Популярні статті
  Розповісти друзям
  » » » » Календарно-тематичне планування. І семестр.


  Календарно-тематичне планування. І семестр.

  Рейтинг:

  Календарно-тематичне планування. І семестр.  п/п
  Дата Тема
  уроку
  Тип
  уроку
  Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Теорія
  літератури
  Міжпредметні
  зв’язки
  Культурологічний
  аспект
  Д/з
  І семестр
  ВСТУП
  1.   Література як вид мистецтва. Художній образ. Вступне заняття Учень:
  виявляє ознаки різних видів мистецтва, встановлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси; дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди («традиційний образ», «вічний образ»), наводить приклади художніх образів.
  художній образ, початкові поняття про традиційний образ, вічний образ традиційні образи українського і зарубіжного фольклору Картини: В. Гусєв. «За читанням», Б. Морізо. «Читання»; пам’ятник книзі в м. Леске (Польща, скульптор А. Питинський) Засвоїти літературознавчі терміни; ознайомитися з прийомами творення образу в різних видах мистецтва; опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на запитання.
  2.   УПЧ.
  О. Генрі. «Вождь червоношкірих».
  Урок
  позакласного читання
  Учень:
  переказує основні події твору, характеризує вчинки героїв, висловлює своє ставлення до порушених у творі проблем.
  новела, гумор, гіпербола Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»; В. Винниченко. «Федько Халамид
  ник»
  Фільм «Вождь червоношкірих» Повторити поняття „вічний образ, „традиційний образ”, „художній образ”; групі літературознавців знайти у тлумачному словнику визначення поняття «міф».
      Міфи народів світу
  3.   Поняття про міф.
  Основні тематичні групи міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.) Відображення єдності людини і природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів.
  Урок засвоєння нових знань Учень:
  визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття;
  дає визначення поняття «міф», відрізняє його від казки;
  називає тематичні групи міфів,
  наводить приклади сюжетів і образів, що належать до певних груп міфів.
  міф і казка (спільні риси і відмінність), вічний образ, міфологічний образ, крилатий вираз, сюжет, мотив людина і природа в міфах різних народів Античні руїни в Херсонесі (Украї
  на); музей античного мистецтва. Старий музей. (Берлін. Німеччина); Державний музей образотворчого мистецтва ім. О.С. Пушкіна. Зал античного мистецтва. (Москва. Росія).
  Зрозуміти спільні риси і відмінність між міфом і казкою; прочитати за вказівкою вчителя 2 або 3 міфи і виписати крилаті вислови; переглянути і зрозуміти порівняльну схему «Міф і казка».
  4.   Грецькі міфи.
  Міф про Прометея. або Дедал і Ікар. Нарцис. Пігмаліон і Галатея.
  Урок засвоєння нових знань Учень:
  переказує найвідоміші грецькі міфи, розкриває їх загальнолюдський зміст.
  образ, сюжет, мотив давні міфологічні уявлення українців про добрі і злі сили Мультимедійна презентація «Подорож до Давньої Греції», Ф. Ліст. Симфонічна поема «Прометей», Л. ван Бетховен. Увертюра до балету «Творіння Прометея». Музика Ш. Каллоша з м/ф «Ікар і мудреці». На прикладі прочитаного міфу пояснити, у чому полягає його вигаданість і правдивість; знати їх характерні ознаки. Вміти знаходити відмінності між міфом і народними казками.
  5.   Грецькі міфи.
  Міфи про Геракла
  (1-2 міфи).
  або
  Орфей і Еврідіка. Деметра і Персефона.
  Урок засвоєння нових знань Учень:
  характеризує популярні міфологічні образи; розуміє їх.
  міфологічний образ типологічно подібні образи в індійській і українській казках («Фарбований шакал» – «Фарбова
  ний лис»)
  М/ф «Геракл у Адмета»; Рубенс «Орфей і Евридіка»; ілюстрації В. Батікова до міфу «Орфей і Евридіка»; м/ф «Персефона» (multmir.net/multfilm-1969-persefona) Виразно читати і переказувати казку.
  Індивідуальні творчі завдання.
  Розкрити значення вислову «хитрий як лис»; дібрати прислів’я і приказки до казок, що вивчалися.
  6.   Подорож у Країну грецьких міфів. Урок-подорож (нетрадиційний урок) Учень:
  знає зміст грецьких міфів, виявляє актуальний зміст міфологічних образів, розуміє (на елементарному рівні) поняття „мотив”, співвідносить його з поняттям „тема” (як часткове і ціле: мотив – реалізація теми).
  міф, мотив давні міфологічні уявлення українців про створення світу, про природу, про добрі і злі сили мультимедійна презентація «Світ грецьких міфів» Знайти приказку чи прислів’я, що характеризує зміст прочитаного міфу, підготувати розповідь про улюблений міф чи улюбленого міфологічного героя із грецького міфу, висловити власне ставлення до улюбленого міфу.
  7.   Індійські міфи. Творення. Про створення ночі, Про потоп. Про золоті часи Урок засвоєння нових знань Учень:
  розуміє зміст індійських міфів, що вивчаються за програмою, називає провідні міфологічні теми, виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів.
  поглиблене поняття про образ (міфологічний образ) давньослов’янський міф «Міф про сонце» Мультимедійна презентація «Міфологія Індії»; ілюстрації М. Пшінки до індійських міфів, книга «Міфи Давньої Індії» в переказі С. Наливайка Прочитати і підготувати переказ прочитаного міфу, прочитати про міф у підручнику і дати відповіді на запитання, захистити словесно художню ілюстрацію до індійського міфу; виконати випереджальні індивідуальні завдання до наступного уроку.
  8.   Єгипетські міфи.
  Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет.
  Урок засвоєння нових знань Учень:
  переказує найвідоміші єгипетські міфи, характеризує популярні міфологічні образи, показує втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст міфологічних образів.
  міф, групи міфів українські мотиви у єгипетських міфах Мультимедійна презентація «Образні уявлення про світ давніх єгиптян». Поміркувати чим, відповідно до тексту міфу, викликані сонячні затемнення, піщані бурі й землетруси в Єгипті; намалювати ілюстрації до прочитаного міфу і захистити власні художні уявлення про єгипетські міфи.
  9.   УРЗМ.
  Міні-твір «Мій улюблений міфологічний герой»
  або
  Створення міні-проектів «Уславлення цивілізації в міфах»
  або
  Створення діафільму за прочитаним міфом
  або
  Подорож сторінками давньогрецьких міфів.
  Урок розвитку
  зв’язного мовлення
  Учень:
  розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлює власне ставлення до них, розкриває специфіку втілення міфів народів світу у знайомих творах мистецтва, створює діафільм за прочитаним міфом, пише міні-твір за самостійно складеним планом, створює міні-проекти за поданим учителем алгоритмом.
  міфологія. українські мотиви в індійських міфах Виставка книг про світову міфологію; портрети вчених, що досліджували світову міфологію. Розкрити суть епіграфа, що запропонований для уроку, виконати індивідуальні завдання до наступного уроку про суть байки.
      Мудрість байки
  10.   Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст. Урок засвоєння нових знань і розвитку на їхній основі умінь та навичок Учень:
  дає визначення жанру байки, називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів, розкриває специфіку художньої структури байки, пояснює мораль прочитаної байки.
  байка, ознаки байки, байка як літературний жанр жанр байки в українській літературі Мультимедійна презентація «Основні ознаки байки». Прочитати статтю підручника, дати відповіді на запитання вікторини, підготуватись до інсценізації байки.
  11.   Езоп.
  «Лисиця і виноград», «Вовк і ягня», «Крук і лисиця», «Мурашка і цикада» (2 – 3 за вибором учителя). Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Втілення людських якостей в алегоричних образах. Мораль байок Езопа.
  Урок засвоєння нових знань Учень:
  розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови, характеризує алегоричні образи байок, виявляє в них прихований зміст.
  байка, езопова мова байки зарубіжних байкарів у переспівах та перекладах Микити Годованця Мармуровий бюст Езопа (VІ ст. до н.е.), ілюстрація ХVІІІ ст. до байки Езопа «Ворона і лисиця»; Д. Веласкес. «Езоп», ілюстрації до байок Езопа, фільм «Езоп» (1981, реж. О. Рябоконь); М/ф «Лисиця». (за мотивами байок Езопа). Відповісти на запитання підручника про байки Езопа; створити роздум «Що Езоп уславлює в байках?».
  12.   Іван Андрійович Крилов.
  «Квартет», «Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня».
  Урок засвоєння нових знань Учень:
  зіставляє байки Езопа («Мурашка і Цикада», «Вовк і Ягня») та І.А. Крилова («Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє в них схожість і відмінності, розкриває специфіку художнього втілення сюжетів і образів байок Езопа та Крилова у світовому мистецтві.
  особливості композиції байок Крилова, роль сміху в осуді людських вад у байці традиції Езопової байки у творчості І. Крилова; притчі Леонардо да Вінчі у порівнянні з байками І. Крилова Пам’ятник І.А. Крилову скульптора П. Клодта в Літньому саду в Петербурзі (Росія). М. Сільванський. «Музичні замальовки до байок І.А. Крилова. А. Рубінштейн. Музичні байки «Квартет», «Бабка і Муравель». М/ф «В мире басен» (реж. А. Хржановський, 1973), «А вы, друзья, как ни садитесь…» (реж. Ольшанський, 1972). Ілюстрації Нарбута, Шагала, Сивця, Смірнова, Нікольського, Сєрова до байок І.А. Крилова. Виконати індивідуальні творчі завдання. Вивчити напам’ять байку Крилова (на вибір).
  Перспективне завдання: читати роман Ж. Верна «П’ятнадцятилітній капітан” або Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів».
  13.   Контрольна робота.
  Аналіз змісту вивченої байки.
  або
  Комбінована контрольна робота
  Урок контролю за знаннями Учень:
  самостійно аналізує зміст байки;
  самостійно виконує завдання комбінованої контрольної роботи.
  байка, алегоричний образ традиції Езопової байки у творчості українських митців Г. Сковороди, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, Л. Глібова, І. Франка, М. Годованця. Дидактичний та роздатковий матеріал для контрольної роботи. Написати власну (прозову чи віршовану) байку про добро або скласти розповідь про життя улюбленого байкаря від його імені.
      Пригоди і фантастика
  14.   Жуль Верн. «П’ятнадцятилітній капітан». Тема духовного випробування людини в романі
  або
  Р.Л. Стівенсон.
  «Острів скарбів».
  Урок художнього сприйняття твору Учень:
  переказує (стисло) основні події роману «П’ятнадцятилітній капітан Ж. Верна (або «Острів скарбів» Р.Л. Стівенсона, розкриває основні теми і проблеми роману Ж. Верна (або Р.Л. Стівенсона).
  поглиблене поняття про роман; пригодницький сюжет у творі оригінал, переклад;
  відомості про перекладачів творів Ж. Верна чи Р.Л. Стівенсона
  Мультимедійна презентація «Життєві дороги Ж. Верна» або «Життєві дороги Р.Л. Стівенсона». Музей Р.Л. Стівенсона в Апіа на острові Уполу, Самоа. Скласти коротку розповідь про автора і його твір.
  15.   Тема духовного випробування людини в романі Ж. Верна «П’ятнадцятилітній капітан»
  або
  Особливості розвитку пригодницького сюжету у творі Р.Л. Стівенсона
  «Острів скарбів».
  Урок поглибленої роботи над текстом Учень:
  переказує (стисло) основні події роману Ж. Верна або Р.Л. Стівенсона; розкриває основні теми і проблеми роману Ж.Верна (або Р.Л. Стівенсона).
  пригодницький роман, кульмінація твору узагальнити набуті знання: фантазія (Распе) – фантастика (Верн) Ілюстрації Г. Мейєра, П. Луганського до роману Ж. Верна або х/ф «Острів скарбів» (1982 (реж. В. Воробйов). Прочитати і переказати зміст вказаних глав роману, що вивчається. Підготувати літературну гру «Впізнай мене». Інсценування кульмінаційного епізоду твору.
  16.   Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність (Ж. Верн «П’ятнадцятилітній капітан» або
  Система образів (Джим Хокінс і його товариші, пірат Сільвер та ін) у творі Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів».
  Урок поглибленої роботи над текстом Учень:
  характеризує образ Діка Сенда, порівнює його з іншими персонажами, визначає етапи духовного зростання героя, зміни у його внутрішньому світі, у сприйнятті людей і життя;
  або характеризує образ Джима Хокінса, визначає систему життєвих цінностей літературного героя у творі Р.Л. Стівенсона.
  композиція твору, система образів висловлювання українських митців про роман Ж. Верна або Р.Л. Стівенсона Х/ф «П’ятнадцятилітній капітан» (1974, Італія – Іспанія) або м/ф «Острів скарбів» (1988, Україна: «Київнаукфільм», реж. Д. Черкаський). Поміркувати: які риси характеру помагають головному герою твору, що вивчається, долати труднощі.
  Підготуватися до літературного диктанту за вивченими творами.
  Заповнити таблицю «Система образів роману».
  17.   Дік Сенд і його друзі (Ж. Верн «П’ятнадцятилітній капітан») або Джим Хокінс і його друзі у творі Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів». Урок поглибленої роботи над текстом Учень:
  ілюструє прикладами з тексту втілення у літературних творах ідеї прославлення сили людського характеру; висловлює власне ставлення до літературних героїв.
  портрет літературного героя пригодницький жанр художнього твору в українській літературі Х/ф «Капітан «Пілігрима» (1986. Україна, реж. А. Праченко) або х/ф «Острів скарбів» (1990, США – Великобританія, реж. Ф.К. Фестон). Повторити вивчені поняття з теорії літератури про портрет літературного героя. Скласти стислу розповідь про головного героя роману.
  18.   Дік Сенд і Негоро у романі Ж. Верна «П’ятнадцятилітній капітан» або система образів (Джим Хокінс – пірат Сільвер) у романі Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів». Урок поглибленої роботи над твором Учень:
  знаходить у творах письменників портрети персонажів; визначає роль портретів у розкритті образів.
  оригінал, переклад, ідеал справедливості елементи компаративних асоціацій: «Відданий Дінго» (порівняти з персонажем
  ми О. Купріна «Білий пудель» або Г. Троєпольського «Білий Бім Чорне Вухо»
  Мультимедійна презентація «Ідеал справедливості». Скласти міні-роздум «Чим мене приваблює цей герой».
  Проаналізувати вибрані епізоди твору; показати привабливість героя; скласти цитатний план до образу Діка Сенда або Джима Хокінса.
  19.   Проблема рабства в романі Ж. Верна «П’ятнадцятилітній капітан або Моральні цінності героїв у романі Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів». Урок-розповідь Учень:
  розуміє і ілюструє прикладами з тексту провідні ідеї одного із романів;
  висловлює своє ставлення до проблеми у творі.
  романтика пригодницького твору спільні елементи у вивчених творах (теми, образи, особливості будови) Музика І. Дунаєвського до х/ф «Діти капітана Гранта». Мюзикл Б. Савельєва «Скарби капітана Флінта». Розповідати про духовні перетворення героя; визначити цінності, що утверджуються у творі. Порівняти точки зору Верна та Бічер-Стоу на проблеми рабства або скласти план виступу «Джентльмени удачі».
  20.   Описи природи (Ж. Верн «П’ятнадцятилітній капітан”) або Описи природи (Р.Л. Стівенсон «Острів скарбів»). Урок самостійної роботи учнів Учень:
  визначає роль описів природи у творі Ж. Верна (або Р.Л. Стівенсона).
  антитеза, алегорія, автор, поняття про оригінал і переклад спільні елементи описів природи у творах, що вивчаються Мультимедійна презентація «Природа промовляє». Виконати індивідуальні завдання (описи природи), дати відповіді на запитання вікторини, захистити ілюстрації.
  21.   Класний контрольний твір.
  Велич науки і знань.
  Скарб, що потрібен людині.
  Урок контролю за знаннями Учень:
  складає план твору;
  пише за планом твір про значення науки і знань у житті людини і суспільства; або розмірковує про скарб, що потрібен людині у житті.
  «подорож» як провідна інтрига роману елементи компаративного аналізу (романтика подорожей і пригод у творчості Ж. Верна і Л. Стівенсона) Мультимедійна презентація «Романтика подорожей». Підготувати презентацію «Подорож у часі і просторі». Підготувати для перевірки робочі зошити.
  22.   Чарльз Діккенс. «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у часі і просторі Скруджа. Урок художньому сприйняття твору Учень:
  володіє короткими відомостями про життя і творчість англійського письменника Ч. Діккенса; виразно читає і переказує текст повісті «Різдвяна пісня у прозі»; сприймає великий за обсягом текст цілісно;
  пояснює значення поняття гуманізм (любов, співчуття до людини); ілюструє це поняття прикладами з тексту повісті Діккенса.
  повість, реальне і фантастичне традиції фольклору (казка) у творі Діккенса Лондонський дім-музей Ч. Діккенса (Англія); пам’ятник Ч. Діккенсу в Портсмуті (Великобританія, скульптор М. Дженнінг). Відповідь на запитання: 1. Чи схожа «Різдвяна пісня в прозі» на казку?
  2. Які ідеї утверджує Ч. Діккенс у повісті?
  23.   Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження. Урок поглибленої роботи над текстом Учень:
  простежує динаміку образу Скруджа, знаходить у тексті відповідні цитати;
  висловлює власне ставлення до Скруджа.
  художній образ традиції фольклору (пісня)
  у творі Ч. Діккенса
  М/ф «Різдвяна пісня» (1994, США, реж. Т. Хірума).
  Ілюстрації О. Матяш до «Різдвяної пісні у прозі» Ч. Діккенса.
  Виконати завдання підручника; вказати, які риси були притаманні Скруджеві до зустрічі з духами Різдва, і яким став Скрудж після зустрічі з духами Різдва.
  24.   Сюжет і композиція повісті Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня у прозі». Урок формування теоретико-літературних понять Учень:
  сприймає літературний твір цілісно;
  досліджує особливості побудови твору;
  вказує на елементи сюжету у творі.
  поглиблення поняття про епітет, метафору;сюжет і композиція повісті висловлювання українських митців про творчість Ч. Діккенса Х/ф «Різдвяна пісня» (1999, Великобританія, реж. П. Стюарт); М/ф «Різдвяна казка» (2000, Великобританія, реж. Р. Мачин). Опера Д. Батіна за мотивами «Різдвяної пісні…» «Привиди Різдва» (Росія). Написати текст вітальної Різдвяної листівки від імені Скруджа Тайні Тімові; написати твір-роздум (10 речень) «Багатство, якого не мав Скрудж».
  Уявити, що ви дизайнер інтер’єру. Підкажіть Скруджеві, як йому облаштувати своє помешкання.
  25.   Значення образу Різдва у творі. Урок-узагальнення Учень:
  тлумачить факт казкового переродження Скруджа, з одного боку, як характерну рису різдвяної повісті, з другого – як вияв віри письменника у добру сутність людини, яку можна вилікувати від зла.
  народні традиції традиції Різдва у світовій літературі Музична вистава у двох частинах «Ніч відкритих дверей. Різдвяні сновидіння» за мотивами «Різдвяної пісні…» (композитор Є. Карамзін, лібрето – К. Рубинський). Опера Т. Пазатієрі за мотивами «Різдвяної пісні…» «Господь благословляє нас…» Вивчити різдвяну колядку. Розкрити основну тему та ідею повісті. Знайти у повісті художні засоби, що розкривають почуття людини. Виконати завдання підручника.
  26.   Елементи фольклору (казки, пісні) у повісті Ч. Діккенса. Урок-дослідження (нетрадиційний урок) Учень:
  знаходить елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляє їх роль у тексті:
  висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору цитатами з тексту.
  пауза, наголос, інтонація, емоційність читання англійський фольклор і повість Ч. Діккенса «Різдвяна пісня …»; Гофман і Діккенс Балет «Лускунчик. Різдвяна історія» (за мотивами творів Гофмана і Діккенса) (2007, Угорщина – Німеччина – США, реж. Ю. Вамош). Виконати завдання до уроку-вікторини; або підготуватись до уроку-гри «Прискіпливий читач».
  27.   УРЗМ.
  Урок-вікторина на кращого знавця твору Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі»
  або
  Урок-гра «Прискіпливий читач».
  Урок розвитку зв’язного мовлення Учень:
  знає зміст твору;
  розуміє головну ідею твору;
  характеризує образи героїв;
  висловлює судження про твір.
  повість, тема, ідея прозового твору   Мультимедійна презентація: «Світ письменника Ч. Діккенса». Прочитати повість М. Гоголя «Ніч перед Різдвом», знайти у тексті портретні описи героїв, дати їм характеристику, скласти простий план прочитаної повісті.
  28.   М.В. Гоголь.
  «Ніч перед Різдвом». Народні традиції і звичаї у творі.
  Урок-розповідь Учень:
  володіє короткими відомостями про автора твору; сприймає цілісно текст великого обсягу;
  вивчає народні традиції і звичаї, що описані у творі, розповідає про зв’язки Гоголя з Україною, знає про музеї М.В. Гоголя в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці).
  поглиблене поняття про повість Гоголь – Діккенс: мотиви Різдва у художньому творі: спільне і відмінне Пам’ятники Гоголю в Ніжині (скульптор П. Забіла), у Полтаві (скульптор Л. Позен) та Римі (скульптор З. Церетелі).
  Національний музей-заповідник у с. Гоголеве на Полтавщині.
  Виконати індивідуальні завдання.
  Підготувати усний виступ «Хто справжній герой прочитаного твору».
  Відповісти на запитання: У чому полягає правдивість зображення життя природи у повісті Гоголя? Відповідь обґрунтувати прикладами із твору.
  29.   Тема кохання. Образи Оксани і Вакули. Урок художнього сприйняття твору Учень:
  характеризує образи Оксани і Вакули;
  інтерпретує окремі епізоди повісті М.В. Гоголя;
  висловлює власні судження, емоції, почуття.
  художній образ Діккенс – Гоголь (роль подорожі як засобу художньої організації твору) М. Римський-Корсаков. Опера «Ніч перед Різдвом».
  П. Чайковський. Опера «Черевички» (Коваль Вакула).
  Підготувати розповідь про героїв прочитаної повісті. Характеризувати пейзаж у повісті і його вплив на почуття читача. Творчі вправи: складання сенкана або діаманти.
  30.   Роль фантастики у повісті М.В. Гоголя «Ніч перед Різдвом». Урок формування теоретико-літературних понять Учень:
  визначає роль фантастики у повісті;
  інтерпретує прочитане.
  тема, ідея повісті; роль фантастики у творі майстерність українських перекладачів повісті Гоголя Мультимедійна презентація «Гоголівські мотиви фантастики».
  М. Лисенко. Опера «Ніч перед Різдвом».
  Презентація: «Роль фантастики у повісті «Ніч перед Різдвом»; визначити у тексті повісті елементи фольклору.
  31.   Елементи фольклору (традиційні образи: відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки). Урок узагальнювального вивчення твору Учень:
  визначає елементи фольклору у повісті; описує традиційні фольклорні образи у творі;
  пояснює значення різдвяних символів у повісті; досліджує елементи казки у повісті.
  фольклор і література елементи українського фольклору в повісті естрадний мюзикл К. Меладзе «Ніч перед Різдвом»; балет «Ніч перед Різдвом (композитори Б. Астаф’єв і Є. Станкович); ілюстрації К. Лавро, Ю. Лєбєдєва, А. Канєвського, М. Родіонова до повісті М. Гоголя «Ніч перед Різдвом». Виконати індивідуальні і групові завдання до контрольної роботи
  Захистити власні дослідження про виявлення елементів українського фольклору у повісті.
  Повторити вивчені поняття з теорії літератури.
  32.   Контрольна робота.
  Літературний диктант.
  Тести.
  Урок контролю знань Учень:
  відповідає на запитання літературного диктанту;
  виконує тестові завдання.
  літературний образ фольклор і творчість М. Гоголя Мультимедійна презентація «Світ літературної творчості М. Гоголя». Презентувати книгу Ю. Олеші «Три товстуни»; розкрити її зміст; дати характеристику літературним героям.
  Заповнити щоденник самостійно прочитаних творів.
  Повторити пам’ятку «Правила читання за професором І. Огієнком».
  33.   УПЧ.
  Ю.К. Олеша.
  «Три товстуни».
  Урок-бесіда за твором позакласного читання Учень:
  демонструє знання тексту твору;
  інсценізує уривки із твору;
  відповідає на запитання вікторини.
  повість, реальне і фантастичне Діккенс, Гоголь, Олеша: реальне і фантастичне у творах Х/ф «Три толстяка» (1966); м/ф «Три толстяка»; радіовистава «Три толстяка»; ілюстрації М. Дожбинського до творів М. Гоголя. Виконати завдання до уроку узагальнення і повторення.
  Повторити вивчене з теорії літератури.
  Створити словесний пам’ятник літературному героєві.
  Випереджальне завдання: до уроку 57 прочитати вказані глави із роману Дефо «Робінзон Крузо».
  34.   Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за І семестр. Урок повторення і
  узагальнення
  Учень:
  повторює та узагальнює свої знання, набуті протягом І семестру.
  сюжет, елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток подій, кульмінація, розв’язка)   Літературна презентація «Подарунки від літературних героїв». Виконати індивідуальні і групові завдання випереджального характеру для художнього аналізу оповідань А.П. Чехова; переказувати епізоди оповідання, підготуватись до виразного читання уривків із оповідань А.П. Чехова.
  Просмотров: 333
  Комментариев: 0
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
   
  Другие новости по теме:


  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.