Популярні статті
  Розповісти друзям
  » » Основи школи юного диктора


  Основи школи юного диктора

  Рейтинг:

  ОСНОВИ ШКОЛИ ЮНОГО ДИКТОРА


  Основи школи юного диктора


  Матеріали для вчителя. Дикторський голос супроводжує нас всюди: на радіо, телебаченні, в рекламі, дублюванні фільмів, у магазинах, на презентаціях, виставках, у громадському транспорті, на вокзалах, у комп’ютерних іграх, у вітальних листівках, на автовідповідачах, у обслуговуванні мобільного зв’язку...
  За своїми стильовими ознаками дикторські тексти – це тексти публіцистичні. А тому і читання їх буде суттєво відрізнятися від читання художньої літератури, тобто белетристики. Щоб краще усвідомити завдання читця-диктора, треба спочатку пригадати особливості публіцистичного стилю.
  Публіцистичний стиль (від лат. рublicus – громадський) – це функціональний різновид літературної мови, який використовується у газетних та журнальних статтях, засобах масової комунікації (телевізійних і радіопрограмах), літературно-критичних роботах, публічних виступах суспільно-політичного характеру, в рекламі. Цільове призначення цього стилю – повідомлення нової інформації, вплив на масового адресата, прагнення переконати у чомусь читача (слухача). Функції і сфера побутування публіцистичного стилю вимагають, щоб він був доступним, як розмовний, і водночас емоційним, як художня мова.
  Публіцистичний стиль прийде на допомогу, якщо авторові треба не просто передати інформацію, але і зробити так, щоб ця інформація отримала відгук громадськості. Тобто, використовуючи саме публіцистичний стиль, автор досягає необхідного йому результату – впливає на масового адресата.
  Звичайно ж, функцією впливу наділена і художня література, але її характер принципово інакший. Письменник впливає на читача переважно опосередковано – через художні образи. Позиція ж автора-публіциста зазвичай виражається прямо і відкрито. А тому характерною ознакою публіцистичного стилю є його емоційно-експресивний, оціночний характер.
  До основних жанрів публіцистики належать: газетна (журнальна) стаття, нарис, репортаж, замітка, інтерв’ю, огляд, фейлетон, доповідь, оголошення, судова промова, виступи на зборах, засіданнях, на радіо і телебаченні, реклама.
  При всій своїй різноманітності публіцистичні жанри об’єднані низькою спільних стильових ознак: актуальність, сучасність, оперативність, експресивність, емоційність, оціночний характер, чіткість, логічність, конкретність, простота, доступність, відкрите вираження авторського ставлення до проблеми. Крім того, публіцистика дозволяє поєднання в одному тексті книжних і розмовних слів, вживання суспільно значимих понять (наприклад, свобода, демократія, прогрес, екологія, культура тощо) і експресивно-оціночних слів і висловів (епітети, метафори, фразеологізми тощо). У публіцистичному стилі широко використовуються спонукальні, питальні, окличні речення, прямі звернення до співрозмовника, риторичні запитання, експресивні повтори, співставлення, ряди однорідних членів.
  Особливості читання публіцистичних текстів у кожному випадку зумовлені їх жанровими особливостями. Так, читання текстів у стилі передової газетної статті вимагає від диктора офіційного тону, читання нарису чи фейлетону спонукає до більшої емоційності мовлення, презентація товару в магазині вимагає закличної інтонації, а промовляння рекламного слогану – додавання ігрових елементів.
  Виконання перед слухацькою аудиторією публіцистичних текстів – завдання не менш просте, аніж читання тексту художнього. А тому воно вимагає сумлінної попередньої підготовки. Для охочих оволодіти дикторською майстерністю існують спеціальні факультети у вишах, різноманітні школи, курси і тренінги.

  Навчання дикторській майстерності традиційно розпочинається із занять з ораторського мистецтва. Воно включає в себе:
  • дихальну гімнастику
  • розвиток голосового апарату
  • відпрацювання дикції
  • засвоєння орфоепічних норм
  • вироблення навичок логічного членування тексту
  • оволодіння правилами інтонування і емоційного відтворення тексту.

  Кінцева мета першого етапу – підготувати диктора, який володіє логічно побудованим, виразним мовленням, має чітку дикцію, правильну орфоепію і голос широкого діапазону.

  Наступний етап навчання – розвиток особистісних якостей майбутнього диктора. Для диктора важливо:
  1. Бути ерудованим (Читання публіцистичних текстів вимагає знання географічних назв, архітектурних споруд, імен політичних діячів, людей з наукової та мистецької сфери, різноманітної термінології тощо, адже всі слова треба вимовляти швидко, чітко, з правильним наголосом і розумінням їх значення).
  2. Бути вдумливим і щирим (Слухач досить легко відрізняє диктора, який читає текст осмислено і з повною віддачею, від того, який просто механічно його відтворює).
  3. Зберігати ентузіазм і живу зацікавленість в ефірі (Диктор не має права байдуже, мляво розповідати новини, читати текст реклами, оголошення чи привітання).
  4. Бути зосередженим, мати хорошу реакцію (Дикторові доводиться одночасно виконувати кілька операцій: слідкувати, коли закінчиться попередня передача, вмикати світло і мікрофон, концентрувати увагу на тексті для читання, слухати останні вказівки режисера і т.п.).
  5. Бути витривалим (Часто диктор змушений подовгу знаходитися у маленькій студії, працювати в дуже ранній або нічний час).
  6. Мати розвинену уяву (Треба чітко уявляти – як би бачити – слухацьку аудиторію: це образ людини, яка слухає вас з максимальною увагою, погоджується з вами, усвідомлює подану вами інформацію).
  7. Ставитись доброзичливо до слухача, бачити в ньому свого друга і співрозмовника.

  До диктора телебачення перелік вимог розширюється. Крім вищезгаданого, він також повинен:
  1. Мати приємну зовнішність, постійно працювати над своїм іміджем.
  2. Вміти спокійно і природно тримати себе перед камерою, контролювати свою міміку.
  3. Виявляти кмітливість, здатність подолати розгубленість і швидко знайти вирішення несподівано виниклої проблеми (особливо це стосується прямого ефіру).
  4. Володіти основами акторської майстерності: за будь-яких обставин у власному житті мати перед камерою приязний вираз обличчя, випромінювати гарний настрій, а у певних ситуаціях ще й виявляти почуття гумору.

  Щоб достойно презентувати себе як диктора, у першу чергу, треба мати гарний дикторський текст.
  Дикторські тексти певним чином відрізняються від власне газетної публіцистики. А тому перед читанням в ефірі газетний матеріал, як правило, трансформують, а саме: за допомогою інструментарію літературного редагування його роблять більш близьким до розмовного мовлення, щоб його було легше сприймати на слух. Тобто, посилюючи експресивно-емоційний характер звучання інформації, диктор таким чином досягає зросту зацікавленості ним слухача (глядача). Крім того, існуючий текст корегують відповідно до стилістичних потреб певного засобу масової інформації або конкретної радіо- чи телепрограми.
  Зазвичай, текст для читання дикторові подає редактор програми. Але інколи невеликі за обсягом тексти може писати сам диктор або ж вносити певні коректури у поданий йому готовий текст. Головне правило, якого тут необхідно дотримуватись, полягає в тому, що диктор повинен чітко усвідомлювати різницю між письмовим і усним мовленням. Адже те, що виглядає добре на папері, не завжди настільки ж успішно сприймається на слух. Саме тому диктору-початківцю бажано знати, що повинно бути у тексті для читання, а чого йому треба уникати.
  Отже, до недоліків тексту належать: занадто довгі речення, багатослівність, тяжкі для сприйняття звороти книжної мови, надлишок канцелярських мовних штампів чи шаблонних висловів і кліше, перенасиченість інформацією, яку не встигає осмислювати слухач, навмисна пишномовність, штучна „квітчастість”, часте вживання жаргонних висловів з метою справити враження, удаваний гумор.
  Коли після авторського редагування текст наближено до довершеної форми, дикторові треба наперед продумати, яких недоліків він повинен уникнути під час читання тексту в ефірі. Темп, тембр і всі інші якості голосу мусять суворо відповідати змісту тексту, його призначенню. Але у будь-якому разі не можна вдаватися до крайнощів. Голос не повинен бути ні надто байдужим, ні надто нав’язливим, ні млявим, ні штучно піднесеним. Неприємно сприймаються на слух ознаки самовдоволеності в голосі, манірність і неприховане бажання сподобатися, а також ті тембральні штучні забарвлення, які дратують і відволікають від змісту тексту.
  Сферу діяльності диктора визначають за якостями його голосу. Так, інформаційний диктор – це завжди власник глибокого, досить низького, „класичного” тембру. Його голос мусить бути добре поставленим, впевненим, енергійним, сильним, об’ємним. Для читання святкових привітань підходить приємний, м’який тембр, а в голосі повинні відчуватися нотки щирості, доброзичливості, тепла. Різнопланові вимоги ставлять до дикторів, які промовляють рекламні тексти. Залежно від характеру реклами це може бути голос динамічний, запальний, гнучкий, рухливий або ж звабливий, чарівний, стильний, ніжний, жіночний. Часом для створення реклам потрібен ігровий (тобто акторський) голос, який здатен озвучувати так звані іміджеві партії. Але особливо цінуються диктори, які володіють голосом широкого діапазону, тобто можуть якісно читати будь-які тексти.

  На шкільному рівні навчання дикторській майстерності можна обмежити потребами шкільного радіовузла. Якщо такого у школі немає, вчитель може піти по шляху інсценування на уроці виразного читання його виходу в ефір. Перевага такої форми роботи очевидна: всі публіцистичні тексти можуть бути написані самими учнями, а значить викличуть зацікавленість різних вікових груп школярів, бо стосуватимуться в основному проблем шкільного життя.
  Пропонуємо такі рубрики:
  • оперативні новини (про термінову шкільну лінійку, про зміни у розкладі, про загублену річ)
  • оголошення (про концерт, дискотеку, зустріч з письменником, лікарем тощо)
  • реклама навчального кінофільму, нової книги для юнацтва
  • запрошення на вечір відпочинку, КВК, спортивні змагання тощо
  • актуальні радіорепортажі про події у місті, районі, області
  • привітання з днем народження і святковими датами
  • представлення нарису про письменника-ювіляра
  • розповіді про книжкові новинки, останні поступлення у бібліотеку
  • повідомлення рейтингу класів за останній тиждень
  • радіоконкурси і вікторини у прямому ефірі
  • цікавинки („А чи знаєш ти?)
  • презентація нової пісні відомого співака (гурту)
  • соціальна реклама


  Навчальні тексти  Текст 1


  1 липня 2010 року Верховною Радою України був прийнятий закон „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа”.
  Згідно із законом, органи місцевого самоврядування зобов’язані ставити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, на облік як громадян, що потребують поліпшення житлових умов. При цьому на такому обліку ці особи можуть перебувати до моменту всиновлення чи удочеріння, а також до моменту облаштування у відповідних установах.
  Крім того, діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після настання повноліття мають право на позачергове одержання житла і матеріальну допомогу на його облаштування у разі, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони визнані не здатними здійснювати самостійний спосіб життя.


  Текст 2


  Керівник Парламенту України вручив Почесну грамоту Верховної Ради України засновниці фонду „АнтиСНІД” Олені Франчук. За словами Голови Верховної Ради, ця нагорода, що нею удостоюють за особливі заслуги перед українським народом, є оцінкою шестирічної роботи фонду, присвяченої протидії епідемії СНІДу в Україні, а також лікуванню та адаптації до нормальних умов життя людей з цим діагнозом.
  „Заходи, які ви здійснюєте, гідні великого пошанування, – зазначив керівник Парламенту. – Оскільки ваші зусилля, спрямовані на попередження цієї страшної хвороби, на усунення причин для її розповсюдження, заслуговують великої вдячності та високих оцінок”.
  „Більшою нагородою для мене може бути лише розвиток та закріплення наших перших перемог над епідемією”, – наголосила пані Франчук. Вона висловила впевненість у тому, що отримана нею нагорода свідчить про увагу Парламенту України не тільки до діяльності фонду, а й узагалі до серйозності проблеми боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні.


  Текст 3


  Верховна Рада ухвалила нову редакцію Бюджетного кодексу.
  Нова редакція уточнює і вдосконалює багато положень чинного Бюджетного кодексу. Зокрема зміни торкнулися:
  • процедур складання, розгляду і прийняття державного та місцевих бюджетів;
  • управління бюджетними коштами;
  • формування місцевих бюджетів і системи міжбюджетних відносин;
  • системи фінансового контролю;
  • відповідальності учасників бюджетного процесу за недотримання бюджетного законодавства;
  • програмно-цільового методу формування бюджету, в тому числі й на рівні місцевих бюджетів;
  • повноважень Кабміну і Верховної Ради в бюджетному процесі;
  • бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо виконання бюджету.

  Кодекс набере чинності з 1 вересня 2011 року, окрім низки положень, які почнуть діяти з початку 2013 року.


  Текст 4


  На фінансування будівництва молодіжного житла цьогооріч з Державного бюджету України виділено 70 млн. грн. Про це в коментарі кореспондентові УКРІНФОРМу повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін.
  „Молодіжні кредити на житло в 2010 році видаватимуться. Державним бюджетом на поточний рік передбачено 20 млн. із Загального фонду і 50 млн. зі Стабілізаційного фонду. Фінансування із Загального фонду вже розпочато, і в липні поточного року профінансовано фактично 1 млн. 400 тис грн., які розподілені відповідно між регіонами. Зараз проводиться робота з надання цих кредитів”, – сказав посадовець.
  За його словами, ці гроші будуть направлені, у першу чергу, на завершення об’єктів із високим ступенем готовності. Зокрема, у цьому році планується введення в експлуатацію 13 будинків у Тернопільській області, Луганську, Кіровограді, Мелітополі, Вінниці та інших містах.


  Текст 5


  Традиційні шевченківські читання „Дзвенять Кобзареві струни” відбулися в Кам’янці-Подільському біля пам’ятника Великому Кобзареві поруч із міським будинком культури. Студенти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та учні шкіл декламували твори Шевченка. Дует „Собор” виконав під акомпанемент бандури твір „Реве та стогне Дніпр широкий”. Ідея читань належить місцевому поетові Петру Фаренюку, який доклав чимало зусиль для організації свята в минулі роки. Вона не минула марно: хоч ініціатора вже немає в живих, щороку у шевченківську дату біля пам’ятника Кобзареві збирається чималий гурт молоді, дітей, педагогів, що свідчить: зоря Тараса Шевченка світитиме вічно, об’єднуватиме все нові й нові покоління.


  Текст 6


  Роботи з будівництва львівського стадіону до Євро-2012 незабаром проводитимуть у цілодобовому режимі. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
  „Із настанням сприятливих погодніх умов будівництво львівського стадіону вестимуть цілодобово”, – пообіцяв пан Садовий і додав, що на сьогодні будівництво ведеться у дві зміни. На майданчику працюють майже 170 будівельників.
  „Минулого тижня уряд ухвалив два позитивні рішення – виділення 50 мільйонів гривень для львівського євростадіону та 100 мільйонів гривень – для летовища”, – повідомив міський голова. Він зазначив, що на сьогодні будівництво стадіону та летовища ведеться згідно з графіками.


  Текст 7


  Напередодні Дня знань 26-29 серпня в „Українському домі” відбудеться Благодійний дитячий книжковий ярмарок і Всеукраїнський фестиваль морозива. Відкриється ярмарок виступом „пісочної” художниці Ксенії Симонової і артистів цирку „Кобзов”.
  Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ, у прес-центрі „Український час”, програмою заходів запланований благодійний збір книг „Купи книгу – подаруй свято дітям, позбавленим батьківської турботи!”, конкурс дитячого малюнка „Якою я бачу свою Україну”, проведення конкурсів і розваг для дітей (жваві ігри, вікторини, читання з відомими письменниками, лотерея для дітей), а також тематичні „круглі столи”.
  Крім того, у рамках виставки-ярмарку будуть проводитися презентації нових книг і автограф-сесії відомих українських письменників.
  Всеукраїнський фестиваль морозива відбудеться у рамках ярмарку 29-30 серпня. Тут буде представлена продукція вітчизняних виробників, виставка-продаж морозива, розваги, конкурси, змагання.
  Мета благодійної акції – спільними зусиллями регулярно поповнювати бібліотечні фонди у дитячих установах (школах-інтернатах і дитячих будинках) у різних областях України, а також створювати дитячі бібліотеки, сприяючи інтелектуальному і духовному розвитку майбутнього покоління.


  Текст 8


  Телеканал „Інтер” оголошує набір слухачів програми „Інтершкола” на 2010-2011 навчальний рік. Початок занять – з 1 жовтня 2010 року. Термін навчання – 9 місяців.
  „Інтершкола” займається підготовкою спеціалістів вищого класу в галузі телебачення. Основні спеціалізації програми „Інтершкола”:
  • Продюсер
  • Режисер
  • Сценарист
  • Журналіст
  • Оператор

  Партнери та консультанти програми „Інтершкола”: Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Перша московська школа кіно та телебачення, ВВС, Британська школа кіно та телебачення, Центр „Практика”, провідні спеціалісти телеканалу „Інтер”.
  Форма занять: майстер-класи, семінари, консультаційні модулі, практичні модулі. Всі заняття проводяться на технічній базі телеканалу „Інтер”.
  Зарахування слухачів у програму „Інтершкола” відбувається на основі конкурсного відбору. Форми участі – безкоштовна та платна.
  Після завершення програми слухачам видаються сертифікати про участь у програмі „Інтершкола”. Найкращих учасників програми зараховують до кадрового резерву медіа-групи телеканалу „Інтер”.
  Інформацію про вартість участі у програмі „Інтершкола” та термін прийому анкет і виконання конкурсних завдань можна отримати за телефонами: 044 4906765, 050 3756498.


  Текст 9


  Фірма „Орбіта” пропонує напрокат:
  • Легкий, зручний, мобільний сценічний комплекс для проведення різноманітних концертних заходів, урочистих зібрань, презентацій тощо.
  • Потужний і якісний комплект звукової апаратури американської фірми “JBL”.
  • Професійне світлове обладнання провідних світових виробників.
  • Транспортні засоби для перевезення обладнання.

  Для монтування і обслуговування сценічного комплексу надаються послуги висококваліфікованих фахівців.
  Телефони для довідок: 099 8749823, 067 2564781.


  Текст 10


  Магазин „Офісна техніка” пропонує:
  • комп’ютери;
  • ноутбуки;
  • принтери;
  • сканери;
  • факси;
  • копіювальні апарати;
  • фото- і відеотехніку.

  Робимо заправку картриджів, ремонт комплектуючих. Розробляємо сайти. Встановлюємо антивірусну підтримку. Викупляємо старі моделі техніки в обмін на нові. Здійснюємо виїзд до замовника.
  Адреса магазину: м. Київ, вулиця Липова, 28.
  Телефон для довідок: 044 2578270.

  Методичний коментар. Пропонуємо так побудувати два уроки навчання дикторській майстерності.
  Урок 1. Засвоєння теоретичного матеріалу про особливості публіцистичних текстів. Колективне складання переліку основних вимог до диктора радіо і диктора телебачення. Ознайомлення з правилами стилістичної побудови дикторських текстів. Визначення сфери діяльності кожного учня-диктора за якостями його голосу.

  Домашнє завдання


  Навчитися швидко й артикуляційно чисто читати навчальні тексти. Дібрати з газети по одному публіцистичному тексту різних жанрів: передова стаття, замітка, нарис, оголошення, привітання, реклама. Зробити їх мовленнєві партитури (або зробити розмітку лише найскладніших для читання місць). Підготуватися до читання дібраних текстів у класі. Написати 1-2 тексти для шкільного радіовузла (групові завдання).
  Урок 2. Практичне заняття.
  1. Виконання вправ на розминку мовленнєвого апарату (максимальну увагу приділяємо вправам на шліфування дикції – див. теоретичний розділ посібника).
  2. Читання підготовлених вдома газетних текстів (на оцінку).
  3. Колективне складання денної програми (виступів на 2-3 перервах) шкільного радіовузла.
  Просмотров: 1380
  Комментариев: 1
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
   
  Другие новости по теме:


  #1 написал: tricolorSmupt (30 марта 2021 19:46)
   

  ??????? ???????????? ??????????? ?? ???????? ?? ????? ?? ??????? ???????????? ? ?????????? ??????????????? ???????????. ?????? ?? ?????? ???????????? ?????? 0. ?????? ??????????? ????? ????? ????, ??? ????? ?????????? ??????? ??? ?????????????, ?? ???? ???????? ?????? https://tricolor-reg.ru/oshibki/oshibka-0.html

  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.