Розповісти друзям

Сайт liturok.in.ua створено на допомогу вчителеві літератури.
Враховуючи новітні тенденції викладання літератури в сучасній школі, ми зібрали різнопланові навчально-методичні матеріали за новою (2012 р.) шкільною програмою з предметів "Світова література" та "Литература (интегрированный курс, русская и мировая)", а саме: календарно-тематичні планування, розробки уроків, хрестоматії з позакласного читання з детальною системою завдань, робочі зошити для учнів, матеріали до вивчення лірики у школі, рекомендації щодо роботи з портретами письменників на уроці тощо. Тут ви знайдете прямі online-посилання на відеоролики із серії "ЖЗЛ" про життя письменників, на аудіокниги, телеверсії моновистав, художні та мультиплікаційні фільми, зняті за мотивами художніх творів та ін.
Сайт буде цікавий вчителям, які ведуть факультативи або читають схвалені МОН у 2011 році курси за вибором для учнів 8-11 класів. Його матеріали можна використати не тільки на уроках світової, а й української літератури, він також відкриє нові можливості для керівників драматичних гуртків та гуртків виразного читання.
За допомогою нашого сайту організатори шкільного дозвілля зможуть підготувати ведучих шкільних розважальних заходів (конферансьє) та юних дикторів для шкільних радіовузлів.


Гаррієт Бічер-Стоу. "Хатина дядька Тома"


Коротке знайомство з Гаррієт Бічер-Стоу. Проблема рабства і ставлення до людей різних рас і національностей у романі "Хатина дядька Тома".
Просмотров: 435
Комментариев: 0
января30
Схема самоаналізу уроку
Рейтинг:
Схема самоаналізу уроку


Схема самоаналізу уроку
Місце даного уроку в темі, розділі, курсі. Як даний урок працює на наступні уроки? В чому полягає специфіка даного уроку?
Просмотров: 78
Комментариев: 0
Гаррієт Бічер-Стоу - заступниця скривджених і поневолених


Гарріет Бічер-Стоу народилася у 1811 році в місті Лічфілді – в родині священника, виховувалась в дусі суворих релігійних традицій та християнської моралі.
Просмотров: 255
Комментариев: 0

п/п
Дата Тема
уроку
Тип
уроку
Державні вимоги до рівня
навчальних досягнень учнів
Теорія
літератури
Міжпредметні зв’язки Культурологічний аспект Д/з
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    ІІ семестр
    Відродження (10 год.)
34   Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм, культ античності, характерні риси ренесансної літератури і культури урок засвоєння нових знань Учень:
знає хронологічні межі Відродження, розуміє особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, пояснює
роль античності в розвитку літератури.    
34. Відродження (Ренесанс); гуманізм людиноцентрична теорія українського філософа Г. Сковороди; Місце людини в мистецтві епох (Античність, Середньовіччя, Відродження) репродукції картин Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля, Тінторетто, Боттічеллі; виставка різних видань творів Ф. Петрарки, Дж. Бокаччо, В. Шекспіра. Укласти тези статті підручника «Епоха Відродження», створити презентацію «Митці доби Відродження»; виконати груповий проект «Анкета життя і творчості Ф. Петрарки; виразно читати сонети №61, №132 Ф. Петрарки і висловити враження від прочитаного.
Просмотров: 691
Комментариев: 0

п/п
Дата Тема
уроку
Тип
уроку
Державні вимоги до рівня
навчальних досягнень учнів
Теорія
літератури
Міжпредметні зв’язки Культурологічний аспект Д/з
1 2 3 4 5 6 7 8 9
     І семестр
    ВСТУП (2 год.)
1.   Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма) їх характерні ознаки урок-віртуальна екскурсія Учень:
розрізняє поняття «культура» і «література»;
розуміє поняття «літературний процес.    
1. рід літератури, епос, лірика, драма; початкові поняття про літературний напрям, літературну течію М. Рильський «Епоху, де б душею відпочить» Ж.Б. Шарден «Атрибути мистецтв»;
Мультимедійна презентація «Художня література серед інших видів мистецтва.
Засвоїти літературознавчі терміни. Опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на запитання.
Просмотров: 889
Комментариев: 0
августа26
Ярослав Гашек
Рейтинг:
Категория: Презентації
Ярослав Гашек


Ярослав Гашек – один із відомих письменників-гумористів у празьких літературних і позалітературних колах, автор багатьох творів, учасник Першої світової війни.
Просмотров: 525
Комментариев: 0

п/п
Дата К-сть год. Зміст навчального
матеріалу
Державні вимоги
до рівня навчальних
досягнень учнів
Теорія
літератури
Міжпредметні зв’язки Культурологічний аспект Д/з
    9 ІІ семестр
      Дружба і кохання
33.   1 О. С. Пушкін.
«19 жовтня 1825».

Дитинство і юність О.С. Пушкіна. 19 жовтня – День Ліцею. Ліцейські друзі поета. Уславлення дружби і вірності у вірші О.С. Пушкіна «19 жовтня». Авторські спогади і роздуми у творі.
Учень:
знає і розповідає про основні факти життя і творчості
О.С. Пушкіна, його зв’язки з Україною, увічнення його пам’яті в літературних музеях, пам’ятниках; виявляє факти біографії О.С. Пушкіна у вірші «19 жовтня 1825 року»; визначає основну ідею вірша О.С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», знаходить відповідні цитати, характеризує образ автора у вірші, його спогади, зміни образу автора в часі; визначає роль описів природи у вірші «19 жовтня», розкриває їх емоційне забарвлення і художні засоби втілення певних емоцій і почуттів.
33.
поглиблення понять про вірш
М. Рильський. «Пушкін у Києві»; творчі і особисті зв’язки поета з Україною Портрети юного Пушкіна роботи О. Кіпренського. Х/ф «Юність поета» (СРСР, 1937, реж. А. Народицький). Відеофільм «Все те же мы». Аудіозапис вірша у виконанні І. Ільїна. Виразно читати і аналізувати вірш, виписати цитати з вірша про уславлення дружби ліцеїстів. Індивідуальні творчі завдання.
Просмотров: 9234
Комментариев: 0

п/п
Дата К-сть год. Зміст навчального
матеріалу
Державні вимоги
до рівня навчальних
досягнень учнів
Теорія
літератури
Міжпредметні зв’язки Культурологічний аспект Д/з
      І семестр
    2 ВСТУП
1.   1 Оригінал і переклад. Основні відомості про розвиток української перекладацької традиції. Майстри художнього перекладу. Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами. Учень:
дає визначення понять «оригінал», «переклад», «переспів», розрізняє їх (на прикладі окремих текстів); знає витоки й основні етапи української перекладацької традиції, імена видатних українських перекладачів; розуміє значення опанування творів в оригіналі (іноземною мовою), роль художніх перекладів у розвитку культури, взаємин між народами, становленні особистості.
1.
оригінал, переклад, епіграф, афоризм, прототип або прообраз, об’єкт зображення, оригінал і художній переклад
історія української перекладацької школи (М. Рильський, Г. Кочур, І. Драч, М. Зеров) М. Чюрльоніс «Сюїта сонця»; Л. Ван Бетховен «Lango appassionato» (з Другої сонати»), портрети відомих перекладачів. Засвоїти літературознавчі терміни.
Опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на запитання.
Просмотров: 6710
Комментариев: 0
Рюноске Акутаґава. "Павутинка" - презентація


Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі "Павутинка". Філософський зміст твору.
Просмотров: 5448
Комментариев: 0
сентября19
Анна Гавальда - презентація
Рейтинг:
Категория: Презентації
Анна Гавальда - презентація


9 грудня 1970 року у французькому місті Булонь-Беланкур народилася письменниця.
Просмотров: 1062
Комментариев: 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15