художнього сприйняття твору Учень:
  представляє Горація як видатного поета «золотої доби» римської літератури;
  аналізує оду «До Мельпомени».  
  20. ода Г. Державін «Пам’ят-
  ник»;
  О. Пушкін «Мій пам’ятник стоїть”      
  мультимедійна презентація «Світ поезії Горація» Виразно читати фрагмент «Сумних елегій». Підготувати повідомлення про Публія Овідія Назона.
  21   Публій Овідій Назон (43 р. до н.е. - бл. 18 р.н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (ІV,10). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни. урок художнього сприйняття твору Учень:
  виразно читає  і аналізує
  твори Овідія;
  аналізує вірші Овідія з
  акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції.
  21. поема М. Зеров сонет «Овідій»; Я. Бохенський роман «Овідій Назон – поет» живопис:
  Е. Делакруа «Овідій серед скіфів»; ілюстрації П. Пікассо до «Метаморфоз», музика:
  Й. Штраус «Метаморфози», опера Ш. Гуно «Філемон і Бавкіда»
  Скласти кластер за уривком із «Метаморфоз» Овідія для описування чотирьох поколінь людей, уживаючи назви різних металів.
  Повторити вивчений матеріал для виконання завдань контрольної роботи.      
  22   КР №2
  Твір-роздум «Дари Прометея людям» або твір-дослідження «Образ титана Прометея у світовій літературі»
  або міні-твір «Мистецтво дає крила, а не милиці».
  урок контролю знань Учень:
  висловлює логічно власні думки на письмі;
  досліджує образ титана Прометея у світовій літературі.
  22. героїчний епос, елегія, ода, віршований розмір (гекзаметр, пентаметр), трагедія   схема: алгоритм виконання завдань контрольної роботи за темою «Античність» Виконати завдання (індивідуальні і групові) до уроку позакласного читання за твором Геродота «Історія» або Апдайка Дж. «Завтра, завтра, завтра».
  23   УПЧ
  Геродот. «Історія» або Апдайк Дж. «Завтра, завтра, завтра».
  урок аналізу літературного твору Учень:
  читає, розуміє і аналізує зміст  літературного твору; розуміє літературний твір як скарбницю духовних надбань людства.
  23. історичний опис, повість   «Антична міфологія в мистецтві Західної Європи» (екскурсія-лекція» у музеї Ханенків м. Київ) Опрацювати статтю підручника про Середньовіччя та жанрово-тематичне багатство літератури цього періоду.
        СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (8 год.)
  24   Середньовіччя як доба, його хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході. урок-презентація Учень:
  знає і пояснює хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;
  називає видатних представників середньовічної літератури Заходу і Сходу, аналізує їхній внесок у розвиток світової літератури.
  24. періоди середньовічної літератури: І. Раннє Середньовіччя (ІІІ - Х ст.),
  ІІ. Зріле (високе) Середньовіччя (Х – ХІV ст.),
  ІІІ. Пізнє Середньовіччя (ХІV – ХV ст.).  
  сонети Брюсова, що присвячені середнім вікам
  (цикл «Улюбленці віків»)
  мультимедійна презентація «Епоха середньовіччя в літературі» Дізнатися про Лі Бо із підручника. Помислити над китайською притчею «Усе залежить від тебе». Виконати завдання групового проекту: представити Китай Середньовіччя.
  25   Особливості розвитку китайської лірики в епоху Тан. Лі Бо (701-762) «Печаль на яшмовому ганку, «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 твори за вибором учителя). Основні теми і мотиви  лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо. урок засвоєння нових знань Учень:
  розповідає про основні віхи життя і творчості Лі Бо;
  виокремлює своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя.
  25. психологічний паралелізм поезії Лі Бо   поезії Е. Паунда, переклади із Лі Бо І. Лисича, Я. Шекери, Л Первомайського, Т. Некура фотографії: зразок каліграфії Лі Бо; живопис Лян Кай «Портрет Лі Бо»; китайські мініатюри із віршами Лі Бо; музика: Г. Малер вокальний цикл «Пісня про землю», відеоурок «Невідомі сторінки життя Лі Бо»     Укласти усну розповідь «Залюблений у філософію життя Лі Бо».
  Підготувати вікторину «Життєві дороги ДуФу» (груповий проект).
  26   Ду Фу (712 - 770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описують почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. урок аналізу поетичного тексту Учень:
  розповідає про основні віхи життя і творчості поета;
  вказує на національні образи, символи в ліриці митця;
  аналізує образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, любов до батьківщини.  
  26. ліричний герой Ду Фу переклади творів Ду Фу Г. Туркова, Я. Шекери, Т. Некура живопис: старовинний китайський малюнок «Ду Фу»; Ван Ши Мінь «Роздуми над поезією Ду Фу» (17 ст.);
  відеоурок «Поезія Ду Фу» 
  Зрозуміти і засвоїти особливості розвитку літератури Близького Сходу; познайомитись із життєписом Омара Хайяма, підготувати виразне читання рубаї; підготувати міні-проект «Культура Близького Сходу».  
  27   Золота доба персько-таджицької  лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям (бл. 1048 - після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма.     урок засвоєння нових знань Учень:
  розповідає про основні віхи життя і творчості Омара Хайяма;
  розуміє філософську основу злиття образу автора і ліричного героя-філософа;
  дає визначення жанру рубаї.
    27. рубаї, афоризм, орнаменталізм переклади В. Мисика; А. Кримський «З рубайят Омара Хайяма»; Гусейн Джавид п’єса «Хайям» відеоресурси. Проект «Енциклопедія» на ютубі. Серія 26, «Омар Хайям»; серіал «Провидець Омар Хайям. Хроніка, легенди», Іран / Узбекистан, 2011, реж. Л. Гладунко»; музика: пісня «Лице коханої» (сл. Омара Хайяма, муз. Ф. Закирова) Виконати індивідуальні усні та письмові завдання, проаналізувавши рубаї поета.
  Укласти відомості про європейський героїчний епос.
  28   Література середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття.
  «Пісня про Роланда» (Х ст.) (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору і поетичне перосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда».  
  урок аналізу художнього твору Учень:
  засвоює основні тенденції і жанрово тематичне розмаїття літератури середньовічної Європи;
  визначає образну систему (Роланд, Ганелон, Карл та ін.) в «Пісні про Роланда»;
  виокремлює елементи фольклору у творі;
  вказує на особливості поетичної мови твору.
  28. поглиблення понять про героїчний епос героїчні епоси: «Слово о полку Ігоревім», давньоруські билини, «Пісня про Нібелунгів», «Пісня про мого Сіда; Л. Костенко «Ластівки тікають із Європи…», «Апологія лицарства» ілюстрації Г. Нарбута, І. Архіпова, Д. Бісті, С. Якутовича;
  х/ф «Пісня про Роланда», Франція, 1978, реж. Ф. Кассенті; музика О. Кофанов, соло для гітари «Пісня про Роланда»
  Опрацювати статтю в підручнику, скласти паспорт «Пісні про Роланда», прочитати розділи «Останній бій», «Смерть Роланда».
  29   УРЗМ (письмово). Укладання правил духовності від європейських і східних поетів доби Середньовіччя.
  або Відповідь на запитання: «Як я розумію пораду Омара Хайяма «жити хвилинами»
  або роздум «Що значить любити батьківщину, служити батьківщині (за мотивами «Пісні про Роланда»)».
  урок-узагальнення Учень:
  називає авторів вивчених творів про філософію життя, переживає красу духовності в різних творах; аналізує твори; знаходить спільне і відмінне у вивчених творах.    
  29. героїчний епос (середньовічний), рубаї, сонет                  
  30   Аліг’єрі Данте (1265 - 1321)
  Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості.
  урок засвоєння нового матеріалу Учень:
  володіє відомостями про Данте;
  пояснює, що Данте – видатний мислитель і поет Італії, який жив на межі Середньовіччя і Відродження.
  30. сонет, катрен, терцет сонети Ф. Петра-ки, В. Шекспіра;
  А. Ахматова «Данте», Б. Брехт «Про вірші Данте», Ю. Клен «Беатріче»
  живопис: Ботічеллі «Портрет Данте», Д.Г. Росетті «Кохання Данте»; відеоресурси: проект «Енциклопедія» на ютубі. Серія 248 «Данте Аліг’єрі”; музика: фантазія – соната Ф. Ліста «Після читання Данте» Прочитати статтю підручника про Данте; виразно читати 11 сонет Данте.
  31   Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання. урок-одкровення Учень:
  володіє відомостями про сонет; розуміє і переживає емоційно зміст прочитаного; висловлює власні емоції; виділяє мотиви кохання у сонеті 11.  
  31. специфіка сонета як поетичного жанру О. Берггольц «Беатріче», Д. Мереж-ковський «Шукай в мені не радості миттєвої» дім-музей Данте у Флоренції; пісня Д. Самойлова «Беатріче» (музика Ю. Вайханського) підготуватися до виконання завдань контрольної роботи «Середньовіччя як літературна доба».
  32   КР №3
  Відповідь на запитання вікторини або Бліц-диктант або різнорівневі тести за І семестр.
  уроки повторення і систематизації вивченого матеріалу Учень:
  повторює та узагальнює свої знання, набуті протягом І семестру.
  32. тропи: порівняння, метафори, епітети; образи-символи     Підготувати пові-домлення про причини й передумови зародження ідей Ренесансу.
  33   ПЧ
  Руставелі Ш. «Витязь у тигровій шкурі»
  або Рудакі. Газелі, рубаї, бейти (за вибором).
  урок-презентація Учень:
  виразно читає і аналізує запропонований твір,
  відчуває естетичну насолоду від прочитаного.
  33. епічна героїчна поема   буктрейлер до поеми «Витязь у тигровій шкурі» Прочитати: Ульф Старк «Диваки і зануди» або Шведер Оса Ган «Сни шовкопряда» і виконати індивідуальні завдання.
  все для dle
  Просмотров: 3 843
  Комментариев: 0
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
   
  Другие новости по теме:


  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.