Меню
Світова література

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас

Интегрированный курс

5 класс
6 класс

Виразне читання

Теорія
Практика

Шкільний конферанс

Основи школи юного конферансьє

Школа юного диктора

Основи школи юного диктора

Вивчення лірики

Олександр Твардовський - Лірика
Роберт Льюїс Стівенсон - Лірика
Олександр Пушкін - Лірика
Франческо Петрарка - Лірика
Адам Міцкевич - Лірика
Шандор Петефі - Лірика
Пейзажна лірика Алкмана, Гете, Лермонтова
Публій Овідій Назон - Лірика
Михайло Лермонтов - Лірика
Іван Крилов - Лірика

Методичний практикум

Схема самоаналізу уроку
Поетичне відлуння
Типи аналізу твору
Технологічна модель уроку
Кабінет літератури
Глосарій

Робота з портретом

Портреты А.П. Чехова
Портреты Л.Н. Толстого
Портреты Ф.М. Достоевского
Портреты Н.В. Гоголя
Портреты Ф.И. Тютчева
Портреты А.С. Пушкина
Портреты И.А. Крылова
Портреты Эзопа
Портреты М.Ю. Лермонтова
Работа с портретом писателя на уроках литературы. Предисловие

Презентації

Гаррієт Бічер-Стоу. "Хатина дядька Тома". Презентація
Композиція твору. Презентація
Життя і творчість Шолом–Алейхема. Презентація
Пауль Маар - презентація
Ярослав Гашек
Рюноске Акутаґава. "Павутинка" - презентація
Анна Гавальда - презентація

Популярні статті
  Розповісти друзям
  » » » » Календарно-тематичне планування. 7 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.


  Календарно-тематичне планування. 7 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.

  Рейтинг:

  Календарно-тематичне планування. 5 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.


  Усього – 70 годин
  Текстуальне вивчення творів – 58
  Розвиток мовлення – 4
  Позакласне читання – 4
  Резервний час – 6
  Обов’язкова кількість видів контролю
  • контрольні роботи у формі контрольного класного твору: І семестр – 1, ІІ семестр – 1
  • виконання інших завдань (тести, відповіді на запитання тощо): І се-местр – 2, ІІ семестр – 2.  п/п
  Дата Зміст навчального матеріалу Тип уроку Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності
  І семестр
      1. ВСТУП (2 год.)
  1.   Оригінал і переклад. Основні відомості про розвиток української перекладацької традиції. Майстри художнього перекладу. Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами. Повторення. Українські перекладацькі традиції. вступний урок Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює багатство української мови, яка є засобом міжнаціонального спілкування (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  дає визначення понять «оригінал», «переклад», «переспів», розрізняє їх (на прикладі окремих текстів); знає витоки й основні етапи української перекладацької традиції, імена видатних українських перекладачів; розуміє значення опанування творів в оригіналі (іноземною мовою), роль художніх перекладів у розвитку культури, взаємин між народами, становленні особистості.
  2.   Переклад і переспів. Основні принципи аналізу і інтерпретації оригіналу і художнього перекладу.
  Повторення. Типи перекладів.
  урок вивчення теоре-тичного матері-алу Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює багатство української мови, яка є засобом міжнаціонального спілкування (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  знає види перекладу – прямий (непрямий), точний (неточний), повний (неповний), вільний та ін., встановлює різницю між ними (на конкретних прикладах текстів); порівнює переклад і переспів одного і того самого твору, встановлює схожість і відмінність між ними.
  3.   УПЧ.
  К. Воннеґут. «Брехня».
  Тема родинних відносин і сімейних традицій. Повторення. Основна думка літературного твору.
  урок позакласного читання Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє значення родинних відносин і сімейних традицій (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  аналізує оповідання; виділяє в ньому найважливіші епізоди;
  розкриває основну думку твору.
        2. БИЛИНИ І БАЛАДИ (10 год.)
  4.   Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський). Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билинах. урок  засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  засвоює знання з історії Київської Русі; навчається уважно слухати і читати історичні документи; усвідомлює легендарну історію Київської Русі як сюжетну основу билин. Знає цикли билин (Київський і Новгородський).
  5.   Давньоруські билини про Іллю Муромця.
  «Ілля Муромець і Соловей Розбійник». Ідеал воїна-захисника в билині. Втілення людських чеснот в образах героїв билин.
  урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  характеризує образи билин;
  доводить прикладами з тексту, що в билині оспівується почуття власної гідності людини; виразно читає і аналізує давньоруську билину.
  6.   Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билині «Ілля Муромець і Соловей Розбійник». Повторення. Поняття «художня вигадка». урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  розуміє реальний світ у билинах, увиразнює художню вигадку у билинах.
  7.   Балада як жанр фольклору. Характерні ознаки фольклорної балади.
  «Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ. Повторення. Види переказу.
  урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  поважає загальнолюдські чесноти, родинні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  визначає характерні риси фольклорних балад; знаходить ключові (в тому числі кульмінаційні моменти в літературних баладах і встановлює, як у ключових моментах виявляються риси героїв, увиразнюється ідея твору; характеризує образи персонажів літературної балади; переказує сюжет балади.
  8.   «Як  Робін Гуд став розбійником», «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» (1 за вибором учителя).
  Ідеї свободи і служіння народові.
  (Альтернативне вивчення). Повторення понять «оригінал» і «переклад».
  урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні
  (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  виразно читає та аналізує баладу; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в баладі, аргументує свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; розкриває в баладі втілення народних уявлень про мораль, патріотизм, героїзм та ін.; зіставляє оригінал літературної балади із художніми перекладами; порівнює між собою різні художні переклади.
  9.   Образ народного захисника Робіна Гуда.
  Повторення. Алгоритм аналізу літературного героя, рис його характеру; повторення умінь підтверджувати власну думку цитатою з тексту.
  урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  розповідає про шляхетного розбійника Робіна Гуда, захисника бідних і ображених людей; визначає і підтверджує цитатами з балади риси характеру Робіна Гуда: сміливість, шляхетність, почуття власної  гідності та справедливості; виявляє художні засоби створення образу Робіна Гуда.
  10.   УРЗМ (усно).
  Урок-аналогія.
  «Робін Гуд і Олекса Довбуш – месники за народні кривди»    або
  Віртуальна зустріч із билинними героями давньоруської літератури або    Урок-телеміст
  «Англія – Україна. Шервудський ліс – Чорногора»      або
  Урок-гра. «Через високий перевал» (З досвіду роботи вчителя-методиста
  Янчука О.Д. (Великокушенецька ЗОШ Збаразького р-ну).
  урок розвитку мовлення Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  додатково перечитує книжки «Робін Гуд» (переказ балад у перекладі Юрія Юри) (розділи 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 24); реалізує навички інсценізації уривка, захисту ілюстрації; наводить приклади поєднання комічного і трагічного у баладах про Робіна Гуда; висвітлює втілення людських чеснот в образах героїв давньоруських билин.
  11.   Йоган Крістоф Фрідріх Шиллер. «Рукавичка». Випробовування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність.                    урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  виразно читає та аналізує  баладу; визначає у баладі символи, розкриває їх прихований зміст; характеризує образи персонажів.
  12.   Адам Міцкевич. «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі. Перебування Адама Міцкевича в Україні. Повторення. Виразне читання балади. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  виразно читає  баладу,  розуміє зміст прочитаного і може його передати у виразному читанні; висловлює власне ставлення до проблем, поставлених у баладі.
  13.   Символічні образи, елементи фольклору в баладі Міцкевича «Світязь». Повторення. Засоби художньої виразності. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  поважає загальнолюдські чесноти (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  виразно читає баладу «Світязь» і аналізує її; звертає увагу на глибокий філософський сенс твору, відчуття складності і суперечливості людської індивідуальності, внутрішнього світу людини; пояснює роль вживання в тексті засобів художньої виразності (символів).
  14.   Роберт Льюїс Стівенсон. «Балада про вересовий трунок». Утвердження духовної сили пиктів, їх героїзму в захисті національних цінностей. Символіка твору. урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує вияв патріотизму (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  виразно читає і аналізує баладу; висловлює власне судження про подвиг батька пикта.
  15.   Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода – рабство). Утвердження духовної сили пиктів, їхнього героїзму в захисті національних цінностей. Повторення. Конфлікт у літературній баладі. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість вітчизні (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  розповідає про історичне тло балади (боротьба пиктів проти іноземних загарбників); висловлює власне судження про поведінку старого пикта, який пожертвував сином і власним життям, але не відкрив іноземцям таємниці вересового меду; виразно читає і аналізує «Баладу про вересовий трунок».  
  16.   КР (з тем «Вступ» та «Билини і балади»).
  Тести      або
  Літературний диктант або    Відповідь на запитання     або   Контрольний твір-роздум: «Делорж – справжній рицар» (за мотивами балади Ф. Шиллера «Рукавичка»   або   «Пророча історія короля Ліра» (за мотивами староанглійської балади).
  урок контролю знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  читає і сприймає художні текти балад цілісно; розуміє головну думку, висловлену у баладах; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у баладах.
        3. ІСТОРИЧНЕ  МИНУЛЕ  В  ЛІТЕРАТУРІ (10 год.)
  17.   Вальтер Скотт.
  «Айвенго».
  В. Скотт – засновник жанру історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго».
  урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює загрозу зникнення людства внаслідок війн на планеті Земля (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  розповідає про В. Скотта як засновника жанру історичного роману; виділяє історичну основу і художній вимисел у романі «Айвенго».
  18.   Історичний колорит роману «Айвенго» та засоби його створення. Повторення. Історичний роман як жанр. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  виявляє судження щодо тривог мирного співіснування народів світу (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  сприймає великий за обсягом текст цілісно; визначає головну тему твору.
  19.   Динаміка сюжету роману «Айвенго». Гумор у творі В. Скотта. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює важливість креативності задля досягнення мети (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  наводить приклади зображення панорами життя середньовічної Англії (історичного колориту).
  20.   Утілення в образі Айвенго кодексу рицаря, художні засоби створення образу. Повторення. Історичне тлумачення кодексу рицаря. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує любов до ближнього, вияв патріотизму (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  висловлює судження про вплив реальних історичних подій на долю людини;  характеризує образ Айвенго.
  21.   Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю. Образи Бріана де Буагільбера, принца Джона, фон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує любов до ближнього, вияв патріотизму (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  висловлює власне судження щодо подій і образів, підтверджує свою думку цитатами з тексту; порівнює образи героїв (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка), виявляє схожість і відмінності між ними; вирізняє у прочитаних текстах художні засоби створення образів та встановлює їх функцію.
  22.   УРЗМ (письмово).
  Конкурс: 7 влучних і оригінальних запитань,  до тексту роману В. Скотта «Айвенго» 
  або
  Порівняльна характеристика літературних героїв роману (Ровена і Ребекка, Айвенго і Бріан де Буагільбер).
  урок розвитку мовлення Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  висловлює особисте ставлення до проблеми, що порушується у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; засвоює поняття „порівняльна характеристика літературного героя”; розвиває навички окреслення тези та її аргументації.
  23.   Друга світова війна у європейській поезії (К.І. Галчинський («Лист із полону», «Пісня про солдатів з Вестерпляте» та ін.); А. Маргул-Шпербер («Про назву концтабору Бухевальд»); Б.Ш. Окуджава («До побачення, хлопчики…») (твори на вибір) урок - дослідження Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює загрозу зникнення людства внаслідок війн на планеті Земля (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  аналізує ліричні  твори про Другу світову війну; розуміє значення культури в боротьбі за мир, демократичні цінності.
  24.   Василь Володимирович Биков.
  «Альпійська балада».
  Особливості сюжету і композиції повісті.
  урок аналізу художнього твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  виявляє судження щодо тривог мирного співіснування народів світу (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  визначає головну тему твору;
  висловлює особисте ставлення до проблеми, що порушуються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
  25.   Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби й кохання світу насильства. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує любов до ближнього
  (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  характеризує образи Івана Терешка і Джулії; розуміє значення творів мистецтва у засудженні війни (твори живопису, музики, кіно, в яких викривається фашизм.
  26.   Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади у ньому. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  виявляє судження щодо тривог мирного співіснування народів світу (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  усвідомлює гуманістичний зміст повісті; пояснює символічність назви твору; визначає риси жанру балади в ньому.
  27.   КР (з теми «Історичне минуле в літературі»).
  Написати коротку передмову до  прочитаного твору    або
  Скласти рекламу на прочитаний твір    або
  Характеристика персонажа вивченого твору    або    Контрольний твір
  або   Укласти лист-протест проти війни, використовуючи прочитані твори зарубіжних письменників про Другу світову війну  або  Тести.
  урок контролю знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  знає основні відомості про життя і творчість письменників; знає зміст творів; розуміє  головні ідеї творів; характеризує образи героїв; висловлює судження про прочитані твори; висловлює власне ставлення до проблем, що порушені у прочитаних творах.
  28.   УПЧ.
  Л.Є. Уліцька «Паперова перемога». Розмірковування про справжню красу людини.
  урок аналізу літературного твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує любов до ближнього (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  розуміє головні ідеї твору;
  висловлює судження про героїв оповідання Л. Уліцької;
  аналізує композицію твору.
        4. Духовне випробування людини (6 год.)
  29.   Джеймс Олдрідж. «Останній  дюйм». Проблема взаємин  й між батьками і дітьми. Образи Бена і Деві, художні засоби творення образів персонажів у оповіданні.   урок засво-єння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  Набуває навичок ухвалювати життєво важливі рішення, усвідомлює цінність родинних стосунків (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  розповідає про основні факти життя і творчості Джеймса Олдріджа; виразно читає художній текст, емоційно його сприймає, висловлює враження від прочитаного твору.
  30.   Символічність назви оповідання Джеймса Олдріджа «Останній дюйм». Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність дитини і дорослого до взаєморозуміння. Утвердження сімейних цінностей. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує професіоналізм, навчається долати труднощі в екстремальних умовах (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  вирізняє напружені (кульмінаційні) моменти сюжету, їх значення для розкриття образів персонажів; аналізує образи персонажів: їх характерні риси, вчинки, стосунки з іншими персонажами, динаміку, засоби створення (художня деталь, символи та ін.); висловлює власне ставлення до порушених у творі моральних проблем.
  31.   Редьярд Кіплінг. «Якщо…» Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо…». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору. урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  аналізує трагічні наслідки ризикованого втручання людини у світ природи (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  усвідомлює проблему духовного випробування людини у вірші; аналізує композицію твору; визначає художні особливості вірша та його провідну ідею.
  32.   «Балада про Схід і Захід» Р. Кіплінга.
  Протистояння і примирення Сходу і Заходу в баладі. Антитези у творі. Ідеї миру і дружби в «Баладі» Динаміка образів головних героїв (Камаль, Полковничий син).
  урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  набуває навичок ухвалювати життєво важливі рішення НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  висловлює власне ставлення до порушених у творі філософських проблем; порівнює оригінали й художні переклади (за умови володіння іноземною мовою).
  33.   Підсумкова КР.
  Контрольний твір:
  Як залишитися людиною за будь-яких обставин
  або
  Написати коротку передмову (рецензію, рекламу) до прочитаного твору   або
  Дати характеристику Деві від імені його батька
  або
  Тести (вивчене за І семестр).
  урок контролю знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  розуміє головні ідеї вивчених творів; висловлює судження про вивчені твори у І семестрі;
  виконує творчі завдання за змістом вивчених творів.
  34.   Повторення та узагальнення вивченого у
  І семестрі:
  Урок-лицарський турнір   або
  Зустріч у поетичній вітальні 
  або
  Засідання клубу любителів поезії.
  урок повторення і систематизації знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  знає основні відомості про життя і творчість письменників; знає зміст творів; розуміє головні ідеї творів;
  характеризує образи героїв;
  висловлює судження про прочитані твори; висловлює власне ставлення до поставлених у них проблем.
    ІІ семестр
        5. Дружба і кохання (9 год.)
  35.   Олександр Сергійович Пушкін.
  «19 жовтня 1825».
  Дитинство і юність О.С. Пушкіна. 19 жовтня – День Ліцею. Ліцейські друзі поета. Уславлення дружби і вірності у вірші О.С. Пушкіна «19 жовтня 1825». Авторські спогади і роздуми у творі.
  урок аналізу поетичного твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює красу високих почуттів (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  знає і розповідає про основні факти життя і творчості О.С. Пушкіна; виявляє факти біографії О.С. Пушкіна у вірші «19 жовтня 1825»; визначає основну ідею вірша, знаходить для її підтвердження відповідні цитати, характеризує образ автора у вірші, його спогади, зміни образу автора в часі; визначає роль описів природи у вірші «19 жовтня 1825», розкриває їх емоційне забарвлення і художні засоби втілення певних емоцій і почуттів.
  36.   Шолом-Алейхем.
  «Пісня над піснями».
  Віхи життєвого і творчого шляху письменника. Відображення у його творах долі єврейського народу.
  урок вивчення нового матеріалу Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  висловлює судження щодо важливості духовного і емоційного збагачення людини (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  знає і розповідає про основні факти життя і творчості Шолом-Алейхема, його зв’язки з Україною, увічнення його пам’яті в літературних музеях і пам’ятни-ках; переказує основні події повісті «Пісня над піснями», визначає тему, провідні мотиви та ідею повісті, аналізує особливості її сюжету і композиції.
  37.   Тема кохання в повісті Шолома-Алейхема «Пісня над піснями». Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви у повісті. Утвердження етичних цінностей. урок художнього сприй-няття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  висловлює судження щодо важливості духовного і емоційного збагачення людини (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  характеризує духовно-емоційний світ головних героїв повісті, зміни їхніх внутрішніх якостей, розкриває сутність трактування проблеми кохання у повісті Шолом-Алейхема.
  38.   Біблійні мотиви у повісті. Утвердження етичних цінностей у повісті Шолома-Алейхема
  «Пісня над піснями».
  урок поглиб-леного аналізу художнього твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  висловлює судження щодо важливості духовного і емоційного збагачення людини (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  висловлює власні судження щодо персонажів (Шимек, Бузя), їхнє ставлення до кохання і світу, розкриває біблійні мотиви у творі.
  39.   УРЗМ (усно).
  Літературний салон. Поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання і дружби у світовій літературі.
  урок узага-льнення знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує віру у власні здібності (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  характеризує образи літературних героїв у прочитаних творах світової літератури; аргументує власні думки  з опорою на художній  текст.
  40.   Олександр  Грін.
  «Пурпурові вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті. Основний конфлікт твору (Каперна – мрія).
  урок засвоєння нового матеріалу Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує віру у власні здібності, здатність ухвалювати нестандартні рішення для втілення мрії (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  знає і розповідає про основні факти життя і творчості О. Гріна; переказує події повісті «Пурпурові вітрила», визначає ідейно-тематич-не спрямування твору та особливості його сюжету і композиції.
  41.   Асоль і Грей. Символіка образу пурпурових вітрил. урок аналізу художнього твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює красу високих почуттів (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  характеризує духовно-емоційний світ головних героїв повісті, розкриває сутність трактування проблеми кохання у повісті О. Гріна, висловлює власні судження щодо персонажів; називає символи у повісті, розкриває їх зміст.
  42.   Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання (Р. Бернс «Любов», Г. Гейне «Коли настав чудовий май», К.М. Симонов «Жди мене» та інші (2 – 3 за вибором  учителя). урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  висловлює судження щодо важливості духовного і емоційного збагачення людини (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  усвідомлює почуття дружби і кохання у поетичних творах ;
  висловлює особисте ставлення до порушених у творах проблем.
  43.   КР.
  Порівняння образів-персонажів (Бузя – Шимек, Асоль – Артур Грей).
  урок контролю знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує віру у власні здібності (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  показує знання творів із розділу «Дружба і кохання»; виявляє ключові риси характеру героїв прочитаних творів; висловлюєвраження від зображених у творах почуттів.
  44.   УПЧ.
  Т.М. Рід. «Морське вовченя». Пригоди Філіппа Форстера. Мужність героя і його воля до життя.
  урок аналізу літературного твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує здатність ухвалювати нестандартні рішення для втілення мрії (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  переказує самостійно прочитаний художній твір; висловлює власні судження про головного героя повісті.
        6. Літературний детектив (5 год.)
  45.   Детектив як жанр літератури. Характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів.
  Едгар Аллан По. «Золотий жук».
  Е.А. По – засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук».
  урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  висловлює судження щодо переваг здорового способу життя (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  дає визначення жанру «детектив», виявляє його характерні ознаки на прикладі повісті «Золотий жук»; знає про історію виникнення і формування жанру у світовій літературі, видатних представників детективної літератури; розповідає про ключові віхи життя і творчості Е.А. По, висловлює враження від прочитаного твору.
  46.   Особливості композиційної будови повісті «Золотий жук» – «розповідь у розповіді», її художнє значення. Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача. урок аналізу художнього твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  висловлює судження щодо переваг фізичної витривалості, здорового способу життя (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  виявляє особливості сюжету і композиції повісті Е.А. По «Золотий жук»; встановлює значення прийому «розповідь у розповіді» в тексті повісті; характеризує образи персонажів (Легран, Джупітер); змальовує образ оповідача, називає його провідні риси, роль у розгортанні сюжету; розуміє поняття «точка зору».
  47.   Артур Конан Дойл.
  А.К. Дойл – визнаний майстер класичних детективів.
  Оповідання про Шерлока Холмса («Пістрява стрічка», «Спілка рудих»).
  урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  висловлює судження щодо переваг фізичної витривалості, здорового способу життя (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  розповідає про творчість А.К. Дойла, виявляє характерні ознаки циклу в оповіданнях про Шерлока Холмса.
  48.   Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка». урок аналізу літературного твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє невідворотність покарання злочину (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  висловлює враження від прочитаного твору; встановлює значення прийому «розповідь у розповіді» у творі письменника; виявляє особливості сюжету і композиції твору А.К. Дойла; характеризує образи персонажів.
  49.   Іронічне зображення пристрасті людини до легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих». урок аналізу літера-турного твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє невідворотність покарання злочину (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  аналізує прочитаний твір; аргументує власні судження з опорою на текст оповідання.
  50.   Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей.
  Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості.
  урок аналізу літературного твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює необхідність набуття знань для успішної професійної діяльності (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  переказує зміст прочитаних творів і аналізує ключові епізоди;
  доводить твердження про те, що захоплива інтрига – основа детективного твору; розуміє роль оповідача у розгортанні сюжету художнього твору, характеризує образи Шерлока Холмса і доктора Ватсона та їхню взаємодоповнюваність (класичний детективний дует).  
  51.   УРЗМ (письмово).
  Відповідь на запитання (за вибором учня):
  1. У чому секрет популярності детективної літератури?
  2. У чому причини неймовірної популярності історій про Шерлока Холмса?
  3. А.К. Дойл своїми найкращими творами вважав історичні романи, а до історій про Шерлока Холмса ставився як до вимушеного заробітку.
  Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою автором своїх детективів?
  4. Порівняйте образи Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Яку роль відіграє Ватсон у розкритті злочину?
  5. За прочитаним твором А.К. Дойла спробуйте скласти алгоритм «Як написати справжній детектив» або напишіть невеликий детективний твір.
  урок узагаль-нення знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює необхідність набуття знань (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  знає зміст творів; розуміє основні ідеї творів; називає головні проблеми творів; висловлює власне ставлення до героїв творів;
  пояснює причини всесвітньої популярності творів про Шерлока Холмса.
        7. СВІТОВА НОВЕЛА (6 год.)
  52.   Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди.
  О. Генрі. «Дари волхвів», «Останній листок».
  О. Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі.
  урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  висловлює судження щодо моральної відповідальності за свої вчинки (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  знає зміст новели; розуміє основні ідеї, висловлені у творі; називає головні проблеми творів;
  висловлює власне ставлення до героїв новели; дає визначення новели, виявляє її характерні ознаки у прочитаному творі; виявляє культурні паралелі в тексті новели (біблійні мотиви); розкриває підтекст окремих епізодів новели.
  53.   Новела «Останній листок» – гімн людині, котра здатна на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана. Образи дівчат (Сью, Джонсі). Особливості художньої мови новели, оповідач. урок аналізу літературного твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює цінність життя (НЛ- 3), шанобливо ставиться до мистецтва живопису (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  переказує зміст твору та аналізує його, звертаючи увагу на його ідейний зміст: взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів; визначає жанрові особливості твору, роль в ньому деталі; висловлює судження про гуманізм твору.
  54.   Герберт Джордж Уеллс. «Чарівна крамниця».
  Видатний англійський фантаст Г. Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця».
  урок аналізу літера-турного твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  висловлює судження щодо утвердження справедливості (НЛ -2).
  Предметні компетентності:
  переказує текст новели, знаходячи ключові епізоди; визначає епізод найвищої напруги в творі; розмірковує про своєрідність точки зору дорослого і дитини.
  55.   «Дива» та їх сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько). Особливості дитячого світу в оповіданні. Роль елементів фантастики у новелі «Чарівна крамниця». урок поглибленого аналізу твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює цінність життя (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  характеризує образ оповідача у новелі; розмірковує над фіналом новели, дає йому власне тлумачення; розкриває підтекст окремих епізодів, знає про втілення сюжету новели у різних видах мистецтва.
  56.   Рюноске Акутагава. «Павутинка».
  Рюноске Акутагава –майстер японської новели. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка».
  урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює необхідність набуття знань (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  розповідає про майстра японської новели; визначає особливості розвитку сюжету новели «Павутинка».
  57.   КР.
  Класний контрольний твір Заради чого варто жертвувати своїм
  життям?   або
  Про що міг би розповісти «останній листок»?
  урок контролю знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює необхідність набуття знань (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  складає план до визначеної теми;
  складає письмове висловлювання за темою контрольної роботи.
  58.   УПЧ.
  Е. Хемінгуей «Кішка на дощі»    або
  А. Габальда «35 кіло надії».
  урок аналізу  художнього твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує здатність ухвалювати нестандартні рішення для втілення мрії (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  переказує самостійно прочитаний художній твір; висловлює власні судження про проблематику твору та його персонажів.
        8. СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА. Я І СВІТ (6 год.)
  59.   Айзек Азімов. «Фах».
  Роздуми про майбутнє людини і людства.
  Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини.
  урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  прогнозує загрози для розвитку інтелекту людини, пов’язані з на-уково-технічним прогресом (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  знає основні відомості про життя і творчість А. Азімова; розкриває актуальні теми і проблеми  у прочитаному творі; аналізує окремі фрагменти тексту; визначає особливості художньої оповіді.
  60.   Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини в сучасному світі. Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей у оповіданні «Фах». урок поглибленого аналізу літера-турного твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  висловлює судження про гуманізм твору; виявляє особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
  61.   Діана Вінн Джонс.
  «Мандрівний замок Хаула». Поєднання елементів казки і детективу у творі.
  урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  аналізує ступінь ризику під час прийняття життєво важливого рішення, усвідомлює цінність життя (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  знає основні відомості про життя і творчість Діани Вінн Джонс; знайомиться із жанровою специфікою її твору; розповідає про ключові події сюжету; оцінює художню вартість прочитаного твору (з допомогою вчителя).
  62.   Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів. Значення художнього прийому чаклунства у творі. урок аналізу твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  формулює головну думку твору, усвідомлює значення художнього прийому чаклунства у творі;
  складає характеристику Софі; аналізує окремі фрагменти тексту; висловлює власну точку зору на події, що відображені у творі.
  63.   Корнелія Функе.
  «Чорнильне серце».
  Тема «оживлення» книги  у творі. Образ Мегі – дівчинки, котра любить читати.
  урок поглибленої роботи над літературним твором Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  прогнозує загрози для розвитку інтелекту людини, пов’язані з науково-технічним прогресом (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  сприймає художній текст цілісно; переказує ключові епізоди твору; розуміє ідею твору й ілюструє прикладами з тексту; висловлює особисте ставлення до порушених у творі проблем.
  64.   Пригоди і духовне випробування Мегі. Поєднання уявного і реального світів у «Чорнильному серці». урок поглибленої роботи над літературним твором Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  виявляє здатність оперативно та адекватно реагувати на технологічні зміни у житті суспільства (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  визначає провідну думку твору через пригоди і духовне випробування Мегі; висловлює особисте ставлення до порушених у творі проблем, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
  65.   КР.
  Скласти анкету літературного героя
  або
  Бліц-диктант
  або
  Тести.
  урок контролю Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює необхідність набуття знань (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  складає анкету літературного героя; пише бліц-диктант;
  виконує тести за матеріалом вивченої теми.
  66.   Урок-роздум.
  «Краса чистих людських взаємин» (за змістом вивчених літературних творів).
  (Із резервного часу).
  урок- роздум Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  знає зміст творів; розуміє основні ідеї творів; визначає головні проблеми творів; аналізує образи героїв прочитаних творів і висловлює до них власне ставлення.
  67.   Сучасна зарубіжна поезія (1 – 2 твори за вибором учнів і вчителя за матеріалами публікацій у журналі „Всесвіт”). урок аналізу поетичного твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  визначає провідну думку поетичного твору; висловлює особисте ставлення до проблем, порушених у сучасних поетичних творах, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
  68.   Урок-дослідження.
  Уславлення сильної особистості, здатної за будь-яких умов і обставин залишатися людиною, протистояти ницим смакам і думкам натовпу, залишатися гідним у стосунках із можновладцями, робити добрі справи.
  (Із резервного часу).
  урок-дослідження Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки(НЛ-3); розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  розмірковує над виховним впливом літературного твору на читача.[/u]
        9. ПІДСУМКИ (2 год.)
  69.   Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. Завершення ІІ семестру. урок узагальнення знань Учень/учениця
  [u]Ключові компетентності:
  розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1); цінує здатність до ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  називає авторів вивчених протягом навчального року художніх творів і знає зміст; узагальнює і систематизує вивчений протягом року матеріал.
  70.   Урок-одкровення «Книги – мої друзі»
  або
  Урок-духовний заповіт письменників світу нащадкам.
  урок- одкровення Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3); розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  висловлює власні судження про роль літератури у формуванні шкали життєвих цінностей людини.
  все для dle
  Просмотров: 545
  Комментариев: 0
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
   
  Другие новости по теме:


  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.