Меню
Світова література

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас

Интегрированный курс

5 класс
6 класс

Виразне читання

Теорія
Практика

Шкільний конферанс

Основи школи юного конферансьє

Школа юного диктора

Основи школи юного диктора

Вивчення лірики

Олександр Твардовський - Лірика
Роберт Льюїс Стівенсон - Лірика
Олександр Пушкін - Лірика
Франческо Петрарка - Лірика
Адам Міцкевич - Лірика
Шандор Петефі - Лірика
Пейзажна лірика Алкмана, Гете, Лермонтова
Публій Овідій Назон - Лірика
Михайло Лермонтов - Лірика
Іван Крилов - Лірика

Методичний практикум

Схема самоаналізу уроку
Поетичне відлуння
Типи аналізу твору
Технологічна модель уроку
Кабінет літератури
Глосарій

Робота з портретом

Портреты А.П. Чехова
Портреты Л.Н. Толстого
Портреты Ф.М. Достоевского
Портреты Н.В. Гоголя
Портреты Ф.И. Тютчева
Портреты А.С. Пушкина
Портреты И.А. Крылова
Портреты Эзопа
Портреты М.Ю. Лермонтова
Работа с портретом писателя на уроках литературы. Предисловие

Презентації

Гаррієт Бічер-Стоу. "Хатина дядька Тома". Презентація
Композиція твору. Презентація
Життя і творчість Шолом–Алейхема. Презентація
Пауль Маар - презентація
Ярослав Гашек
Рюноске Акутаґава. "Павутинка" - презентація
Анна Гавальда - презентація

Розповісти друзям
» » » » Календарно-тематичне планування. 7 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.


Календарно-тематичне планування. 7 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.

Рейтинг:

Календарно-тематичне планування. 5 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.


Усього – 70 годин
Текстуальне вивчення творів – 58
Розвиток мовлення – 4
Позакласне читання – 4
Резервний час – 6
Обов’язкова кількість видів контролю
  • контрольні роботи у формі контрольного класного твору: І семестр – 1, ІІ семестр – 1
  • виконання інших завдань (тести, відповіді на запитання тощо): І се-местр – 2, ІІ семестр – 2.п/п
Дата Зміст навчального матеріалу Тип уроку Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності
І семестр
    1. ВСТУП (2 год.)
1.   Оригінал і переклад. Основні відомості про розвиток української перекладацької традиції. Майстри художнього перекладу. Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами. Повторення. Українські перекладацькі традиції. вступний урок Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює багатство української мови, яка є засобом міжнаціонального спілкування (НЛ-1).
Предметні компетентності:
дає визначення понять «оригінал», «переклад», «переспів», розрізняє їх (на прикладі окремих текстів); знає витоки й основні етапи української перекладацької традиції, імена видатних українських перекладачів; розуміє значення опанування творів в оригіналі (іноземною мовою), роль художніх перекладів у розвитку культури, взаємин між народами, становленні особистості.
2.   Переклад і переспів. Основні принципи аналізу і інтерпретації оригіналу і художнього перекладу.
Повторення. Типи перекладів.
урок вивчення теоре-тичного матері-алу Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює багатство української мови, яка є засобом міжнаціонального спілкування (НЛ-1).
Предметні компетентності:
знає види перекладу – прямий (непрямий), точний (неточний), повний (неповний), вільний та ін., встановлює різницю між ними (на конкретних прикладах текстів); порівнює переклад і переспів одного і того самого твору, встановлює схожість і відмінність між ними.
3.   УПЧ.
К. Воннеґут. «Брехня».
Тема родинних відносин і сімейних традицій. Повторення. Основна думка літературного твору.
урок позакласного читання Учень/учениця
Ключові компетентності:
розуміє значення родинних відносин і сімейних традицій (НЛ-2).
Предметні компетентності:
аналізує оповідання; виділяє в ньому найважливіші епізоди;
розкриває основну думку твору.
      2. БИЛИНИ І БАЛАДИ (10 год.)
4.   Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський). Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билинах. урок  засвоєння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
Предметні компетентності:
засвоює знання з історії Київської Русі; навчається уважно слухати і читати історичні документи; усвідомлює легендарну історію Київської Русі як сюжетну основу билин. Знає цикли билин (Київський і Новгородський).
5.   Давньоруські билини про Іллю Муромця.
«Ілля Муромець і Соловей Розбійник». Ідеал воїна-захисника в билині. Втілення людських чеснот в образах героїв билин.
урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні (НЛ-2).
Предметні компетентності:
характеризує образи билин;
доводить прикладами з тексту, що в билині оспівується почуття власної гідності людини; виразно читає і аналізує давньоруську билину.
6.   Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билині «Ілля Муромець і Соловей Розбійник». Повторення. Поняття «художня вигадка». урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні (НЛ-2).
Предметні компетентності:
розуміє реальний світ у билинах, увиразнює художню вигадку у билинах.
7.   Балада як жанр фольклору. Характерні ознаки фольклорної балади.
«Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ. Повторення. Види переказу.
урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
поважає загальнолюдські чесноти, родинні цінності (НЛ-2).
Предметні компетентності:
визначає характерні риси фольклорних балад; знаходить ключові (в тому числі кульмінаційні моменти в літературних баладах і встановлює, як у ключових моментах виявляються риси героїв, увиразнюється ідея твору; характеризує образи персонажів літературної балади; переказує сюжет балади.
8.   «Як  Робін Гуд став розбійником», «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» (1 за вибором учителя).
Ідеї свободи і служіння народові.
(Альтернативне вивчення). Повторення понять «оригінал» і «переклад».
урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні
(НЛ-2).
Предметні компетентності:
виразно читає та аналізує баладу; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в баладі, аргументує свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; розкриває в баладі втілення народних уявлень про мораль, патріотизм, героїзм та ін.; зіставляє оригінал літературної балади із художніми перекладами; порівнює між собою різні художні переклади.
9.   Образ народного захисника Робіна Гуда.
Повторення. Алгоритм аналізу літературного героя, рис його характеру; повторення умінь підтверджувати власну думку цитатою з тексту.
урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні (НЛ-2).
Предметні компетентності:
розповідає про шляхетного розбійника Робіна Гуда, захисника бідних і ображених людей; визначає і підтверджує цитатами з балади риси характеру Робіна Гуда: сміливість, шляхетність, почуття власної  гідності та справедливості; виявляє художні засоби створення образу Робіна Гуда.
10.   УРЗМ (усно).
Урок-аналогія.
«Робін Гуд і Олекса Довбуш – месники за народні кривди»    або
Віртуальна зустріч із билинними героями давньоруської літератури або    Урок-телеміст
«Англія – Україна. Шервудський ліс – Чорногора»      або
Урок-гра. «Через високий перевал» (З досвіду роботи вчителя-методиста
Янчука О.Д. (Великокушенецька ЗОШ Збаразького р-ну).
урок розвитку мовлення Учень/учениця
Ключові компетентності:
поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні (НЛ-2).
Предметні компетентності:
додатково перечитує книжки «Робін Гуд» (переказ балад у перекладі Юрія Юри) (розділи 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 24); реалізує навички інсценізації уривка, захисту ілюстрації; наводить приклади поєднання комічного і трагічного у баладах про Робіна Гуда; висвітлює втілення людських чеснот в образах героїв давньоруських билин.
11.   Йоган Крістоф Фрідріх Шиллер. «Рукавичка». Випробовування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність.                    урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
Предметні компетентності:
виразно читає та аналізує  баладу; визначає у баладі символи, розкриває їх прихований зміст; характеризує образи персонажів.
12.   Адам Міцкевич. «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі. Перебування Адама Міцкевича в Україні. Повторення. Виразне читання балади. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість Вітчизні (НЛ-2).
Предметні компетентності:
виразно читає  баладу,  розуміє зміст прочитаного і може його передати у виразному читанні; висловлює власне ставлення до проблем, поставлених у баладі.
13.   Символічні образи, елементи фольклору в баладі Міцкевича «Світязь». Повторення. Засоби художньої виразності. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
поважає загальнолюдські чесноти (НЛ-2).
Предметні компетентності:
виразно читає баладу «Світязь» і аналізує її; звертає увагу на глибокий філософський сенс твору, відчуття складності і суперечливості людської індивідуальності, внутрішнього світу людини; пояснює роль вживання в тексті засобів художньої виразності (символів).
14.   Роберт Льюїс Стівенсон. «Балада про вересовий трунок». Утвердження духовної сили пиктів, їх героїзму в захисті національних цінностей. Символіка твору. урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує вияв патріотизму (НЛ-2).
Предметні компетентності:
виразно читає і аналізує баладу; висловлює власне судження про подвиг батька пикта.
15.   Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода – рабство). Утвердження духовної сили пиктів, їхнього героїзму в захисті національних цінностей. Повторення. Конфлікт у літературній баладі. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
поважає загальнолюдські чесноти, героїзм і відданість вітчизні (НЛ-2).
Предметні компетентності:
розповідає про історичне тло балади (боротьба пиктів проти іноземних загарбників); висловлює власне судження про поведінку старого пикта, який пожертвував сином і власним життям, але не відкрив іноземцям таємниці вересового меду; виразно читає і аналізує «Баладу про вересовий трунок».  
16.   КР (з тем «Вступ» та «Билини і балади»).
Тести      або
Літературний диктант або    Відповідь на запитання     або   Контрольний твір-роздум: «Делорж – справжній рицар» (за мотивами балади Ф. Шиллера «Рукавичка»   або   «Пророча історія короля Ліра» (за мотивами староанглійської балади).
урок контролю знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
Предметні компетентності:
читає і сприймає художні текти балад цілісно; розуміє головну думку, висловлену у баладах; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у баладах.
      3. ІСТОРИЧНЕ  МИНУЛЕ  В  ЛІТЕРАТУРІ (10 год.)
17.   Вальтер Скотт.
«Айвенго».
В. Скотт – засновник жанру історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго».
урок засвоєння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює загрозу зникнення людства внаслідок війн на планеті Земля (НЛ-1).
Предметні компетентності:
розповідає про В. Скотта як засновника жанру історичного роману; виділяє історичну основу і художній вимисел у романі «Айвенго».
18.   Історичний колорит роману «Айвенго» та засоби його створення. Повторення. Історичний роман як жанр. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
Ключові компетентності:
виявляє судження щодо тривог мирного співіснування народів світу (НЛ-3).
Предметні компетентності:
сприймає великий за обсягом текст цілісно; визначає головну тему твору.
19.   Динаміка сюжету роману «Айвенго». Гумор у творі В. Скотта. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює важливість креативності задля досягнення мети (НЛ-4).
Предметні компетентності:
наводить приклади зображення панорами життя середньовічної Англії (історичного колориту).
20.   Утілення в образі Айвенго кодексу рицаря, художні засоби створення образу. Повторення. Історичне тлумачення кодексу рицаря. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує любов до ближнього, вияв патріотизму (НЛ-2).
Предметні компетентності:
висловлює судження про вплив реальних історичних подій на долю людини;  характеризує образ Айвенго.
21.   Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю. Образи Бріана де Буагільбера, принца Джона, фон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує любов до ближнього, вияв патріотизму (НЛ-2).
Предметні компетентності:
висловлює власне судження щодо подій і образів, підтверджує свою думку цитатами з тексту; порівнює образи героїв (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка), виявляє схожість і відмінності між ними; вирізняє у прочитаних текстах художні засоби створення образів та встановлює їх функцію.
22.   УРЗМ (письмово).
Конкурс: 7 влучних і оригінальних запитань,  до тексту роману В. Скотта «Айвенго» 
або
Порівняльна характеристика літературних героїв роману (Ровена і Ребекка, Айвенго і Бріан де Буагільбер).
урок розвитку мовлення Учень/учениця
Ключові компетентності:
самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
Предметні компетентності:
висловлює особисте ставлення до проблеми, що порушується у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; засвоює поняття „порівняльна характеристика літературного героя”; розвиває навички окреслення тези та її аргументації.
23.   Друга світова війна у європейській поезії (К.І. Галчинський («Лист із полону», «Пісня про солдатів з Вестерпляте» та ін.); А. Маргул-Шпербер («Про назву концтабору Бухевальд»); Б.Ш. Окуджава («До побачення, хлопчики…») (твори на вибір) урок - дослідження Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює загрозу зникнення людства внаслідок війн на планеті Земля (НЛ-1).
Предметні компетентності:
аналізує ліричні  твори про Другу світову війну; розуміє значення культури в боротьбі за мир, демократичні цінності.
24.   Василь Володимирович Биков.
«Альпійська балада».
Особливості сюжету і композиції повісті.
урок аналізу художнього твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
виявляє судження щодо тривог мирного співіснування народів світу (НЛ-3).
Предметні компетентності:
визначає головну тему твору;
висловлює особисте ставлення до проблеми, що порушуються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
25.   Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби й кохання світу насильства. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує любов до ближнього
(НЛ-2).
Предметні компетентності:
характеризує образи Івана Терешка і Джулії; розуміє значення творів мистецтва у засудженні війни (твори живопису, музики, кіно, в яких викривається фашизм.
26.   Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади у ньому. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
Ключові компетентності:
виявляє судження щодо тривог мирного співіснування народів світу (НЛ-3).
Предметні компетентності:
усвідомлює гуманістичний зміст повісті; пояснює символічність назви твору; визначає риси жанру балади в ньому.
27.   КР (з теми «Історичне минуле в літературі»).
Написати коротку передмову до  прочитаного твору    або
Скласти рекламу на прочитаний твір    або
Характеристика персонажа вивченого твору    або    Контрольний твір
або   Укласти лист-протест проти війни, використовуючи прочитані твори зарубіжних письменників про Другу світову війну  або  Тести.
урок контролю знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
Предметні компетентності:
знає основні відомості про життя і творчість письменників; знає зміст творів; розуміє  головні ідеї творів; характеризує образи героїв; висловлює судження про прочитані твори; висловлює власне ставлення до проблем, що порушені у прочитаних творах.
28.   УПЧ.
Л.Є. Уліцька «Паперова перемога». Розмірковування про справжню красу людини.
урок аналізу літературного твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує любов до ближнього (НЛ-2).
Предметні компетентності:
розуміє головні ідеї твору;
висловлює судження про героїв оповідання Л. Уліцької;
аналізує композицію твору.
      4. Духовне випробування людини (6 год.)
29.   Джеймс Олдрідж. «Останній  дюйм». Проблема взаємин  й між батьками і дітьми. Образи Бена і Деві, художні засоби творення образів персонажів у оповіданні.   урок засво-єння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
Набуває навичок ухвалювати життєво важливі рішення, усвідомлює цінність родинних стосунків (НЛ-2).
Предметні компетентності:
розповідає про основні факти життя і творчості Джеймса Олдріджа; виразно читає художній текст, емоційно його сприймає, висловлює враження від прочитаного твору.
30.   Символічність назви оповідання Джеймса Олдріджа «Останній дюйм». Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність дитини і дорослого до взаєморозуміння. Утвердження сімейних цінностей. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує професіоналізм, навчається долати труднощі в екстремальних умовах (НЛ-4).
Предметні компетентності:
вирізняє напружені (кульмінаційні) моменти сюжету, їх значення для розкриття образів персонажів; аналізує образи персонажів: їх характерні риси, вчинки, стосунки з іншими персонажами, динаміку, засоби створення (художня деталь, символи та ін.); висловлює власне ставлення до порушених у творі моральних проблем.
31.   Редьярд Кіплінг. «Якщо…» Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо…». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору. урок засвоєння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
аналізує трагічні наслідки ризикованого втручання людини у світ природи (НЛ-1).
Предметні компетентності:
усвідомлює проблему духовного випробування людини у вірші; аналізує композицію твору; визначає художні особливості вірша та його провідну ідею.
32.   «Балада про Схід і Захід» Р. Кіплінга.
Протистояння і примирення Сходу і Заходу в баладі. Антитези у творі. Ідеї миру і дружби в «Баладі» Динаміка образів головних героїв (Камаль, Полковничий син).
урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
Ключові компетентності:
набуває навичок ухвалювати життєво важливі рішення НЛ-2).
Предметні компетентності:
висловлює власне ставлення до порушених у творі філософських проблем; порівнює оригінали й художні переклади (за умови володіння іноземною мовою).
33.   Підсумкова КР.
Контрольний твір:
Як залишитися людиною за будь-яких обставин
або
Написати коротку передмову (рецензію, рекламу) до прочитаного твору   або
Дати характеристику Деві від імені його батька
або
Тести (вивчене за І семестр).
урок контролю знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
Предметні компетентності:
розуміє головні ідеї вивчених творів; висловлює судження про вивчені твори у І семестрі;
виконує творчі завдання за змістом вивчених творів.
34.   Повторення та узагальнення вивченого у
І семестрі:
Урок-лицарський турнір   або
Зустріч у поетичній вітальні 
або
Засідання клубу любителів поезії.
урок повторення і систематизації знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
самокритично оцінює власні рішення і поведінку (НЛ-3).
Предметні компетентності:
знає основні відомості про життя і творчість письменників; знає зміст творів; розуміє головні ідеї творів;
характеризує образи героїв;
висловлює судження про прочитані твори; висловлює власне ставлення до поставлених у них проблем.
  ІІ семестр
      5. Дружба і кохання (9 год.)
35.   Олександр Сергійович Пушкін.
«19 жовтня 1825».
Дитинство і юність О.С. Пушкіна. 19 жовтня – День Ліцею. Ліцейські друзі поета. Уславлення дружби і вірності у вірші О.С. Пушкіна «19 жовтня 1825». Авторські спогади і роздуми у творі.
урок аналізу поетичного твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює красу високих почуттів (НЛ-2).
Предметні компетентності:
знає і розповідає про основні факти життя і творчості О.С. Пушкіна; виявляє факти біографії О.С. Пушкіна у вірші «19 жовтня 1825»; визначає основну ідею вірша, знаходить для її підтвердження відповідні цитати, характеризує образ автора у вірші, його спогади, зміни образу автора в часі; визначає роль описів природи у вірші «19 жовтня 1825», розкриває їх емоційне забарвлення і художні засоби втілення певних емоцій і почуттів.
36.   Шолом-Алейхем.
«Пісня над піснями».
Віхи життєвого і творчого шляху письменника. Відображення у його творах долі єврейського народу.
урок вивчення нового матеріалу Учень/учениця
Ключові компетентності:
висловлює судження щодо важливості духовного і емоційного збагачення людини (НЛ-2).
Предметні компетентності:
знає і розповідає про основні факти життя і творчості Шолом-Алейхема, його зв’язки з Україною, увічнення його пам’яті в літературних музеях і пам’ятни-ках; переказує основні події повісті «Пісня над піснями», визначає тему, провідні мотиви та ідею повісті, аналізує особливості її сюжету і композиції.
37.   Тема кохання в повісті Шолома-Алейхема «Пісня над піснями». Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви у повісті. Утвердження етичних цінностей. урок художнього сприй-няття твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
висловлює судження щодо важливості духовного і емоційного збагачення людини (НЛ-2).
Предметні компетентності:
характеризує духовно-емоційний світ головних героїв повісті, зміни їхніх внутрішніх якостей, розкриває сутність трактування проблеми кохання у повісті Шолом-Алейхема.
38.   Біблійні мотиви у повісті. Утвердження етичних цінностей у повісті Шолома-Алейхема
«Пісня над піснями».
урок поглиб-леного аналізу художнього твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
висловлює судження щодо важливості духовного і емоційного збагачення людини (НЛ-2).
Предметні компетентності:
висловлює власні судження щодо персонажів (Шимек, Бузя), їхнє ставлення до кохання і світу, розкриває біблійні мотиви у творі.
39.   УРЗМ (усно).
Літературний салон. Поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання і дружби у світовій літературі.
урок узага-льнення знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує віру у власні здібності (НЛ-4).
Предметні компетентності:
характеризує образи літературних героїв у прочитаних творах світової літератури; аргументує власні думки  з опорою на художній  текст.
40.   Олександр  Грін.
«Пурпурові вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті. Основний конфлікт твору (Каперна – мрія).
урок засвоєння нового матеріалу Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує віру у власні здібності, здатність ухвалювати нестандартні рішення для втілення мрії (НЛ-4).
Предметні компетентності:
знає і розповідає про основні факти життя і творчості О. Гріна; переказує події повісті «Пурпурові вітрила», визначає ідейно-тематич-не спрямування твору та особливості його сюжету і композиції.
41.   Асоль і Грей. Символіка образу пурпурових вітрил. урок аналізу художнього твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює красу високих почуттів (НЛ-2).
Предметні компетентності:
характеризує духовно-емоційний світ головних героїв повісті, розкриває сутність трактування проблеми кохання у повісті О. Гріна, висловлює власні судження щодо персонажів; називає символи у повісті, розкриває їх зміст.
42.   Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання (Р. Бернс «Любов», Г. Гейне «Коли настав чудовий май», К.М. Симонов «Жди мене» та інші (2 – 3 за вибором  учителя). урок засвоєння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
висловлює судження щодо важливості духовного і емоційного збагачення людини (НЛ-2).
Предметні компетентності:
усвідомлює почуття дружби і кохання у поетичних творах ;
висловлює особисте ставлення до порушених у творах проблем.
43.   КР.
Порівняння образів-персонажів (Бузя – Шимек, Асоль – Артур Грей).
урок контролю знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує віру у власні здібності (НЛ-4).
Предметні компетентності:
показує знання творів із розділу «Дружба і кохання»; виявляє ключові риси характеру героїв прочитаних творів; висловлюєвраження від зображених у творах почуттів.
44.   УПЧ.
Т.М. Рід. «Морське вовченя». Пригоди Філіппа Форстера. Мужність героя і його воля до життя.
урок аналізу літературного твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує здатність ухвалювати нестандартні рішення для втілення мрії (НЛ-4).
Предметні компетентності:
переказує самостійно прочитаний художній твір; висловлює власні судження про головного героя повісті.
      6. Літературний детектив (5 год.)
45.   Детектив як жанр літератури. Характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів.
Едгар Аллан По. «Золотий жук».
Е.А. По – засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук».
урок засвоєння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
висловлює судження щодо переваг здорового способу життя (НЛ-3).
Предметні компетентності:
дає визначення жанру «детектив», виявляє його характерні ознаки на прикладі повісті «Золотий жук»; знає про історію виникнення і формування жанру у світовій літературі, видатних представників детективної літератури; розповідає про ключові віхи життя і творчості Е.А. По, висловлює враження від прочитаного твору.
46.   Особливості композиційної будови повісті «Золотий жук» – «розповідь у розповіді», її художнє значення. Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача. урок аналізу художнього твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
висловлює судження щодо переваг фізичної витривалості, здорового способу життя (НЛ-3).
Предметні компетентності:
виявляє особливості сюжету і композиції повісті Е.А. По «Золотий жук»; встановлює значення прийому «розповідь у розповіді» в тексті повісті; характеризує образи персонажів (Легран, Джупітер); змальовує образ оповідача, називає його провідні риси, роль у розгортанні сюжету; розуміє поняття «точка зору».
47.   Артур Конан Дойл.
А.К. Дойл – визнаний майстер класичних детективів.
Оповідання про Шерлока Холмса («Пістрява стрічка», «Спілка рудих»).
урок засвоєння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
висловлює судження щодо переваг фізичної витривалості, здорового способу життя (НЛ-3).
Предметні компетентності:
розповідає про творчість А.К. Дойла, виявляє характерні ознаки циклу в оповіданнях про Шерлока Холмса.
48.   Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка». урок аналізу літературного твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
розуміє невідворотність покарання злочину (НЛ-4).
Предметні компетентності:
висловлює враження від прочитаного твору; встановлює значення прийому «розповідь у розповіді» у творі письменника; виявляє особливості сюжету і композиції твору А.К. Дойла; характеризує образи персонажів.
49.   Іронічне зображення пристрасті людини до легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих». урок аналізу літера-турного твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
розуміє невідворотність покарання злочину (НЛ-4).
Предметні компетентності:
аналізує прочитаний твір; аргументує власні судження з опорою на текст оповідання.
50.   Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей.
Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості.
урок аналізу літературного твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює необхідність набуття знань для успішної професійної діяльності (НЛ-4).
Предметні компетентності:
переказує зміст прочитаних творів і аналізує ключові епізоди;
доводить твердження про те, що захоплива інтрига – основа детективного твору; розуміє роль оповідача у розгортанні сюжету художнього твору, характеризує образи Шерлока Холмса і доктора Ватсона та їхню взаємодоповнюваність (класичний детективний дует).  
51.   УРЗМ (письмово).
Відповідь на запитання (за вибором учня):
1. У чому секрет популярності детективної літератури?
2. У чому причини неймовірної популярності історій про Шерлока Холмса?
3. А.К. Дойл своїми найкращими творами вважав історичні романи, а до історій про Шерлока Холмса ставився як до вимушеного заробітку.
Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою автором своїх детективів?
4. Порівняйте образи Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Яку роль відіграє Ватсон у розкритті злочину?
5. За прочитаним твором А.К. Дойла спробуйте скласти алгоритм «Як написати справжній детектив» або напишіть невеликий детективний твір.
урок узагаль-нення знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює необхідність набуття знань (НЛ-4).
Предметні компетентності:
знає зміст творів; розуміє основні ідеї творів; називає головні проблеми творів; висловлює власне ставлення до героїв творів;
пояснює причини всесвітньої популярності творів про Шерлока Холмса.
      7. СВІТОВА НОВЕЛА (6 год.)
52.   Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди.
О. Генрі. «Дари волхвів», «Останній листок».
О. Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі.
урок засвоєння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
висловлює судження щодо моральної відповідальності за свої вчинки (НЛ-2).
Предметні компетентності:
знає зміст новели; розуміє основні ідеї, висловлені у творі; називає головні проблеми творів;
висловлює власне ставлення до героїв новели; дає визначення новели, виявляє її характерні ознаки у прочитаному творі; виявляє культурні паралелі в тексті новели (біблійні мотиви); розкриває підтекст окремих епізодів новели.
53.   Новела «Останній листок» – гімн людині, котра здатна на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана. Образи дівчат (Сью, Джонсі). Особливості художньої мови новели, оповідач. урок аналізу літературного твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює цінність життя (НЛ- 3), шанобливо ставиться до мистецтва живопису (НЛ-4).
Предметні компетентності:
переказує зміст твору та аналізує його, звертаючи увагу на його ідейний зміст: взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів; визначає жанрові особливості твору, роль в ньому деталі; висловлює судження про гуманізм твору.
54.   Герберт Джордж Уеллс. «Чарівна крамниця».
Видатний англійський фантаст Г. Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця».
урок аналізу літера-турного твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
висловлює судження щодо утвердження справедливості (НЛ -2).
Предметні компетентності:
переказує текст новели, знаходячи ключові епізоди; визначає епізод найвищої напруги в творі; розмірковує про своєрідність точки зору дорослого і дитини.
55.   «Дива» та їх сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько). Особливості дитячого світу в оповіданні. Роль елементів фантастики у новелі «Чарівна крамниця». урок поглибленого аналізу твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює цінність життя (НЛ-3).
Предметні компетентності:
характеризує образ оповідача у новелі; розмірковує над фіналом новели, дає йому власне тлумачення; розкриває підтекст окремих епізодів, знає про втілення сюжету новели у різних видах мистецтва.
56.   Рюноске Акутагава. «Павутинка».
Рюноске Акутагава –майстер японської новели. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка».
урок засвоєння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює необхідність набуття знань (НЛ-4).
Предметні компетентності:
розповідає про майстра японської новели; визначає особливості розвитку сюжету новели «Павутинка».
57.   КР.
Класний контрольний твір Заради чого варто жертвувати своїм
життям?   або
Про що міг би розповісти «останній листок»?
урок контролю знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює необхідність набуття знань (НЛ-4).
Предметні компетентності:
складає план до визначеної теми;
складає письмове висловлювання за темою контрольної роботи.
58.   УПЧ.
Е. Хемінгуей «Кішка на дощі»    або
А. Габальда «35 кіло надії».
урок аналізу  художнього твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
цінує здатність ухвалювати нестандартні рішення для втілення мрії (НЛ-4).
Предметні компетентності:
переказує самостійно прочитаний художній твір; висловлює власні судження про проблематику твору та його персонажів.
      8. СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА. Я І СВІТ (6 год.)
59.   Айзек Азімов. «Фах».
Роздуми про майбутнє людини і людства.
Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини.
урок засвоєння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
прогнозує загрози для розвитку інтелекту людини, пов’язані з на-уково-технічним прогресом (НЛ-1).
Предметні компетентності:
знає основні відомості про життя і творчість А. Азімова; розкриває актуальні теми і проблеми  у прочитаному творі; аналізує окремі фрагменти тексту; визначає особливості художньої оповіді.
60.   Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини в сучасному світі. Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей у оповіданні «Фах». урок поглибленого аналізу літера-турного твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2).
Предметні компетентності:
висловлює судження про гуманізм твору; виявляє особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
61.   Діана Вінн Джонс.
«Мандрівний замок Хаула». Поєднання елементів казки і детективу у творі.
урок засвоєння нових знань Учень/учениця
Ключові компетентності:
аналізує ступінь ризику під час прийняття життєво важливого рішення, усвідомлює цінність життя (НЛ-3).
Предметні компетентності:
знає основні відомості про життя і творчість Діани Вінн Джонс; знайомиться із жанровою специфікою її твору; розповідає про ключові події сюжету; оцінює художню вартість прочитаного твору (з допомогою вчителя).
62.   Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів. Значення художнього прийому чаклунства у творі. урок аналізу твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2).
Предметні компетентності:
формулює головну думку твору, усвідомлює значення художнього прийому чаклунства у творі;
складає характеристику Софі; аналізує окремі фрагменти тексту; висловлює власну точку зору на події, що відображені у творі.
63.   Корнелія Функе.
«Чорнильне серце».
Тема «оживлення» книги  у творі. Образ Мегі – дівчинки, котра любить читати.
урок поглибленої роботи над літературним твором Учень/учениця
Ключові компетентності:
прогнозує загрози для розвитку інтелекту людини, пов’язані з науково-технічним прогресом (НЛ-1).
Предметні компетентності:
сприймає художній текст цілісно; переказує ключові епізоди твору; розуміє ідею твору й ілюструє прикладами з тексту; висловлює особисте ставлення до порушених у творі проблем.
64.   Пригоди і духовне випробування Мегі. Поєднання уявного і реального світів у «Чорнильному серці». урок поглибленої роботи над літературним твором Учень/учениця
Ключові компетентності:
виявляє здатність оперативно та адекватно реагувати на технологічні зміни у житті суспільства (НЛ-4).
Предметні компетентності:
визначає провідну думку твору через пригоди і духовне випробування Мегі; висловлює особисте ставлення до порушених у творі проблем, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
65.   КР.
Скласти анкету літературного героя
або
Бліц-диктант
або
Тести.
урок контролю Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює необхідність набуття знань (НЛ-4).
Предметні компетентності:
складає анкету літературного героя; пише бліц-диктант;
виконує тести за матеріалом вивченої теми.
66.   Урок-роздум.
«Краса чистих людських взаємин» (за змістом вивчених літературних творів).
(Із резервного часу).
урок- роздум Учень/учениця
Ключові компетентності:
розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2).
Предметні компетентності:
знає зміст творів; розуміє основні ідеї творів; визначає головні проблеми творів; аналізує образи героїв прочитаних творів і висловлює до них власне ставлення.
67.   Сучасна зарубіжна поезія (1 – 2 твори за вибором учнів і вчителя за матеріалами публікацій у журналі „Всесвіт”). урок аналізу поетичного твору Учень/учениця
Ключові компетентності:
розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2).
Предметні компетентності:
визначає провідну думку поетичного твору; висловлює особисте ставлення до проблем, порушених у сучасних поетичних творах, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
68.   Урок-дослідження.
Уславлення сильної особистості, здатної за будь-яких умов і обставин залишатися людиною, протистояти ницим смакам і думкам натовпу, залишатися гідним у стосунках із можновладцями, робити добрі справи.
(Із резервного часу).
урок-дослідження Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки(НЛ-3); розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).
Предметні компетентності:
розмірковує над виховним впливом літературного твору на читача.[/u]
      9. ПІДСУМКИ (2 год.)
69.   Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. Завершення ІІ семестру. урок узагальнення знань Учень/учениця
[u]Ключові компетентності:
розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1); цінує здатність до ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-2).
Предметні компетентності:
називає авторів вивчених протягом навчального року художніх творів і знає зміст; узагальнює і систематизує вивчений протягом року матеріал.
70.   Урок-одкровення «Книги – мої друзі»
або
Урок-духовний заповіт письменників світу нащадкам.
урок- одкровення Учень/учениця
Ключові компетентності:
усвідомлює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3); розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).
Предметні компетентності:
висловлює власні судження про роль літератури у формуванні шкали життєвих цінностей людини.
все для dle
Просмотров: 129
Комментариев: 0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 
Другие новости по теме:


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.