Меню
Світова література

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас

Интегрированный курс

5 класс
6 класс

Виразне читання

Теорія
Практика

Шкільний конферанс

Основи школи юного конферансьє

Школа юного диктора

Основи школи юного диктора

Вивчення лірики

Олександр Твардовський - Лірика
Роберт Льюїс Стівенсон - Лірика
Олександр Пушкін - Лірика
Франческо Петрарка - Лірика
Адам Міцкевич - Лірика
Шандор Петефі - Лірика
Пейзажна лірика Алкмана, Гете, Лермонтова
Публій Овідій Назон - Лірика
Михайло Лермонтов - Лірика
Іван Крилов - Лірика

Методичний практикум

Схема самоаналізу уроку
Поетичне відлуння
Типи аналізу твору
Технологічна модель уроку
Кабінет літератури
Глосарій

Робота з портретом

Портреты А.П. Чехова
Портреты Л.Н. Толстого
Портреты Ф.М. Достоевского
Портреты Н.В. Гоголя
Портреты Ф.И. Тютчева
Портреты А.С. Пушкина
Портреты И.А. Крылова
Портреты Эзопа
Портреты М.Ю. Лермонтова
Работа с портретом писателя на уроках литературы. Предисловие

Презентації

Гаррієт Бічер-Стоу. "Хатина дядька Тома". Презентація
Композиція твору. Презентація
Життя і творчість Шолом–Алейхема. Презентація
Пауль Маар - презентація
Ярослав Гашек
Рюноске Акутаґава. "Павутинка" - презентація
Анна Гавальда - презентація

Популярні статті
  Розповісти друзям
  » » » » Календарно-тематичне планування. 6 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.


  Календарно-тематичне планування. 6 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.

  Рейтинг:

  Календарно-тематичне планування. 6 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.


  Усього – 70 годин
  Текстуальне вивчення творів – 56
  Розвиток мовлення – 4
  Позакласне читання – 4
  Резервний час – 6
  Обов’язкова кількість видів контролю
  • контрольні роботи у формі контрольного класного твору: І семестр – 1, ІІ семестр – 1
  • виконання інших завдань (тести, відповіді на запитання тощо): І се-местр – 2, ІІ семестр – 2.  п/п
  Дата Зміст навчального матеріалу Тип уроку Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності
  І семестр
      1. ВСТУП (2 год.)
  1.   Література як вид мистецтва. Повторення . Література в системі мистецтва. Визначення поняття «художній образ». вступне заняття Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  знає та розуміє значення культурних традицій у державному поступі (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  виявляє ознаки різних видів мистецтва, встановлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси; дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди («традиційний образ», «вічний образ»), наводить приклади художніх образів.
  2.   Художній образ. Повторення. Художній образ[/b]у літературних творах, вивчених у 5 класі  (на вибір учителя). урок засво-єння літерату-рознав-чих понять Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль духовних цінностей у формуванні гармонійно розвиненої особистості НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди, наводить приклади художніх образів.[/u]
  3.   УПЧ.
  О. Генрі.
  «Вождь червоношкірих».
  Повторення. Види переказу художнього твору.
  урок
  поза-класного читання
  Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює єдність людини і природи (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  переказує основні події твору, характеризує вчинки героїв,
  висловлює своє ставлення до порушених у творі проблем.
        Міфи народів світу (7 год.)
  4.   Поняття про міф.
  Основні тематичні групи міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.) Відображення єдності людини і природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів. Повторення. Міф і казка.
  урок засво-єння нових знань Учень/ учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль духовних цінностей у формуванні гармонійно розвиненої особистості (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття; дає визначення поняття «міф», відрізняє його від казки; називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів і образів, що належать до певних груп міфів.
  5.   Грецькі міфи.
  Міф про Прометея
  або
  Дедал і Ікар. Нарцис. Пігмаліон і Галатея. Повторення.  Міф і культурні традиції греків.  
  урок засво-єння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  оцінює вплив міфів на подальший розвиток культурних традицій народів світу (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  переказує найвідоміші грецькі міфи, розкриває їх загальнолюдський зміст.
  6.   Міфи про Геракла
  (1-2 міфи).
  або
  Орфей і Еврідіка. Деметра і Персефона.
  урок засво-єння нових знань Учень/ учениця
  Ключові компетентності:
  визначає переваги фізичного здоров’я людини (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  характеризує популярні
  міфологічні образи; розуміє їх глибинний зміст.
  7.   Подорож у Країну грецьких міфів. Повторення понять «мотив» і «тема». урок- подо-рож (нетрадиційний урок) Учень/ учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль особистої ініціативи у подоланні життєвих перешкод (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  знає зміст грецьких міфів, виявляє актуальний зміст міфологічних образів; розуміє (на елементарному рівні) поняття „мотив”, співвідносить його з поняттям „тема”(як часткове і ціле: мотив – реалізація теми).
  8.   Індійські міфи.
  Творення. Про створення ночі. Про потоп. Про золоті часи. Повторення. Міфологічні уявлення українців.
  урок засво-єння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  знає та розуміє значення культурних традицій у державному поступі (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  розуміє зміст визначених програмою індійських міфів,
  називає провідні міфологічні теми, виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів.
  9.   Єгипетські міфи.
  Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет. Повторення. Види переказу.
  урок засво-єння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює єдність людини і природи (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  переказує найвідоміші єгипетські міфи, характеризує популярні міфологічні образи, показує втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст міфологічних образів.
  10.   Світ художньої фантазії  людства у міфах народів світу. Повторення. Художня фантазія. урок- досліджен-ня Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  оцінює вплив міфів на подальший розвиток традицій народів світу (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  виявляє світ художньої фантазії у міфах народів світу, досліджує тематику міфів.
  11.   УРЗМ.
  Міні-твір «Мій улюблений міфологічний герой»
  або
  Створення міні-проектів «Уславлення цивілізації в міфах»
  або
  Створення діафільму за прочитаним міфом
  або
  Подорож сторінками давньогрецьких міфів.
  урок роз-витку
  зв’яз-ного мовлення
  Учень/ учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль особистої ініціативи у подоланні життєвих перешкод (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлює власне ставлення до них, розкриває специфіку втілення міфів народів світу у знайомих творах мистецтва, створює діафільм за прочитаним міфом, пише міні-твір за самостійно складеним планом, створює міні-проекти за поданим учителем алгоритмом.
        Мудрість байки (3 год.)
  12.   Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст. Повторення. Художнє читання байки. урок засвоєння нових знань і
  роз-витку на їхній основі умінь та навичок
  Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  критично оцінює суспільні вади, виявляє готовність обстоювати власну думку (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  дає визначення жанру байки, називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів; розкриває специфіку художньої структури байки, пояснює мораль прочитаної байки.
  13.   Езоп.
  «Лисиця і виноград», «Вовк і ягня», «Крук і лисиця», «Мурашка і цикада» (2 – 3 за вибором учителя). Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Втілення людських якостей в алегоричних образах. Мораль байок Езопа.
  урок засвоєння нових знань Учень/учениця[u]
  Ключові компетентності:
  цінує злагоджену роботу для досягнення спільної мети (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови, характеризує алегоричні образи байок, виявляє в них прихований зміст.
  14.   Іван Андрійович Крилов.
  «Квартет», «Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня».
  урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює необхідність уникати небезпечних життєвих ситуацій (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  зіставляє байки Езопа («Мурашка і Цикада», «Вовк і Ягня») та І.А. Крилова («Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє в них схожість і відмінності; розкриває специфіку художнього втілення сюжетів і образів байок Езопа та Крилова у світовому мистецтві.
  15.   КР.
  Аналіз змісту вивченої байки
  або
  Комбінована контрольна робота.
  урок контролю  знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  цінує злагоджену роботу для досягнення спільної мети (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  самостійно аналізує зміст байки; самостійно виконує завдання комбінованої контрольної роботи.
        Пригоди і фантастика (16 год.)
  16.   Жуль Верн. «П’ятнадцятилітній капітан». Тема духовного випробування людини в романі
  або
  Р.Л. Стівенсон.
  «Острів скарбів». Проблема вибору в романі.
  урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль екологічних знань у досягненні життєвої
  мети (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  переказує (стисло) основні події роману «П’ятнадцятилітній капітан Ж. Верна (або «Острів скарбів» Р.Л. Стівенсона, розкриває основні теми і проблеми роману Ж. Верна (або Р.Л. Стівенсона).
  17.   Тема духовного випробування людини в романі Ж. Верна «П’ятнадцятилітній капітан»    
  або
  Особливості розвитку пригодницького сюжету у творі Р.Л. Стівенсона
  «Острів скарбів».
  урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  переказує (стисло) основні події роману Ж. Верна або Р.Л. Стівенсона; розкриває основні теми і проблеми роману Ж. Верна (або Р.Л. Стівенсона).
  18.   Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність (Ж. Верн «П’ятнадцяти-літній капітан»)     
  або
  Система образів (Джим Хокінс і його товариші, пірат Сільвер та ін.) у творі Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів».
  Повторення. Порівняльна характеристика художнього образу.
  урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  характеризує образ Діка Сенда, порівнює його з іншими персонажами, визначає етапи духовного зростання героя, зміни у його внутрішньому світі, у сприйнятті людей і життя   або
  характеризує образ Джима Хокінса, визначає систему життєвих цінностей літературного героя у творі Р.Л. Стівенсона.
  19.   Дік Сенд і його друзі (Ж. Верн  «П’ятнадцяти-літній капітан»)   або
  Джим Хокінс і його друзі у творі Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів».
  урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  ілюструє прикладами з тексту втілення у літературних творах ідеї прославлення сили людського характеру; висловлює власне ставлення до літературних героїв.
  20.   Дік Сенд і Негоро у романі Ж. Верна «П’ятнадцятилітній капітан»  
  або
  Система образів (Джим Хокінс – пірат Сільвер) у романі Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів».
  урок поглибленої роботи над твором Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  оцінює ініціативність та підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  аналізує систему образів романів, знаходить у творах письменників портрети персонажів; визначає роль портретів у розкритті образів.  
  21.   Проблема рабства в романі Ж. Верна «П’ятнадцятилітній капітан   
  або
  Моральні цінності героїв у романі Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів».
  урок-розповідь Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  розуміє і ілюструє прикладами з тексту провідні ідеї одного з романів; висловлює своє ставлення до проблеми у творі.
  22.   Описи природи (Ж. Верн «П’ятнадцятилітній капітан»)  
  або
  Описи природи (Р.Л. Стівенсон «Острів скарбів»).
  урок самостійної роботи учнів Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль екологічних знань у досягненні життєвої мети (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  визначає роль описів природи у творі Ж. Верна (або Стівенсона).
  23.   КР. Класний контрольний твір.
  Теми:
  1. Велич науки і знань.
  2. Скарб, що потрібен людині.
  урок контролю за знаннями Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  складає план твору; пише за планом твір про значення науки і знань у житті людини і суспільства; або розмірковує про скарб, що потрібен людині у житті.
  24.   Чарльз Діккенс.
  «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у часі і просторі Скруджа.
  урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  володіє короткими відомостями про життя і творчість англійського письменника Ч. Діккенса; виразно читає і переказує текст повісті; сприймає великий за обсягом текст цілісно; пояснює значення поняття „гуманізм” (любов, співчуття до людини); ілюструє це поняття прикладами з тексту повісті «Різдвяна пісня в прозі».
  25.   Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  простежує динаміку образу Скруджа, знаходить у тексті відповідні цитати; висловлює власне ставлення до Скруджа.
  26.   Сюжет і композиція повісті Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня у прозі».
  Значення образу Різдва у творі.
  урок формування теоретико-літературних понять Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  сприймає літературний твір цілісно; досліджує особливості побудови твору; вказує на елементи сюжету у творі.
  27.   Елементи фольклору (казки, пісні) у повісті Ч. Діккенса. урок-дослідження (нетрадиційний урок) Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  знаходить елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляє їх роль у тексті; висловлює особисте ставлення до проблем, що пору-шуються у творі,  аргументуючи свою точку зору цитатами з тексту.
  28.   УРЗМ.
  Урок-вікторина на кращого знавця твору Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі»
  або
  Урок-гра «Прискіпливий читач».
  урок розвит-ку зв’язно-го мовлення Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  оцінює ініціативність та  підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  знає зміст твору; розуміє головну ідею твору; характеризує образи героїв; висловлює судження про твір.
  29.   М.В. Гоголь.
  «Ніч перед Різдвом». Зображення у повісті народних традицій і звичаїв.
  урок-розповідь Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль екологічних знань у досягненні життєвої мети (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  володіє короткими відомостями про автора твору; сприймає цілісно текст великого обсягу; вивчає народні традиції і звичаї, що описані у творі, розповідає про зв’язки Гоголя з Україною, знає про музеї М.В. Гоголя в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці).
  30.   Тема кохання. Образи Оксани і Вакули. урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль екологічних знань у досягненні життєвої мети (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  характеризує образи Оксани і Вакули; інтерпретує окремі епізоди повісті М.В. Гоголя; висловлює власні судження, емоції, почуття.
  31.   Роль фантастики у повісті М.В. Гоголя «Ніч перед Різдвом». урок формування теоре-тико-літе-ратурних понять Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  визначає роль фантастики у
  повісті; інтерпретує прочитане.
  32.   Елементи фольклору (традиційні образи: відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки). урок узагальнювального вивчення твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  обстоює демократичні цінності (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  визначає елементи фольклору в повісті; описує традиційні фольклорні образи у творі;
  пояснює значення різдвяних символів у повісті; досліджує елементи казки у повісті.
  33.   КР.
  Літературний диктант
  або
  Тести.
  урок контролю знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  оцінює ініціативність та підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  відповідає на запитання літературного диктанту; виконує тестові завдання.
  34.   УПЧ.
  Ю.К. Олеша.
  «Три товстуни».
  урок-бесіда за твором позакласного читання Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  оцінює ініціативність та підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  демонструє знання тексту твору; інсценізує уривки із твору; відповідає на запитання вікторини.
  35.   Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за І семестр. урок повторення і
  узагальнення
  Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  оцінює ініціативність та підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  повторює та узагальнює свої знання, набуті протягом І семестру.
    ІІ семестр
        5. Людські стосунки (12 год.)
  36.   Антон Павлович Чехов. «Хамелеон», «Товстий і тонкий». Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях А.П. Чехова. урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє залежність людини від навколишнього середовища (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, висловлює своє ставлення до порушених питань, розкриває їх актуальність.
  37.   Діалог як основна форма розкриття сюжету. Майстерність письменника А.П. Чехова у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви. урок формування теоре-тико-літературних понять [b]Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює цінності життя
  (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  пояснює вчинки персонажів, мотиви їхньої поведінки;
  розкриває символічний зміст назв творів; дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі та встановлює їх роль у тексті; дає визначення понять «гумор», «іронія», розуміє  схожість і різницю між ними, виявляє гумор і іронію в текстах, їх значення для розкриття образів персонажів та авторської позиції.
  38.   Джек Лондон.
  «Жага до життя». Проблеми життя і смерті, дружби і зрадництва у творі.
  урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює цінності життя (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  знає про окремі факти життєвої і творчої біографії Джека Лондона; виявляє особливості сюжету і композиції  твору, що вивчається, аналізує його проблематику, визначає кульмінаційні моменти, обґрунтовує свою думку, аргументуючи її цитатами з тексту.
  39.   Характеристика героїв твору «Жага до життя» Джека Лондона. урок узагальнювального вивчен-ня твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє небезпеку потрапляння в критичні ситуації (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  пояснює вчинки персонажів, мотиви їхньої поведінки, розкриває внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів.
  40.   Описи природи та їх роль у творі Джека Лондона «Жага до життя». Значення назви оповідання.
  або
  Компаративний аналіз оповідань Джека Лондона «Жага до життя» і О. Довженка «Воля до життя».
  урок аналізу твору   урок компаратив-ного аналізу твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює цінності життя (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  знаходить описи природи у творі, пояснює їх роль у тексті; розкриває значення назви оповідання або проводить паралелі між життєвими випробуваннями героїв вказаних літературних творів.
  41.   УРЗМ.
  Вікторина на визначення кращого знавця вивчених творів за шкільною програмою (розділ «Людські стосунки»)
  або
  Літературний диктант.
  урок розвит-ку зв’язно-го мовлення Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює цінності життя (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  знає основні відомості про життя і творчість письменників; переказує зміст творів; розуміє їх головні ідеї;
  характеризує образи героїв;
  висловлює судження про твори; мотивує власне ставлення до проблем, поставлених у творах.
  42.   Г. Бічер-Стоу.
  «Хатина дядька Тома», В.Г. Короленко. «Сліпий музикант» (1 твір за вибором учителя)
  Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома». Проблема рабства і ставлення до людей різних рас і національностей у творі.
  або
  В.Г. Короленко «Сліпий музикант». Пошук головним героєм (Петром Попельським) свого місця у світі.
  урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  визнає рівність людей незалежно від расової приналежності (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  знає про окремі факти життєвої і творчої біографії Г. Бічер-Стоу або В.Г. Короленка та про музеї митців; визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, розкриває їх актуальність; виявляє особливості сюжету і композиції творів.
  43.   Образи дядька Тома, Елізи, Джорджа Гарріса, Джорджа Шелбі, Евангеліни (Єви) (Г.Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома»)
  або
  Тема мистецтва. Петро Попельський і Евеліна (В.Г. Короленко «Сліпий музикант).  
  урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє залежність людини від навколишнього середовища (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  розкриває  внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів; дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі у тексті твору та встановлює їх роль (змалювання персонажів, розкриття їх внутрішнього стану, увиразнення авторської ідеї).
  44.   Ідеї доброти, поваги до людини, мужності, толерантності у творі Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома»
  або
  Образ Максима Яценка, твердість його переконань, увага і повага до інших у творі В.Г. Короленка «Сліпий музикант».
  урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює цінності життя (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  характеризує загальнолюдські чесноти у творі, що вивчається,
  обґрунтовує свою думку.
  45.   Викриття жорстокості й расової неприязні у романі Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома»
  або
  Українська природа, народні образи й традиції в повісті В.Г. Коро-ленка «Сліпий музикант».
  урок узагальнювального вивчення твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє залежність людини від навколишнього середовища (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  досліджує проблематику твору, вирізняє  в окремих епізодах підтекст, визначає прихований зміст висловлювання, обґрунтовує свою думку, зіставляє літературні твори з їх екранізаціями, ілюстраціями.
  46.   КР. Твір за романом
  Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома»
  або
  за повістю В.Г. Коро-ленка «Сліпий музикант».
  урок контролю знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює цінності життя (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  складає план до твору;
  пише за планом контрольний твір за вивченим художнім твором.
        6. Поетичне бачення світу (6 год.)
  47.   Мацуо Басьо.
  Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми і широта художнього змісту хайку.
  урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  сприймає природу як цілісну систему (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  виразно читає хайку Мацуо Басьо; робить спроби зрозуміти відображення японських уявлень про красу в поезії митця.
  48.   Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст. урок узагаль
  нювального вивчення твору
  Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  сприймає природу як цілісну систему (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  відчуває зображення станів природи в ліриці Мацуо Басьо; розуміє роль художньої деталі; намагається розуміти глибокий підтекст хайку.
  49.   Роберт Бернс.
  «Моє серце в верховині…» Ідея любові до батьківщини у вірші Бернса. Антитеза (рідний край – чужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори).
  урок аналізу твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює тісний взаємозв’язок між людиною і навколишнім середовищем (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  виразно читає вірш; визначає ідею любові поета до батьківщини; виокремлює елементи фольклору у поетичному творі.
  50.   Генрі Лонгфелло. «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя). Міфи північноамериканських індіанців та їх втілення в поемі «Пісня про Гайавату». Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди та ін.) урок засвоєння нових знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє важливість біологічного розмаїття світу (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  володіє окремими відомостями про життя і творчість Генрі Лонгфелло; розуміє зміст міфів північноаме-риканських індіанців; звертає увагу на елементи фольклору.
  51.   Образ Гайавати. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові. урок узагальнення і систематизації знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  емоційно сприймає, оцінює вияв патріотичних почуттів (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  аналізує образ Гайавати як національного героя; виокремлює ідеї миру, національного єднання, служіння народові.
  52.   Джанні Родарі.
  «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша. Листівки як символ широти світу і прагнення до його відкриття.  
  урок художнього сприйняття твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль позитивного мислення для підтримки фізичного здоров’я (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  має окремі відомості про Джанні Родарі; навчається сприймати світ за поглядами ліричного героя автора «Листівок з видами міст».
  53.   КР за розділом шкільної програми «Поетичне бачення світу»: поширена відповідь на запитання, літературний диктант, тести (різнорівневі завдання за варіантами). урок контролю знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль позитивного мислення для підтримки фізичного здоров’я (НЛ-3)
  Предметні компетентності:
  володіє основними відомостями про поетів; визначає ідейне спрямування вивчених творів; характеризує ліричних героїв; висловлює особисте ставлення до них.
  54.   УПЧ.
  Д. Дефо. «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо».
  урок- бесіда за творами для позакласного читання Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює роль позитивного мислення для підтримки фізичного здоров’я (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  сприймає художній текст цілісно; переказує ключові епізоди твору; розуміє ідею твору.
        7. Образ майбутнього в літературі (4 год.)
  55.   Рей Дуглас Бредбері.
  «Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка». Образ Тома, його динаміка.
  урок учнівського читання Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює небезпеку руйнування духовних цінностей (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  володіє короткими відомостями про життя і творчість письменника; виразно читає і переказує близько до тексту новелу «Усмішка»; висловлює судження про події,
  зображені в творі; характеризує Тома й розмірковує, чому той, на відміну від натовпу, не хотів нищити витвір мистецтва.
  56.   Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору «Усмішка» Рея Бредбері. урок-дослідження Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє особисту відповідальність кожної людини за збереження здобутків цивілізації (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  досліджує значення образу Джоконди; розмірковує про причини деградації людської цивілізації, зображеної в новелі; пояснює сенс заголовку новели та його зв’язок з оптимістичним звучанням фіналу твору; називає твори сучасного мистецтва на тему майбутнього, зіставляє їх із творами Р. Бредбері.
  57.   Роберт Шеклі.
  «Запах думки». Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві.
  урок учнівських читань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  зазначає переваги людського
  інтелекту та креативного мислення під час життєвих випробовувань (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  володіє короткими відомостями про письменника Роберта Шеклі; виразно читає текст і визначає головну думку прочитаного, підтверджує її прикладами, цитатами з тексту; називає основні ознаки фантастичної літератури та виявляє їх у прочитаному твору; характеризує образ Кліві; встановлює сутність конфлікту між Кліві і неземною цивілізацією.
  58.   Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму в оповіданні Роберта Шеклі «Запах думки». урок аналізу твору Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  висловлює судження щодо значущості професіоналізму в кар’єрному зростанні (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  характеризує образ майбутнього у творі Роберта Шеклі; зіставляє персонажів фантастичних творів (Том і Кліві); висловлює свою думку щодо майбутнього людства, ролі літератури й мистецтва в майбутньому; називає твори сучасного мистецтва на тему майбутнього (кіно, живопис, музика), зіставляє з творами Р. Шеклі.
  59.   УРЗМ.
  Написання листа письменнику-фантасту (Р.Д. Дуглас Бредбері, Р. Шеклі)   
  або
  Укладання творчого проекту «Образи майбутнього в літературі та інших видах мистецтва».
  урок творчої роботи Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє напрямки у розв’язанні життєво важливих проблем (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  демонструє вміння творчо мислити, фантазувати, логічно висловлювати власну думку.
  60.   УПЧ.
  Е.Е. Шмітт.
  «Оскар і Рожева Пані».
  урок додаткового читання Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  зазначає переваги людського інтелекту та креативного мислення під час життєвих випробовувань (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  відкриває для себе літературний світ Е.Е. Шмітта, засвоює текст твору «Оскар і Рожева Пані»; висловлює власні враження від прочитаного.
      8. Сучасна література
  Зростання і взаємини зі світом (4 год.)
  61.   Астрід Анна Емілія Ліндгрен. «Брати Лев’яче серце», «Міо, мій Міо» (1 твір за вибором). Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах. Моральні цінності у творах А. Ліндгрен. Образи головних героїв. Перемога добра над злом. урок-презентація Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює особисту відповідаль-ність за доручену справу (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  долучає нову інформацію про творчість Астрід Ліндгрен;
  розповідає про основні події сюжету вивченого твору письменниці; висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків; розмірковує про вибір життєвих цінностей.
  62.   Моральні цінності у творі А. Ліндгрен «Міо, мій Міо». Образ головного героя. Перемога добра над злом. урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  усвідомлює особисту відповідальність за доручену справу (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків; розмірковує про вибір життєвих цінностей.
  63.   Міхаель Андреас Гельмут Енде. «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Фантастична країна Усландія та її мешканці (король, Лукас, пан Ермель, пані Ваас). урок-екскурсія Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє значущість кожного у суспільно важливих справах (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  засвоює цікаві відомості про письменника; знає тематику та зміст твору; аналізує текст твору, дізнається про фантастичну країну Усландію.
  64.   Моральні цінності, що утверджуються у творі М. Енде «Джим Ґудзик  і машиніст Лукас» (дружба, кохання, сім’я, повага до інших, любов до батьківщини). урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє цінність родинних стосунків (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  осмислює поняття про «добро» і «зло», «життя і смерть», любов і ненависть», «милосердя» і «байдужість»; розмірковує про життєві цінності; розуміє значення категорії «художність» для оцінки творів масового мистецтва.
  65.   Крістіне Нестлінгер.
  «Конрад, або Дитина з бляшанки». Незвичайність образу Конрада, риси його характеру.
  урок із використанням ТЗН Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  осмислює важливість перемоги над самим собою, власними страхами (НЛ-3).
  Предметні компетентності:
  дізнається про літературні
  досягнення К. Нестлінгер;
  характеризує образ Конрада;
  розмірковує про становлення героя у світі; підсумовує власні знання про сучасну літературу.
  66.     Конрад і його становлення у світі.
  КР (15 хвилин). Літературний диктант «Життєве кредо Конрада».
  урок аналізу художнього тексту Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє значущість кожного у суспільно важливих справах, розуміє цінність сімейних стосунків (НЛ-2).
  Предметні компетентності:
  розмірковує про становлення героя у світі.
  67.   КР.
  Різнорівневі тести.
  або
  Літературне дослі-дження життєвих проблем у творі Крістіне Нестлінгер «Конрад, або Дитина з бляшанки».
  урок контролю знань Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє напрямки у розв’язанні життєво важливих проблем НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  демонструє вміння творчо мислити, фантазувати, логічно висловлювати власну думку.
  68.   Літературна гра «Упізнай героя». урок-гра Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє напрямки у розв’язанні життєво важливих проблем (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  знає досконало зміст вивчених літературних творів; демонструє вміння творчо мислити, фантазувати, логічно висловлювати власну думку.
        9. Підсумки (2 год.)
  69.   Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. урок підбиття підсумків Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).
  Предметні компетентності:
  називає авторів і переказує зміст вивчених протягом року творів; висловлює і аргументує судження про пізнавальне значення світової літератури: зображення в ній життя, побуту, звичаїв, світогляду, духовних і моральних цінностей народів світу.
  70.   Зустріч у літературному салоні героїв художніх творів, що вивчалися. урок підбиття підсумків Учень/учениця
  Ключові компетентності:
  розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1).
  Предметні компетентності:
  підсумовує власні знання про сучасну дитячу світову літературу; складає список літератури на літо.
  все для dle
  Просмотров: 492
  Комментариев: 0
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
   
  Другие новости по теме:


  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.