Меню
Світова література

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас

Интегрированный курс

5 класс
6 класс

Виразне читання

Теорія
Практика

Шкільний конферанс

Основи школи юного конферансьє

Школа юного диктора

Основи школи юного диктора

Вивчення лірики

Олександр Твардовський - Лірика
Роберт Льюїс Стівенсон - Лірика
Олександр Пушкін - Лірика
Франческо Петрарка - Лірика
Адам Міцкевич - Лірика
Шандор Петефі - Лірика
Пейзажна лірика Алкмана, Гете, Лермонтова
Публій Овідій Назон - Лірика
Михайло Лермонтов - Лірика
Іван Крилов - Лірика

Методичний практикум

Схема самоаналізу уроку
Поетичне відлуння
Типи аналізу твору
Технологічна модель уроку
Кабінет літератури
Глосарій

Робота з портретом

Портреты А.П. Чехова
Портреты Л.Н. Толстого
Портреты Ф.М. Достоевского
Портреты Н.В. Гоголя
Портреты Ф.И. Тютчева
Портреты А.С. Пушкина
Портреты И.А. Крылова
Портреты Эзопа
Портреты М.Ю. Лермонтова
Работа с портретом писателя на уроках литературы. Предисловие

Презентації

Гаррієт Бічер-Стоу. "Хатина дядька Тома". Презентація
Композиція твору. Презентація
Життя і творчість Шолом–Алейхема. Презентація
Пауль Маар - презентація
Ярослав Гашек
Рюноске Акутаґава. "Павутинка" - презентація
Анна Гавальда - презентація

Популярні статті
  Розповісти друзям
  » » » » Календарно-тематичне планування. 5 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.


  Календарно-тематичне планування. 5 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.

  Рейтинг:

  Календарно-тематичне планування. 5 клас. 2020-2021 рік. І-ІІ семестр.


  Усього – 70 годин
  Текстуальне вивчення творів – 56
  Розвиток мовлення – 4
  Позакласне читання – 4
  Резервний час – 6
  Обов’язкова кількість видів контролю
  • контрольні роботи у формі контрольного класного твору: І семестр – 0, ІІ семестр – 1
  • виконання інших завдань (тести, відповіді на запитання тощо): І се-местр – 2, ІІ семестр – 2.


  № п/п Дата Зміст навчального матеріалу Тип уроку Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності
  І семестр
      1. ВСТУП (2 год.)
  1.   Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті. «Душа тисячоліть себе шукає в слові». (Ліна Костенко) Повторення. Укладання скарбнички літературного ерудита.[/b] вступне заняття (форма: урок-подорож) Учень/учениця Ключові компетентності: формує активну життєву позицію (НЛ-4). Предметні компетентності: розуміє значення художньої літератури в сучасному житті людини і людства, усвідомлює роль книжки в сучасному житті.
  2.   Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів'я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література і фольклор. Повторення. Жанри фольклору. урок формування умінь і навичок Учень/учениця Ключові компетентності: осмислює важливість збереження природи як середовища, необхідного для життя людини (НЛ-1); використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2); усвідомлює переваги здорового способу життя (НЛ-3). Предметні компетентності: визначає різновиди та характерні риси фольклорних творів (малих жанрів); наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) вивчених жанрів фольклору (зокрема із використанням іноземної мови).
  3.   УРЗМ (на вибір учителя). 1. Урок-конкурс на цікаву збірку загадок і прислів'їв (усно). 2. Подорож у Країну фольклору (усно). 3. Дослідження: до прислів'їв та приказок народів світу дібрати відповідні українські (наприклад: Наполеглива праця все перемагає (латинська). Радість – це здоров'я душі (португальська.) урок творчих робіт Учень/учениця Ключові компетентності: використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2). Предметні компетентності: встановлює подібність прислів'їв, приказок, загадок, пісень різних народів (у тому числі з використанням іноземної мови); розкриває національну специфіку і загальнолюдський зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів.
      2. Казки народів світу (18 год.)
  4.   Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їх характерні ознаки. Повторення . Світ фольклорної і літературної казки урок засвоєння нових знань Учень/учениця Ключові компетентності: використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2). Предметні компетентності: називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, демонструє їх прикладами із прочитаних творів; виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.); розкриває гуманістичний зміст ка-зок, моральні цінності, втілені в них.
  5.   Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Філософський зміст казки. Повторення. Виразне читання казки. урок художнього сприйняття твору Учень/учениця Ключові компетентності: навчається кмітливості і винахідливості (НЛ-4). Предметні компетентності: виразно читає текст казки; визначає головну думку прочитаного; переказує текст казки (окремі фрагменти і цілісно); висловлює враження і власне ставлення до подій у казці.
  6.   «Панчатантра» – перша у світі фольклорна збірка, книга про основи житейської мудрості. Повторення. Тлумачення терміну «Фольклорна збірка». урок-презен-тація збірки Учень/учениця Ключові компетентності: використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2). Предметні компетентності: виразно читає тексти у збірці; визначає головну думку прочитаного; висловлює враження і власне ставлення до подій у збірці; засвоює знання «скарбівні старих традицій» (Іван Франко).
  7.   Японські народні казки «Іссумбосі, або Хлопчик - Мізинчик», «Момотаро, або Хлопчик - Персик» (1 за вибором учителя). Національний колорит японських казок. Повторення. Поняття «національний колорит». урок засвоєння нових знань Учень/учениця Ключові компетентності: навчається кмітливості і винахідливості (НЛ-4). Предметні компетентності: виразно читає казку; визначає головну думку прочитаного; переказує казку цілісно; вміє виокремити окремі фрагменти; висловлює враження і власне ставлення до подій у казці; розкриває національний колорит казки.
  8.   Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образах Іссумбосі, або Момотаро. Повторення. Спільне і відмінне у природі і літературі. урок форму-вання умінь і навичок Учень/учениця Ключові компетентності: набуває досвіду спілкування з природою (НЛ-1). Предметні компетентності: розкриває гуманістичний зміст казки; дає характеристику казкових персонажів; вказує на ставлення героїв до природи; називає основні ознаки фольклорної казки.
  9.   Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантастичних елементів. Повторення. Фантастичні елементи у народній казці. урок художнього сприйняття твору Учень/учениця Ключові компетентності: використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2). Предметні компетентності: виразно читає і художньо переповідає казку; дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості; виявляє елементи будови казки (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори).
  10.   Арабська народна казка «Сіндбад – Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності і людяності у казці. урок художнього сприйняття твору Учень/учениця Ключові компетентності: навчається цінувати власну свободу, ініціативність (НЛ-2). Предметні компетентності: виразно читає і переповідає казку; вміє сконцентрувати увагу на цікавих епізодах; називає всі ознаки фольклорної казки; дає характеристику казкового героя; оцінює його вчинки; звертає увагу на національний колорит казки.
  11.   Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами. урок поглиб-леного аналізу твору Учень/учениця Ключові компетентності: навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює власні позиції (НЛ- 2). Предметні компетентності: дає характеристику казкового персонажа, оцінює його вчинки і моральні якості; розкриває гуманістичний зміст казки, моральні цінності, утілені в ній.
  12.   Значення діяльності братів Грімм у збиранні і збереженні фольклору. Повторення. Фольклорна спадщина народів світу урок-віртуальна подорож Учень/учениця Ключові компетентності: осмислює надбання фольклору (НЛ-2), доводить його популярність у наш час. Предметні компетентності: усвідомлює роль братів Грімм у збиранні і збереженні фольклору.
  13.   «Пані Метелиця». «Бременські музиканти» (1 твір за вибором учителя). Багатство змісту казок. Захопливість сюжету. Моральні цінності в казках. урок художнього сприйняття твору Учень/учениця Ключові компетентності: навчається кмітливості і винахідливості (НЛ-4). Предметні компетентності: перелічує назви 2 – 3 найвідоміших казок, записаних братами Грімм; пояснює, чому братів Грімм називають збирачами, а не авторами казок; розкриває гуманістичний зміст казок, захопливість їх сюжетів, моральні цінності, втілені в казках.
  14.   Характеристика образів-персонажів. Антитези у пропонованих творах («Пані Метелиця», «Бременські музиканти»). Повторення. Визначення літературознавчого терміну «антитеза». урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця Ключові компетентності: використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2). Предметні компетентності: виразно читає казку (в т.ч. в особах); переказує(усно) епізоди казки; дає оцінку людським якостям персонажів казки з огляду на їхні вчинки; розкриває значення антитези у казках.
  15.   Контрольна робота. 1. Записати дієслова, що характеризують вчинки казкового героя або 2. Виписати із прочитаної казки слова і словосполучення, що є характерними для казок і можуть вживатися у повсякденній розмовній мові або 3. Записати у дві колонки риси характеру пасербиці та рідної доньки з казки «Пані Метелиця» або 4. Тести «Народна казка». урок контролю знань Учень/учениця Ключові компетентності: навчається кмітливості і винахідливості (НЛ-4). Предметні компетентності: розуміє зміст прочитаного; оперує літературознавчими термінами; розповідає про улюбленого літературного героя; виконує тестові завдання.
  16.   Олександр Сергійович Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила», «Казка про рибалку та рибку», «Казка про мертву царівну і сімох богатирів» (1 за вибором учителя). Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. урок формування теоре-тико-літера-турних понять Учень/учениця Ключові компетентності: навчається цінувати власну свободу, ініціативність (НЛ-3). Предметні компетентності: виразно читає пушкінські твори; розуміє тісний зв'язок пушкінської казки з фольклорними джерелами; зіставляє персонажів з україн-ськими героями фольклору; нази-ває українських перекладачів казок Пушкіна; висловлює власне ставлення до твору.
  17.   «Казка про мертву царівну і сімох богатирів». Система образів. Автор. або Вступ до поеми «Руслан і Людмила» або «Казка про рибалку та рибку». урок узагальнюючого ви-вчення твору Учень/учениця Ключові компетентності: обстоює власні позиції (НЛ-2). Предметні компетентності: виразно читає казку; характеризує казкові образи; засвоює поняття «автор», виявляє елементи будови казки, розкриває гуманістичний зміст казки.
  18.   Ганс Крістіан Андерсен. «Соловей», «Непохитний олов'яний солдатик», «Дикі лебеді», «Снігова королева» (1 за вибором учителя).   урок художнього сприйняття твору Учень/учениця Ключові компетентності: використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2). Предметні компетентності: читає, розуміє, переказує зміст казки; називає перекладачів казок Андерсена.
  19.   Протиставлення «справжнього» і штучного в казці «Соловей». Соловей як утілення сили природи й мистецтва або Утвердження сили кохання й відданості в казці «Непохитний олов'яний солдатик» або Боротьба добра і зла в казці «Дикі лебеді» або Змалювання протистояння щирих людських стосунків фантастичному світу зла в казці «Снігова королева». урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця Ключові компетентності: набуває досвіду спілкування з природою (НЛ-2); навчається кмітливості і винахідливості (НЛ -4). Предметні компетентності: сприймає твір цілісно; складає характеристику персонажів казки; аналізує зміни у характері імператора.      
  20.   УРЗМ. «Країна казок запрошує» (письмово): 1. Переказати зміст однієї із прочитаних казок або 2. Скласти сім запитань до прочитаної казки (за вибором учня) або 3. Заповнити таблицю «Герої і події у казці» (за вибором учня). урок узага-льнення і систематизації знань Учень/учениця Ключові компетентності: навчається кмітливості і винахідливості (НЛ-4). Предметні компетентності:[b] знає основні відомості про казку; розуміє зміст казок; висловлює власне ставлення до проблем, що порушуються у казках.
  21.   Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі, їх характеристика. Основний конфлікт. урок художнього сприйняття твору Учень/учениця Ключові компетентності: використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2). Предметні компетентності: засвоює цікаві відомості про письменника; знає тематику та зміст казки; аналізує текст казки.
  22.   Символічний зміст назви твору «Хлопчик-зірка». Повторення. Поняття «символ» у літературі урок поглибленої роботи над текстом Учень/учениця Ключові компетентності: використовує народну мудрість у повсякденному житті (НЛ-2). Предметні компетентності: розуміє ідейно-художню сутність казки; вміє узагальнювати прочитане.
  23.   Еволюція образу головного героя у казці «Хлопчик – Зірка». урок контролю Учень/учениця Ключові компетентності: навчається кмітливості і винахідливості (НЛ-4). Предметні компетентності: розкриває еволюцію образу головного героя; аналізує окремі засоби його творення.
  24.   УПЧ. Вільгельм Гауф. «Маленький Мук». урок художнього сприйняття твору Учень/учениця Ключові компетентності: використовує народну мудрість у повсякденному житті (НЛ-2). Предметні компетентності: розуміє ідейно-художню сутність літературної казки; вміє творчо мислити, висловлювати власне враження.
  25.   «Заглядає в шибку казка...» урок повторення і узагальнення вивче-ного Учень/учениця Ключові компетентності: навчається кмітливості і винахідливості (НЛ-4). Предметні компетентності: розуміє зміст казки; орієнтується в літературознавчих термінах; розуміє фольклор як скарбницю духовних надбань людства.
        3. Природа і людина (8 год.)
  26.   Джон Кітс. «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші. урок художнього сприйняття твору Учень/учениця Ключові компетентності: пізнає красу навколишнього середовища; усвідомлює взаємозв'язки людини і природи (НЛ-2). Предметні компетентності: володіє відомостями про поета, виразно читає вірш, емоційно сприймає віршований твір, захоплюється поетизацією образу природи у вірші.
  27.   Йоган Вольфганг Гете. «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв'язку різних сфер природи і людини у поетичному творі. урок засвоєння нових знань Учень/учениця Ключові компетентності: пізнає красу навколишнього світу; усвідомлює взаємозв'язки людини і природи (НЛ-2). Предметні компетентності: володіє відомостями про німецького поета Й.В. Гете; виразно читає і аналізує вірш «Нічна пісня подорожнього»; знаходить у ньому епітети і метафори, встановлює їх роль у розкритті авторського задуму.
  28.   Генріх Гейне. Задзвени із глибини…» Втілення краси весняної природи у вірші. Зв'язок із фольклором. урок аналізу поетичного тексту Учень/учениця Ключові компетентності: пізнає красу навколишнього середовища; усвідомлює взаємозв'язки людини і природи (НЛ-2); осмислює цінність життя. Предметні компетентності: володіє відомостями про поета, виразно читає вірш, відчуває красу весняної природи у поетичному творі; знаходить епітети і метафори, розуміє їх роль у творі; виявляє зв'язок поезії з фольклором.
  29.   Ернест Сетон-Томпсон. «Снап», «Лобо», «Доміно» (1 за вибором учителя). Авторські спостереження за світом природи. урок засвоєння нових знань Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює відповідальність за свої вчинки (НЛ-2); осмислює цінність життя (НЛ-3). Предметні компетентності: володіє відомостями про життя і творчість канадського письменника; сприймає текст цілісно; називає і характеризує головних героїв оповідання, що вивчається; визначає і переказує головні епізоди, розуміє головну думку прозового твору.
  30.   Утвердження любові до всього живого в оповіданні Сетона-Томпсона «Снап» (або «Лобо», або «Доміно»). урок аналізу художнього твору Учень/учениця Ключові компетентності: осмислює цінність життя (НЛ-3), цінує ініціативність і власну позицію (НЛ-4). Предметні компетентності: визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати; дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах; наводить відповідні цитати.
  31.   Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору Сетона- Томпсона, що вивчається. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює взаємозв'язки людини і природи (НЛ-1). Предметні компетентності: виразно читає і емоційно сприймає прозовий твір; аналізує художні образи в оповіданні, що вивчається; встановлює специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики).
  32.   Література і світ природи. урок-узагальнення Учень/учениця Ключові компетентності: цінує ініціативність та особисту позицію (НЛ-4). Предметні компетентності: називає авторів вивчених творів про природу; розуміє і переживає красу природи в різних творах; аналізує твори; знаходить спільне і відмінне у вивчених творах.
  33.   КР. В-1. Відповідь на запитання: Що сподобалось тобі у художньому світі Е. Сетона-Томпсона? В-2. Завдання: Переповісти близько до тексту епізод із пригод літературного героя за твором Сетона-Томпсона, що вивчався. В-3. Написати листа літературному героєві Сетона-Томпсона. В-4. Написати твір-мініатюру: «Я слухаю душу природи», «Чари весни», «Радість спілкування з «братами меншими», «Я і світ природи». урок контролю знань Учень/учениця Ключові компетентності: цінує ініціативність та особисту позицію (НЛ-4). Предметні компетентності: володіє відомостями про автора оповідання; сприймає прозовий твір цілісно; переказує стисло і близько до тексту зміст вивченого оповідання; виділяє основні епізоди в оповіданні; характеризує героїв оповідання.
  34.   УПЧ. Астрід Ліндгрен. «Пеппі Довгапанчоха». урок-зустріч Учень/учениця Ключові компетентності: використовує народну мудрість у повсякденному житті (НЛ-2). Предметні компетентності: володіє відомостями про автора; розуміє зміст прочитаного; висловлює ставлення до персонажів з огляду на їхні вчинки; виділяє казкові мотиви; характеризує героїв; малює ілюстрації до твору.
  35.   Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за І семестр. Засідання учнівської творчої лабораторії. Створення діафільму за прочитаними творами Сетона-Томпсона (колективна робота у формі гри). Захист учнівських міні-проектів «Я і світ казки». уроки повторення і систематизації вивченого матеріалу Учень/учениця Ключові компетентності: цінує ініціативність та особисту позицію (НЛ-4). Предметні компетентності: повторює та узагальнює свої знання, набуті протягом І семестру.
    ІІ семестр
      4. Світ дитинства (10 год.)
  36.   Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра» – улюблена книга багатьох поколінь читачів. урок засвоєння нових знань Учень/ учениця Ключові компетентності: розуміє важливість вияву ініціативи у суспільному житті (НЛ-2). Предметні компетентності: знайомиться з короткими відомостями про життя і творчість американського письменника; називає відомі твори письменника; сприймає цілісно текст великого обсягу.
  37.   Світ дорослих і світ дітей у повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра». Протиставлення дитячої безпосередності лукавству дорослих. урок аналізу художнього твору Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює переваги позитивного мислення для збереження здоров'я (НЛ-3). Предметні компетентності: висловлюється про багатоплановість твору; аналізує вчинки героїв; порівнює світ дітей і світ дорослих.
  38.   Том Сойєр і Гекльберрі Фінн – герої повісті Марка Твена. Тема становлення особистості й пошуків життєвих істин. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця Ключові компетентності: характеризує героїв твору щодо їхньої винахідливості, підприєм-ливості та кмітливості (НЛ-4). Предметні компетентності: засвоює зміст твору; висловлює особисте ставлення до персонажів повісті, розповідає про пошуки героями твору життєвих істин.
  39.   Ставлення автора до своїх героїв. Майстерність письменника у зображенні дитячих характерів. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця Ключові компетентності: характеризує героїв твору щодо їхньої винахідливості, підприєм-ливості та кмітливості (НЛ-4). Предметні компетентності: знаходить автобіографічні мотиви у повісті; аналізує ставлення автора до своїх героїв; знаходить комічне у тексті і пояснює його; виділяє інші художні прийоми творення характерів (діалоги, авторські характеристики тощо).
  40.   Провідні мотиви твору (дружба, кохання, людяність). урок поглибленого аналізу твору Учень/учениця Ключові компетентності: розуміє важливість вияву ініціативи у суспільному житті (НЛ-2). Предметні компетентності: досліджує провідні мотиви у повісті, висловлює судження про причини популярності твору М. Твена.
  41.   Конкурс на кращу інсценізацію уривка твору повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра». урок поглибленого аналізу твору Учень/учениця Ключові компетентності: розуміє важливість вияву ініціативи у суспільному житті (НЛ-2). Предметні компетентності: розповідає про основні події, описані у прочитаному творі; визначає елементи сюжету твору, інсценізує улюблений уривок твору.
  42.   Елеонор Портер. «Поліанна» – роман-бестселер. Система образів твору. урок засвоєння нових знань Учень/учениця Ключові компетентності: розуміє необхідність розв'язання проблем довкілля; усвідомлює важливість вияву ініціативи у суспільному житті (НЛ-2). Предметні компетентності: володіє відомостями про автора оповідання; сприймає прозовий твір цілісно; переказує стисло і близько до тексту зміст прочитаного.
  43.   Щирість, мужність і оптимізм героїні твору. урок аналізу літературного твору Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює переваги позитивного мислення для збереження здоров'я (НЛ-3).[/u] [u]Предметні компетентності: аналізує художній твір; визначає риси характеру героїні; пояснює роль портрета в літературі та характеристиці персонажа.
  44.   Поліанна та її друзі. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця Ключові компетентності: розуміє важливість вияву ініціативи в суспільному житті (НЛ-2). Предметні компетентності: аналізує образ міс Полі Гаррінгтон; визначає ставлення мешканців міста до Поліанни; простежує сюжет твору.
  45.   Художні засоби розкриття образу Поліанни. урок засвоєння теоретичного матеріалу та аналізу художніх образів Учень/учениця Ключові компетентності: характеризує героїню твору щодо її винахідливості (НЛ-4). Предметні компетентності: визначає окремі художні засоби створення персонажа; характеризує образи персонажів; дає оцінку їхнім моральним якостям, вчинкам.
  46.   Ідея радості життя й відкриття світу у творі. урок узагаль-нення набутих знань Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює переваги позитивного мислення для збереження здоров'я (НЛ-3). Предметні компетентності: визначає жанр твору; тлумачить ідею радості життя; відкриває для себе істинні цінності світу, що оточує людину; простежує вплив твору на читачів світу.
  47   КР. Літературний твір «Я і мій літературний герой» або Укладання фанфіку «Зустріч з літературним героєм» або Дослідження «Світ дитинства мого улюбленого літературного героя». урок контролю знань Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює переваги позитивного мислення (НЛ-3). Предметні компетентності: демонструє знання і вміння створювати письмові висловлювання про літературного героя; порівнює, зіставляє вчинки літературного героя.
  48   УПЧ. Френсіс Еліза Бернетт. «Маленька принцеса». урок-презентація Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює переваги позитивного мислення для збереження здоров'я (НЛ-3). Предметні компетентності: відкриває для себе літературний світ Ф.Е. Бернетт; висловлює власні враження від прочитаного.
      5. Сила творчої уяви (8 год.)
  49.   Люїс Керрол. «Аліса в Країні Див». Творча історія книги , її зв'язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської доби». урок засвоєн-ня нових знань Учень/учениця Ключові компетентності: осмислює важливість лідерських ініціатив (НЛ-4). Предметні компетентності: знає відомості про письменника Керрола, переклади його книг українською мовою; розповідає про творчу історію книги «Аліса в Країні Див».
  50.   Образ Аліси, світ її уяви. урок аналізу літера-турного твору Учень/учениця Ключові компетентності: розрізняє поняття «добро» і «зло» (НЛ-2). Предметні компетентності: аналізує поведінку героїні; розуміє внутрішній світ персонажа.
  51.   Захопливі пригоди Аліси. урок поглибленого аналізу літера-турного твору Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює важливість знаходити спільну мову з природою (НЛ-1). Предметні компетентності переказує зміст основних епізодів твору; складає розповідь про захопливі пригоди героїні.
  52.   Персонажі, які оточують Алісу. урок поглибленого аналізу літературного твору Учень/учениця Ключові компетентності: розрізняє поняття «добро» і «зло» (НЛ-2). Предметні компетентності: називає і характеризує персонажів, які оточують Алісу; визначає ознаки казки і повісті у творі.
  53.   Особливості художньої мови твору. Організація казки як гри (гра з часом і простором (назвами), гра з правилами. урок-дослід-ження Учень/учениця Ключові компетентності: осмислює важливість лідерських ініціатив (НЛ-4). Предметні компетентності: демонструє знання і вміння досліджувати особливості мови худож-нього твору в оригіналі і в пере-кладі; порівнює мову літературних героїв у художньому творі.
  54.   УРЗМ (письмово). Записати розмову з Алісою або Створити відгук про популярність повісті Л. Керрола або Укласти анкету літературної героїні. урок розвитку зв'язно-го мовлення Учень/учениця Ключові компетентності: осмислює важливість лідерських ініціатив (НЛ-2). Предметні компетентності: демонструє вміння творчо мислити, фантазувати, логічно висловлювати власну думку.
  55.   Марина Іванівна Цвєтаєва. «Книга в червоній палітурці». Чарівний світ літератури і мистецтва у вірші. урок аналізу поетичного твору Учень/учениця Ключові компетентності: розрізняє поняття «добро» і «зло» (НЛ-2). Предметні компетентності: розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі М.І. Цвєтаєвої (як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів).
  56.   Образ ліричної героїні, яка любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі. урок поглибленого аналізу поетич-ного твору Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює важливість знаходити спільну мову з природою (НЛ-1). Предметні компетентності: характеризує образ ліричної героїні вірша М. Цвєтаєвої «Книга в червоній палітурці», світ її захоплень; розповідає про свої улюблені книги.
  57.   Контрольне тематичне оцінювання за темою «Сила творчої уяви». урок контролю знань Учень/учениця Ключові компетентності: осмислює важливість лідерських ініціатив (НЛ-2). Предметні компетентності: демонструє власні знання з літературної теми «Сила творчої уяви».
      6. Сучасна література у колі добрих героїв (8 год.)
  58   Роальд Дал. «Чарлі і шоколадна фабрика». Реальний і фантастичний світи повісті. урок засвоєння нових знань Учень/учениця Ключові компетентності: оцінює креативність як важливу рису людського характеру (НЛ-2). Предметні компетентності: знайомиться з творчістю Роальда Дала; засвоює цікаві свідчення про письменника; розрізняє реальний і фантастичний світи у повісті.
  59.   Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Віллі Вонки. урок аналізу художнього твору Учень/учениця Ключові компетентності: розуміє важливість сімейних зв'язків (НЛ-2). Предметні компетентності: переказує близько до тексту зміст прочитаного твору, розкриває особливості сюжету твору.
  60.   Доброта і щирість головного героя Чарлі Бек кета. урок поглибленого аналізу художнього твору Учень/учениця Ключові компетентності: оцінює креативність як важливу рису людського характеру (НЛ-3). Предметні компетентності: визначає актуальні ідеї твору; характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших; висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв твору.
  61.   УРЗМ (усно). Створення і захист літературних проектів. або Проведення букслем (книжкового змагання). Протягом 3 хвилин учень презентує художній твір. Інші учасники змагання оцінюють виступ за критеріями, визначеними заздалегідь. урок-захист літературних проектів Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює зв'язок усього живого на Землі (НЛ-1). Предметні компетентності: засвоює правила створення літературного проекту; керується алгоритмом захисту літературного проекту; дотримується правил учасника букслему.
  62.   Туве Янсон. «Комета прилітає», «Капелюх чарівника», «Зима-чарівниця» (1 за вибором). Чарівність художнього світу твору. урок аналізу художнього твору Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює зв'язок усього живого на Землі (НЛ-1). Предметні компетентності: засвоює цікаві свідчення про фінську письменницю і художницю Туве Маріку Янсон; розуміє своєрідність літературних героїв у прочитаному творі.
  63.   Персонажі твору «Капелюх чарівника» або «Зима-чарівниця», або «Комета прилітає». урок поглибленого аналізу літературного твору Учень/учениця Ключові компетентності: розуміє важливість сімейних зв'язків (НЛ-2). Предметні компетентності: прогнозує розвиток подій у творі; розрізняє поняття «персонаж» – «герой», засвоює систему сімейних цінностей.
  64.   Пауль Маар. «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»». Яскравість художнього світу твору. урок засвоєння нових знань Учень/учениця Ключові компетентності: осмислює необхідність дотримання здорового способу життя, важливість ненасильницького розв'язання конфлікту (НЛ-3). Предметні компетентності: володіє відомостями про автора; розкриває особливості сюжету; визначає актуальні ідеї твору.
  65.   Яскравість художнього світу твору «Машина для здійснення бажань, або «Суботик повертається в суботу» Пауля Маара.   урок поглибленого аналізу літературного твору Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює взаємозв'язок усього живого на Землі (НЛ-1). Предметні компетентності: усвідомлює яскравість художнього світу твору; вивчає художні засоби його творення.
  66.   Елементи фольклору (казки) та їх значення для розкриття головної ідеї – реалізації мрій, бажань і прагнень особистості. урок поглибленого аналізу літературного твору Учень/учениця Ключові компетентності: усвідомлює взаємозв'язки усього живого на Землі (НЛ-1). Предметні компетентності: висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв; визначає елементи казки у творі і розкриває їх роль у розкритті головних проблем твору .
  67.   КР з теми «Сучасна література. У колі добрих героїв». Укладання «Правил духовності від літературних героїв». урок узагальнення набутих знань Учень/учениця Ключові компетентності: оцінює креативність як важливу рису людського характеру (НЛ-4). Предметні компетентності: укладає правила духовності від літературних героїв; зіставляє образи героїв класичної і сучасної літератури у творах, що були прочитані протягом року.
  68.   УПЧ. Джеремі Стронг. «Розшукується ракета на чотирьох лапах». урок-презентація твору Учень/учениця Ключові компетентності: осмислює необхідність дотримання здорового способу життя, важливість ненасильницького розв'язання конфліктів (НЛ-3). Предметні компетентності: за пам'яткою читача презентує прочитаний твір.
      7. Підсумки (2 год.)
  69.   Узагальнення та систематизація вивченого літературного матеріалу за ІІ семестр у формі інтелектуальної гри «Розумники і розумниці». урок повторення і узагальнення знань Учень/учениця Ключові компетентності: розуміє взаємозв'язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1), орієнтується на ненасильницьке розв'язання конфліктів (НЛ-2). Предметні компетентності: знає імена авторів та українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року; розкриває ідейно-художній зміст вивчених творів.
  70.   Узагальнення та систематизація вивченого протягом року навчального матеріалу. Парад літературних героїв. урок повторення і узагальне-ння знань Учень/учениця Ключові компетентності: осмислює переваги здорового способу життя (НЛ-3); усвідомлює роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4). Предметні компетентності: виявляє набуті вміння й навички елементів аналізу та інтерпретації окремих компонентів тексту, представляє героя; інсценізує уривки з твору.
  все для dle
  Просмотров: 426
  Комментариев: 0
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
   
  Другие новости по теме:


  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.