Популярні статті
  Розповісти друзям

  Сайт liturok.in.ua створено на допомогу вчителеві літератури.
  Враховуючи новітні тенденції викладання літератури в сучасній школі, ми зібрали різнопланові навчально-методичні матеріали за новою (2012 р.) шкільною програмою з предметів "Світова література" та "Литература (интегрированный курс, русская и мировая)", а саме: календарно-тематичні планування, розробки уроків, хрестоматії з позакласного читання з детальною системою завдань, робочі зошити для учнів, матеріали до вивчення лірики у школі, рекомендації щодо роботи з портретами письменників на уроці тощо. Тут ви знайдете прямі online-посилання на відеоролики із серії "ЖЗЛ" про життя письменників, на аудіокниги, телеверсії моновистав, художні та мультиплікаційні фільми, зняті за мотивами художніх творів та ін.
  Сайт буде цікавий вчителям, які ведуть факультативи або читають схвалені МОН у 2011 році курси за вибором для учнів 8-11 класів. Його матеріали можна використати не тільки на уроках світової, а й української літератури, він також відкриє нові можливості для керівників драматичних гуртків та гуртків виразного читання.
  За допомогою нашого сайту організатори шкільного дозвілля зможуть підготувати ведучих шкільних розважальних заходів (конферансьє) та юних дикторів для шкільних радіовузлів.


  января12
  Портреты М.Ю. Лермонтова
  Рейтинг:
  Портреты М.Ю. Лермонтова

  До нашего времени дошло 15 прижизненных изображений М.Ю. Лермонтова. Учитывая то, что поэт прожил короткую жизнь, это немало. Однако ни один портрет, взятый отдельно, не дает исчерпывающего представления о внешнем облике русского гения. Трудно себе также представить, что кому-нибудь из художников (даже высокой квалификации) удалось на полотне сполна передать всю многогранность внутреннего мира поэта. Тем не менее, в совокупности изобразительное искусство все же создало тот облик Лермонтова, который с детства ассоциируется у нас с личностью и творчеством великого писателя.
  Просмотров: 1083
  Комментариев: 0

  Календарно-тематичне планування. ІI семестр.


  № п/п Дата Тема уроку Тип уроку Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Теорія літератури Міжпред-метні зв’язки Культурологічний аспект Д/з
  ІІ семестр
  Людські стосунки
  35.   Антон Павлович Чехов.
  «Хамелеон», «Товстий і тонкий». Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях А.П. Чехова.
  Урок художнього сприйняття твору Учень:
  визначає актуальні проблеми у прочитаних творах,
  висловлює своє ставлення до порушених питань, розкриває їх актуальність.
  оповідання, сюжет; реалістична деталь, символ, антитеза А. Чехов і Україна Літературна презентація «Оповідання А.П. Чехова»; телефільм «Чехов у Ялті». Аналізувати оповідання: від «маленької людини до дрібної людини; визначити символічний смисл прізвищ героїв оповідань Чехова.
  Просмотров: 802
  Комментариев: 0

  Календарно-тематичне планування. І семестр.  п/п
  Дата Тема уроку Тип
  уроку
  Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Теорія
  літератури
  Міжпредметні зв’язки Культурологічний аспект Д/з
  І семестр
  ВСТУП
  1. Література як вид мистецтва. Художній образ. Вступне заняття Учень:
  виявляє ознаки різних видів мистецтва, встановлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси; дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди («традиційний образ», «вічний образ»), наводить приклади художніх образів.
  художній образ, початкові поняття про традиційний образ, вічний образ традиційні образи українського і зарубіжного фольклору Картини: В. Гусєв. «За читанням», Б. Морізо. «Читання»; пам’ятник книзі в м. Леске (Польща, скульптор А. Питинський) Засвоїти літературознавчі терміни; ознайомитися з прийомами творення образу в різних видах мистецтва; опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на запитання.
  Просмотров: 555
  Комментариев: 0
  Работа с портретом писателя на уроках литературы. Предисловие


  Портрет писателя на уроках литературы, к сожалению, нередко выполняет лишь роль «декорации». И в этом вина не только школьного учителя. Главная проблема заключается в том, что в современной литературоведческой науке до сих пор не создана четкая методика работы с портретом, а поэтому и не собран такой необходимый учителю информационно-иллюстративный материал.
  Просмотров: 1279
  Комментариев: 0
  Особливості викладання лірики у школі. Вступ


  Шкільний курс світової літератури дає можливість залучити учнів до скарбниці зарубіжної культури, ознайомити їх з визначними зразками лірики різних країн і народів, дати уявлення про національну своєрідність та загальнолюдські моральні цінності, що їх проголошують літературні твори.
  Просмотров: 1446
  Комментариев: 0
  ноября29
  Типи аналізу твору
  Рейтинг:
  Типи аналізу твору


  Типи аналізу літературного твору у шкільному курсі світової літератури (Лекція)
  Просмотров: 11027
  Комментариев: 0
  ноября29
  Технологічна модель уроку
  Рейтинг:
  Технологічна модель уроку


  Орієнтовна технологічна модель уроку розвитку критичного мислення
  Просмотров: 751
  Комментариев: 0
  ноября29
  Кабінет літератури
  Рейтинг:
  Кабінет літератури


  Колір стін і меблів – пастельний жовтий, зелений або бежевий; стеля, верхня частина стін, віконні рами та двері – білого кольору.
  Просмотров: 838
  Комментариев: 0
  ноября26
  Глосарій
  Рейтинг:
  Глосарій


  Аналіз медіатексту — вивчення та трактування (декодування) медіатексту. Розрізняють наступні види аналізів: контент-аналіз, структурний, сюжетний, автобіографічний, іконографічний, семіотичний, ідентифікаційний, ідеологічний, філософський, естетичний, етичний, тощо.
  Просмотров: 618
  Комментариев: 0
  ноября22
  Основи школи юного диктора
  Рейтинг:
  Основи школи юного диктора


  Дикторський голос супроводжує нас всюди: на радіо, телебаченні, в рекламі, дублюванні фільмів, у магазинах, на презентаціях, виставках, у громадському транспорті, на вокзалах, у комп’ютерних іграх, у вітальних листівках, на автовідповідачах, у обслуговуванні мобільного зв’язку...
  Просмотров: 2067
  Комментариев: 1
  1 2 3 4 5 6 7